@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

فواید تقسیم بازار

مقاله آموزشی اصول سه گانه مدیریت بازاریابی

1- مقاله آموزشی اصول سه گانه مدیریت بازاریابی

... عبارتند از: 1- تقسیم بازار: شناسایی نیازهای مشتریان و بخشهای بازار ; تعیین دقیقتر خصوصیات هر کدام از بخش‌ها 2- شناسایی بازار هدف: تعیین جذابیت هر کدام از بخش‌ها ; انتخاب بخشهای هدف 3- موقعیت‌یابی: شناسایی مزیتهای متمایزکننده هر بخش ; توسعه و انتخاب موقعیت مورد نظر 4- برنامه بازاریابی: توسعه استراتژی بازار برای هر بخش با توجه به موقعیت مورد نظر فواید تقسیم بازار در صورتی که بخشبندی بازار توسط یک شرکت به خوبی انجام شده و به خوبی به کار گرفته شود، فواید زیادی را متوجه شرکت خواهد کرد؛ از جمله: تسهیل انتخاب بازار هدف: از آنجا که بخشبندی بازار نیازمند شناسایی دقیق مشخصات گروههای موجود در بازار است، لذا آشنایی با این خصوصیات انتخاب بین آنها را برای شرکت تسهیل می‌کند. افزایش سودآوری: گاهی امکان افزایش قیمتها در ازای ارائه خدمات جدید بر...