@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

آیین نگارش

1011

1- כתיבת קורסים ותכתובת רשמית

התכתבות אימוני כתיבה עסקית: מה גורם לסוגים במקום Aznvshth תקשורת כתובים באמצעות Sarv הישן . خواسته، اطلاعات فكروآگاهي هرفرد كه ازمغزوفكرتراوش كند سپس به وسيله ي قلم وكاغذ ترسيم شود مي توان گفت تغييربيان به نوشته با هدف معين ومشخص، واين كه بتوان ازنوشته به عنوان سند قابل دفاع ودرمراحل ديگردرزمان هاي مختلف استفاده شود بر سايرارتباطات ارجعيت دارد. در این دوره آموزشی سعی بر آن شده است كه بصورت مختصر كلیه مواردی كه باید در نگارش نامه جهت رعايت اصول صحیح و پيگيري مسوولين و جلب توجه بيشتر و اداي مفهوم اصلي به مخاطب ، آموزش لازم داده شود. ...


چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ (قسمت چهارم)

2- איך לכתוב מאמר מדעי? (חלק ד ')

آیین نگارش چنان‏که بیان شد، محقق باید ابعاد سه گانه محتوایی، ساختاری و نگارشی مقاله را مورد توجه قرار دهد. آنچه تاکنون بیان شد، خلاصه‏ ای از اصول محتوایی و ساختاری یک مقاله علمی بود. اکنون به بررسی اصول کلی آیین نگارش که رعایت آن در تحریر مقاله علمی ضروری به نظر می‏رسد، می‏پردازیم. אלף) متن علمی تا حدّ ممکن باید مختصر و مفید باشد. به همین جهت لازم است از آوردن نقل قول‏های غیرضروری و حجم‏ افزا، تفنن‏های شاعرانه و ذوقی، بیان‏های عاطفی واحساسی و گزافه‏ نویسی اجتناب شود. עם) از آوردن عبارت‏های مبهم، مغلق و پیچیده و واژه‏های نامأنوس باید احتراز گردد. C) باید از ذکر بندهای طولانی و جمله‏ های بلند خودداری شود. D) مطالب باید ساده، روان، جذاب و به گونه‏ای صریح و روشن بیان گردد. T) در نقل مطالب، ضروری است امانت‏داری را با ذکر مشخصات دقیق ...