@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

שיטות הוראה פעילה

raveshtadris

1- שיטות הוראה פעילה

הדרכה זו תהיה להכיר את למידת התלמידים ביחס לשיטות הוראת הוצעה לאפשר תקוות הכשרה בכיתה וירטואלית, למידה מרחוק מאמרים, ספרים הציגו. סקירה של עקרונות, טכניקות ושיטות. התהליך המורה צריך להיות מסוגל ללמד טקטיקות המשמשות כדי לפשט Mvadamvzshy זכרו תוכן הוא סטודנט עמוק. רומא..