@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

تایپ 10 انگشتی

3002

1- הקלדת ההכשרה מקצועית

تایپ نمودن 180 حرف در یك دقیقه شاید برای شما یك رویا تلقی شود ، اما بایستی بدانید اگر مهارت تایپ 10 انگشتی را فرا بگیرید میتوانید با سرعتی بیش از 5 برابر سایر كاربران عادی تایپ نماییدتایپ نمودن 180 حرف در یك دقیقه شاید برای شما یك رویا تلقی شود ، اما بایستی بدانید اگر مهارت تایپ 10 انگشتی را فرا بگیرید میتوانید با سرعتی بیش از 5 برابر سایر كاربران عادی تایپ نمایید و با این مقدار حروف در دقیقه متون خود را تایپ كنید. این مهارت را میتوان بسیار گرانبها دانست چرا كه در دنیایی كه با سرعت رو به مجازی سازی میرود داشتن چنین توانمندهایی بسیار با ارزش است. تایپ 10 انگشتی یك مهارت است كه با اندكی تمرین و ممارست میتوانید به آن دست یابید. در این ترفند قصد داریم چندین روش گوناگون كه باعث ایجاد یك روند رو به رشد برای فراگیری تایپ 10 انگشتی میشود را برای شما بازگو نماییم. ...


مختصر مهارت های هفت گانه ICDL

2- مختصر مهارت های هفت گانه ICDL

.... البته نرم افزاری که در این موضوع جای بحث دارد نرم افزارWord و ویرایشگرهای متنی می باشد. در کشور ما این مهارت بیشتر راجع به تایپ فارسی می باشد اما با توجه به بین المللی بودن مدرک ICDL بر داوطلب لازم است بر تایپ انگلیسی نیز مسلط باشد که در این زمینه نرم افزارهای مختلفی جهت تسریع سرعت تایپ و 10 انگشتی موجود می باشد. در پایان می توان بیان نمود که همه ما مشغول زندگی در عصر کامپیوتر و یا عصر دیجیتال می باشیم و فراگیری مهارتICDL لازمه زندگی در این دوره می باشد و انجام تمامی موارد ذکر شده، جزوات و بایگانی انها، همه وهمه در مهارت ICDL جمع آمده اند و ایده آموزش مجازی توسط بنیاد آموزش مجازی ایرانیان تمامی اقشار جامعه را قادر می سازد که بتوانند ابزارهای لازم جهت مشارکت فعال در جامعه اطلاعات را مورد استفاده قرار دهند. ...