@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

معارف سجادی

معرفي كتاب اصول عرفان ناب اسلامی در معارف سجادی

1- معرفي كتاب اصول عرفان ناب اسلامی در معارف سجادی

...ان ناب اسلامی همان معرفت، محبت و سلوک صراط مستقیمی است که در معارف ناب اسلامی و سنت نبی‌اکرم(R) و ائمه هدی(P) تبیین و تشریح شده است. با این وصف، نویسنده این کتاب تلاش کرده است با بهره‏گیری از گنجینه پرگوهر به جای مانده از معارف امام سجاد(P) که بخش عظیمی از آن در مضامین دعاهای آن حضرت و به‌ویژه دعاهای صحیفه سجادیه نهفته است، گامی در مسیر شرح و تبیین اصول عرفان ناب اسلامی در معارف سجادی(P) بردارد...