@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

پذیرایی و میزبانی

دوره آموزشی مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا

1- دوره آموزشی مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا

در ارتباط با غذا خوردن و پذيرائي دلايل گوناگوني براي ارضاي نيازهاي شخصي مردم وجود دارد ، مردم ، يك رستوران را تنها براي صرف غذا انتخاب نمي كنند ، بلكه آنجا را براي ارضاي نيازهاي رواني ، قدرت مالي ، قيمت غذاهاي رستوران ، قدرت سرويس دهي ، موقعيت اجتماعي افرادي كه انتظار مي رود در آن رستوران باشند ، سرپرستان و مديران و كاركنان رستوران انتخاب مي كنند. در دوره آموزشی مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا  ، تلاش شده تا به اصول پذيرائي به روش نوين پرداخته شود و به بسياري از موارد مورد نیاز اشاره شده است . جایگاه شغلی :...