@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

روانشناسی سازمانی

درباره دانشگاه های مجازی بیشتر بدانیم

1- מידע נוסף על אוניברסיטאות וירטואליות

...وتاه مدت آموزشی اش گواهی معتبری به دانشجویان ارائه می کند. מערכת וירטואלית היא נאותה להיפגש בסיס phoenix.ebu סדרת CERT אוניברסיטה. אוניברסיטת Io ניתן למצוא באוניברסיטה על ידי ביקור בכתובת auiu.ebu. כרגע מרכזי ניהול קורס מקוון, במשרד ובתחומים מסחריים הקשורים לפסיכולוגיה, פיתוח ארגוני, שיווק, טכנולוגית מידע ומחוזותיה, תקשורת חזותית,. دانشگاه مجازی والدن این دانشگاه بیشتر در سطح فوق لیسانس رشته هایی را ارائه کرده است و در حال حاضر 24 رشته مختلف، به صورت آنلاین دارد. Walden.ebu، آدرس این دانشگاه اس...


مفاهیم روانشناسی سازمانی

2- مفاهیم روانشناسی سازمانی

روانشناسی سازمانی          روانشناسی سازمانی عبارت است از علم بررسی مجموعه عوامل و متغیرهایی که رفتار فرد را در دنیای کار تحت تأثیر قرار می‌دهند. بطور کلی روانشناسان سازمانی رفتار را در موقعیتهای کاری مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند. تاریخچه روانشناسی سازمانی قبل از سال 1900 حتی نامی از روانشناسی سازمانی وجود نداشت. تا اینکه روانشناسی به نام برایان مقالهای در این باره که چگونه تلگرافچیهای حرفهای مهارت خود را در زمینه فرستادن و گرفتن پیام توسعه دهند، انتشار داد. چند سال بعد در سال 1904 مطالعه روانشناختی تحت عنوان فعالیتها و کنشهای بهم پیوسته که در زندگی روزانه آشکار میشود، انجام گرفت که گامهای آغازین در مطالعات مربوط به حوزه روانشناسی سازمانی بود. سه شخص به عنوان پدران بنیان گذار روانشناسی سازمانی شناخته شدهاند که هر ...