@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

سند رجوع از طلاق

اینجانب : …….. ………………… فرزند آقای …… …………. …………… و نام مادر خانم …………… دارای شناسنامه شماره : …………………. صادره از : ……………………… متولد : …….. ……. ساکن : …… ………………. ……………… ……………………………. زوج سند ازدواج شماره ………… مورخ / / 13 تهران که زوجۀ خود بانو : …………… فرزند آقای ……………. متولد ……. ساکن نشانی مرقوم را طبق طلاقنامه شماره ……. ………………. مورخ …… ………… تنظیمی دفتر رسمی ثبت طلاق شمارۀ بموجب این سند رسمی و بلحاظ عدم دسترسی بدفتر خانه طلاق موصوفه اعلام می نمایم که در تاریخ / / 13 و داخل در مدت عده به زوجه توصیف شده خود و از طلاق مزبور رجوع نموده ام.

بانوی مشارالیها زوجه نامبرده شده نیز این سند را از جهت اطلاع و قبول امضاء می نماید و بنابر این زوجیت آنان با این رجوع بنا بر اقرار طرفین به میمنت و مبارکی به بقاء پیوست .

تاریخ : ……………………. ماه یکهزار و سیصد و …………………….. 13 شمسی .

محل امضاء :

 

Print Friendly

نمونه سند رجوع از طلاق על ידי 27 משתמש שאושרו מדורג 4 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

דעות

קורס עוסק הכשרת מומחה עם דיור
دوره آموزشی گرامر زبان انگلیسی
מומחה פרסום באינטרנט
دوره آموزشی بهداشت مادر و کودک
קורס מנהל לעניינים עירוניים
הדרכה והתקנה של דלתות אוטומטיות
כמובן כלכלה כללית
אימון שבע מיומנויות מחשב (ICDL)
הכשרת AutoCAD