@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

آموزش غیرحضوری

مقایسه میان متدهای آموزش حضوری و غیرحضوری

1- مقایسه میان متدهای آموزش حضوری و غیرحضوری

...-------------------------------------------------------------------------- נכס : وجود تمرینات عملي نوع آموزش و آموزشگاه : 1-حضوری : • غیر معتبر: دارد • معتبر: دارد 2-غیرحضوری : האם (تمرین عملی مطالب آموزشی یکی از موثرترین راه های به خاطر سپاری و تسلط بر مطالب است در آموزش غیرحضوری به دلیل نبود محدودیت زمانی تمرینات بیشتری به دانشجو ارائه می گردد.) -------------------------------------------------------------------------------------------------- נכס: پاسخ دهي به تمامي سوالات دانشجويان و برطرف سازي همه نياز های آنان در تمامي سطوح نوع آموزش و آموزشگاه : 1-حضوری : • غیر معتبر: ندارد • معتبر: ندارد 2-غیرحضوری : ...