@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

ورزش های بندی

آموزش مجازی ورزش های بندی TRX

1- TRX תרגילים לאימון

تخصصی ترین دوره آموزشی ویژه تناسب اندام است که با برقراری فرمول های کاملا علمی متناسب با وزن فرد و میزان نیروی گرانش موجب افزایش قدرت در مفاصل و عضلات، حفظ تعادل و انعطاف پذیری اعضای بدن با بیشترین بهره وری و کمترین خستگی و یا درد مفاصل انجام می شود....