@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

ارزیابی پیامد های زیست محیطی

2041

1- קורס הכשרה בהערכת השפעה על הסביבה(EIA)

در حال حاضر بدلیل دستیابی به توسعه پایدار در کشور و به منظور پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست ، کلیه فعالیت های عمرانی و توسعه ای در کشور با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی صورت می گیرد . بر همین اساس پیش از اجرای بسیاری از پروژه های عمرانی و توسعه ای ، پیامدها و اثرات اینگونه طرح ها بر محیط زیست منطقه شناسایی و پیش بینی گردیده و اقدامات لازم به منظور کنترل و کاهش آنها بکار بسته می شود که طرح های تو.سعه ای مربوط به نفت و گاز نیز از آن جمله می باشند. ...


تخفیف شهریه به مناسبت روز ملی ایمنی در زلزله

2- עמלות מוזלים היום הלאומי של בטיחות רעידת האדמה

...ت نام نمایند 20% הנחות בשכר הלימוד נחשבות. קורסים קשורים הם כדלקמן:: * סוגיות של OHSAS מערכת ניהול הבטיחות ובריאות התעסוקתי 18001 : 2007 * קורס הכשרה בהערכת השפעה על הסביבה(EIA) * دوره آموزشی آشنایی با...


15 خرداد روز جهانی محیط زیست

3- 15 خرداد روز جهانی محیط زیست

... ارائه شده به شرح زیر دعوت به شرکت می نماید: * دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت-محیط زیست(HSE-MS) * קורס הכשרה בהערכת השפעה על הסביבה(EIA) * נושאי ניהול סביבתי ISO 14001:2004...