@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

استاندارد HACCP

آموزش مجازی مباحث آموزشی ایمنی مواد غذایی HACCP

1- נושאי הדרכת בטיחות מזון HACCP

תקני HACCP לציות לחוקים הלאומיים או בטיחות מזון בינלאומית חשוב. כלי סטנדרטי לניהול מספק מערכות ניהול סיכונים של תקני תעשייה אחרים - כגון ISO 22000 - תומכים. תהליכי ייצור טובים וענף מזון HACCP זיהה להשתתפות בסחר הבינלאומי מועיל. תקן זה, במיוחד עבור מפיקים, יצרנים, מעבד, ושירות מזון מועיל. מה זה HACCP?. הסטנדרטי כולל ...


درباره ی استاندارد HACCP

2- אודות HACCP

این مقاله آموزشی جهت آشنایی دانشجویان آموزش مجازی در رابطه با استانداردHACCP گردیده است، امیدوار است کلاس های مجازی، آموزش های از راه دور، مقالات آموزشی، کتاب های معرفی شده و کلیه ی فعالیت های خدماتی ما برای شما عزیزان مفید واقع گردد. HACCP چیست؟ HACCP سیستم معروف بین المللی، علمی در ایمنی غذایی است که برای کمک به اطمینان تولید کننده از ایمنی غذای سالم بکار می رود. HACCP برای پیشگیری، کاهش یا از بین بردن خطرات بیولوژیکی، شیمیائی و فیزیکی ایمنی غذایی بکار می رود که شامل مواردی می شود که با آلودگی تما...


بازار کار رشته علوم و صنایع غذایی

3- بازار کار رشته علوم و صنایع غذایی

... تمام جهان – درنظر گرفتن الزامات قانونی/ همه جانبه نگری – پیشرفته بودن تکنیک های مورد استفاده برای شناسایی و کنترل ریسک       مباحث آموزشی ایمنی مواد غذایی HACCP استاندارد HACCP برای سازگاری شما با قوانین ملی یا بین‌المللی ایمنی غذا مهم است. این استاندارد یک ابزار مدیریت ریسک فراهم می‌کند که از سایر استانداردهای سیستم‌های مدیریت صنایع غذایی– مثل ایزو۲۲۰۰۰– پشتیبانی می‌کند. HACCP فرایندهای تولید خوب برای بخش غذا را مشخص کرده و برای مشارکت در تجارت بین‌المللی مفید است. این استاندارد به‌ویژه برای تولیدکنندگان، سازندگان، صنایع فراوری، و خدمات غذایی مفید است. HACCP چیست؟ از این ابزار مدیریت ریسک برای ...