@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

سند رضایت همسر براي پذيرش قيمومت

اینجانب : ……………………. فرزند آقای ……………………….. و نام مادر خانم …………….. دارای شناسنامه شماره : ………………… صادره از : …………….. متولد : ………………… ساکن : …………………………………………………………….. به عنوان همسر دائم بانو : ………….. فرزند آقای ………………… و مادر خانم …………….. دارای شناسنامه شماره ………………… صادره از……………… متولد ………………… ساکن نشانی مرقوم و بالتفات به سند ازدواج شماره ……………….. مورخ / / 13 تنظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره…………… تهران بموجب این سند رسمی رضایت خود را در قبول همسرم بانتصاب سمت قیمومت طفل / صغیر موسوم به آقای / خانم : …………………… فرزند مرحوم ……………. و نام مادر مرحومه …………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ………… متولد / / 13 شمسی اعلام می دارم .

تاریخ : ……………………….. ماه یکهزار و سیصدو ……………………….. 13 شمسی .

محل امضاء :

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

דעות

ניהול יחסי ציבור קורס הכשרה
קורס חשבונאות מקצועי
دوره آموزشی آشپزی غذاهای دریایی
אימון מומחה כדי לשמור על חיות מחמד
כמובן כלכלה כללית
دوره آموزشی گرامر زبان انگلیسی
ניהול פרויקטים קורס הכשרה
دوره آموزشی برنامه نویسی اندروید
קורסי הדרכה לבטיחות במחסנים