@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

نانو فناوری

کسب رتبه ششم جهان ایران در حوزه نانو فناوری

1- کسب رتبه ششم جهان ایران در حوزه نانو فناوری

ایران با تولید 2 هزار و 431 مقاله رتبه ششم جهان را در حوزه نانو فناوری کسب کرده است، متوسط تعداد استناد به هر مقاله از جمهوری اسلامی ایران در سال 2014 میلادی 4.7 و تعداد ثبت اختراعات محققان ایرانی در دفتر ثبت آمریکا در سال 2015 میلادی 13 اختراع بوده است. پایگاه استنادی ISI آخرین تولیدات علمی و اختراعات نانو فناوری را در سال 2016 میلادی منتشر کرد، افزود: بر اساس این گزارش ایران با تولید 2 هزار و 431 مقاله رتبه ششم جهان را به خود اختصاص داده است. در این رتبه بندی تولیدات 5 کشور اول به شرح ذیل است: رتبه نام کشور تعداد مقالات 1 סין 15 هزار و 525 מאמר 2 אמריקה 6 هزار و 889 מאמר 3 هند 3 هزار و 508 מאמר 4 کره جنوبی 2 هزار و 707 מאמר 5 آلمان 2 هزار و 515 مقاله مهراد رتبه‌های هفتم تا دهم این رتبه بندی را به شرح ذیل عنوان کرد: رتبه نام کشور تعداد م...