@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

سیستمهای آبیاری

مدیریت نگهداری سیستمهای آبیاری و نحوه پیشگیری از گرفتگی قطره چکانها

1- ניהול ותחזוקה של מערכות השקיה וכיצד למנוע סתימה של פולטים

הדרכה זו תהיה להכיר את התלמיד ללמוד ב ניהול תחזוקה של מערכות השקיה מוצגת, הוא קיווה, הדרכה בכיתה וירטואלית, למידה מרחוק מאמרים, ספרים מוצגים. איך פיזי Eclipse: חלקיקי emitters מקורות מים גדולים באופן משמעותי חולי כניסה והיציאה הוא הגורמים החשובים ביותר הגורמים לסתימה של קרינה הם הסוג הפיזי. אז לבחור את הסוג של קרינה הוא גם יעיל במניעת Eclipse הפיזי. מקורות מים תת קרקעיים בדרך כלל יכולים להכיל חול חלקיקים מזיקים. حتی اگر غلظت...