@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

فنون تدریس

درخواست همكاري باما

1- ביקש לשתף איתנו פעולה

...فرم انتهای این صفحه را دانلود نموده بعد از تکمیل از طریق سایت و یا ایمیل برای ما ارسال نمایند. הכר את סכום העמלה לכל תלמיד להנפקת תעודות 25% האם. אנשים צריכים הכשרה בשיטות פדגוגיה והוראה מבוססת למידה וירטואלית או ניסיון בהוראת האיראנים עברו בהצלחה דרך הספק שלהם בתוקף . מרכזים של גופים משפטיים, חברות, מוסדות חינוך ותלמידים חייבים גם לבקש אלינו באמצעות טופס הבא . הלוגו הנכון(סמל) ، نام يا نشان تجاري بنياد آموزش مجازي ايرانيان ، تنها ...


1009

2- תכנית לימודים, שיטות הוראה וטכניקות

مجموعه تدابیری که با استفاده از امکانات موجود برای رسیدن به هدفی مورد استفاده قرار میگیرد روش گفته می شود که نهایتاً به یادگیری در فراگیران منجر می شود.هر روش آموزشی و تدریس دارای معیارها و شرایط خاصی است که در زیر به برخی از این معیارها اشاره میشود.یک روش مطلوب اولاً و قبل از هر چیز باید با پایه های بیولوژیکی و روانی رفتار انسانها هماهنگی داشته باشد،ثانیاً دارای اعتبار و ارزش منطقی و همسو و هم جهت با روش های معتبر کسب دانش باشد، ثالثاً با اصول و ایده آل های انسانی همدم و سازگار باشد و بالاخره دارای ارزش و اعتبار تربیتی باشد. هدف این دوره آموزش روشهای متداول آموزش است،غالباً روش آموزش براساس میزان دستیابی فراگیران به مطالب و بهره گیری آنها از دوره تعیین می شود.فراگیران با گوش دادن ،دیدن،پرسش و پاسخ و اجرای اموخته ها مطالب را یاد می گیرند و بر همین اساس هم روش آموزش...


آموزش مجازی فنون تدریس زبان انگلیسی

3- טכניקות אימון ללמד אנגלית

בהוראת שפה הזרה הוא לעזור ללומדים את מיומנויות "הקשבה, דיבור, קריאה וכתיבה" כדי לפתח ולחזק את הידע שלהם על המבנה ואוצר מילים הבסיסיים של השפה הדרושה כדי. השתתפות ושיתוף פעולה של תלמידים בתהליך ההוראה, מה שהופך אותו קל יותר להשיג את המטרות לעיל פעילים. ...


روشها و فنون تدریس

4- שיטות וטכניקות של הוראה

הדרכה זו תהיה להכיר את הלמידה של התלמידים ביחס לשיטות הוראה וטכניקות כבר קיוויתי להכשרה בכיתה וירטואלית, למידה מרחוק מאמרים, ספרים הציגו. כנס חומרים ( אסיפות ) שיטה זו שונה מהשיטה שהוצגה בהרצאה, המורה אחראי על מתן מידע לסטודנטים. עם זאת, שיטה זו מציגה נתונים שנאספו על ידי תלמידים. اين روش مي تواند مشخص كند كه دانش آموزان تا چه اندا...


فنون تدریس زبان انگلیسی

5- فنون تدریس زبان انگلیسی

راهکارها و بهترین روش‌های آموزش زبان به کودکان مقدمه: هرچه كودك زودتر با زبان دوم آشنا شود، شانس بیشتری برای دستیابی به مهارت‌های كسب زبان دوم خواهد داشت. بررسی‌ها نشان داده است اگر كودك در سن زبان‌آموزی یعنی قبل از 7 تا 8 سالگی زبان دوم را بیاموزد، مهارت بهتری در تكلم زبان دوم و لهجه خواهد داشت. همین که کودک به دنیا می‌آید، برخی پدر و مادرها برنامه آموزش زبان را پیش از هر چیزی در اولویت آموزش‌هایش قرار می‌دهند. آنها بدون آگاهی از سن مناسب شروع آموزش زبان دوم کودک را خیلی زود در برنامه آموزشی زبان قرار می‌دهند و حتی قبل از آنکه کودک بتواند زبان اول یا زبان مادری خود را خوب صحبت کند با زبان دیگری آشنا می‌شود. در این میان هستند والدینی که هر کدام به صورت جداگانه با یک زبان خاص با کودک صحبت می‌کنند اما واقعا سن مناسب شروع یادگیری زبان دوم چه زمانی است و یادگیری زبان دوم چه کمکی به توانمندی کودک می‌کند؟ مزایا و م...


روش ها و فنون تدریس

6- روش ها و فنون تدریس

روش ها و فنون تدریس هر روش آموزشی و تدریس داراي معیارها و شرایط خاصی است که در زیر به برخی از این معیارها اشاره می شود .یک روش مطلوب، اولا و قبل از هر چیز باید با پایه هاي بیولوژیکی و روانی رفتار انسانها هماهنگی داشته باشد . ثانیا داراي اعتبار و ارزش منطقی و همسو و هم جهت با روشهاي معتبر کسب دانش باشد ، ثالثا بااصول و ایده ال هاي انسانی همدم وسازگار باشند و بالاخره داراي ارزش و اعتبار تربیتی باشد . انواع روش هاي آموزشی 1- روش حفظ و تکرار 2- روش سخنرانی : این نوع آموزش بر اساس کلام و صحبت مربی یا سخنران می باشد و یادگیري از طریق گوش کردن و یادداشت برداشتن از طرف فراگیر انجام می گیرد . 3- روش بارش فکري و ابتکارات ذهنی : این روش یک نوع فعالیت سریع اس...


مقاله آموزشی فنون تدریس زبان انگلیسی

7- הדרכה בטכניקות הוראת שפה האנגלית

מספר חקירה אחת, מהו כשירות לסטודנטים? אחרי שקראתי את החבילה ואת העקרונות ושיטות של הוראת אנגלית למסקנה שהסיבה העיקרית שאנשים רבים (גם סטודנטים) رضایت خاطر از سطح زبانشان ندارند ،فقط و فقط در شیوه آموزش نادرست آن هاست ولی بعد از تحقیق فهمیدم که نه تنها آموزشگاه های معروف بلکه کلیه آموزشگاه ها همگی از روش Direct Method بر اساس تجربیات واقعی دانش آموز استفاده می کنند . سوالی که برام پیش آمد این بود که چرا عده ای پس از مدت زمان بسیار کوتاه به سطح بسیار عالی از ...


آموزش مجازی فنون تدریس زبان انگلیسی

8- آموزش مجازی فنون تدریس زبان انگلیسی

آموزش مجازی فنون تدریس زبان انگلیسی...