@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

شاخص های شایستگی

 شاخص های شایستگی مدیریت روابط عمومی چیست؟

1- מה הוא הקריטריונים לזכאות לניהול יחסי ציבור?

הדרכה זו תהיה להכיר את למידת התלמידים בהקשר לניהול כישורי ענייני הציבור וכבר קיוו הכשרה בכיתה וירטואלית, למידה מרחוק מאמרים, ספרים הציגה. מה הוא הקריטריונים לזכאות לניהול יחסי ציבור? הרבה מוסדות וארגונים כאשר הם מחליטים מכון ליחסי הציבור הוא לחשוב כי "מה הוא הקריטריונים לזכאות לניהול יחסי ציבור?" یا هنگامی...