@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

<b class="highlight"> ניהול </ b> ידע בארגונים

35247_OC2mkkq3

1- ניהול ידע ספר בארגונים

מחלקה לגישה משותפת תרבותית למידה ופיתוח של ספרים ומחקרים שקראו ניסתה להכניס את הספר הזה כדי ליידע את המעוניינים במחקר של העונה, ואת התוכן של. משתמשים יקרים, אנא קראו את השאר של ספר זה הוא ליידע את המשתמשים של איכות ההערות והתוכן בדף זה שלך יכול להתפרסם. ספר: <b class="highlight"> ניהול </ b> ידע בארגונים (נפח) הידור ותרגום : נאצר סייף אלוהים שלי- דוקטור מג'יד רזא Davari מוציא לאור: פרסום הספר של ארד הדפסה: 88 - 1387 מחיר: 3800 USD ISBN: 978-600-5297-40-9 תוכן העניינים: • ההפרדה הראשונה: למה ניהול ידע היום הוא חשוב יותר? • עונה שנייה: נקודת מבט אובייקטיבית ...