@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

مشکل کجاست؟

بسیاری از فعالان عرصه اقتصادی معتقدند که صنعت ایران هنوز جایگاه اصلی برند را درک نکرده است و بسادگی از کنار مرگ برندهای معتبر ایران میگذرد. آنها همواره تاکید میکنند که معیارهای برندسازی در ایران با معیارهای خارج از مرزها بسیار متفاوت است و همین موضوع باعث از بین رفتن تدریجی برندهای ایرانی در سطح بینالمللی می‌شود.

این کارشناسان نبودن سیستمی دقیق برای حفظ و حمایت از برندهای ایران را دلیل اصلی مرگ برندهای ایرانی در بازارهای بینالمللی میدانند و معتقدند که سازمانی باید در این زمینه تاسیس شود و دولتمردان باید برندسازی را جزو اولویتهای کاری خود قرار دهند تا شاهد ظهور و قوت گرفتن سفیران اقتصادی ایران یعنی همان برندها باشیم.

اما همه فعالان عرصه اقتصاد و البته عرصه علمی در دانشگاه یکصدا، خصوصی نبودن صنایع ایران و بهرهوری پایین را اصلیترین دلایل و سم مهلکی برای برندسازی ایران معرفی می‌کنند. طبق این نظر از آنجا که دولت ایران از مدتها پیش به عنوان یکهتاز عرصه تجاری ایران بوده و همه صنایع را زیر چتر مدیریتی خود قرار داده است، هیچ فرصتی برای برندسازی ـ که در فضای سالم رقابتی ایجاد میشود ـ فراهم نکرده است و تنها با مدیریتی سنتی و شیوههای منسوخ شده باعث از بین رفتن تدریجی برندهای ایران شده است. ایرانیان کسب درآمد و سود از برند را موضوعی رویایی و غیرقابل دستیافتن میدانند.

گرچه هرساله تعدادی کنفرانس در این باره برگزار میشود، اما متاسفانه هنوز اول راهیم و اگر خوب برنامهریزی نکنیم همین چند برند مطرح منطقه را هم راهی گورستان میکنیم.

نسخه درمان چیست؟

کارشناسان می‌گویند: قبل از هر نسخهای باید به فکر خصوصیسازی واقعی صنایع ایران باشیم تا فضای سالم و رقابتی دقیق در عرصه تجارت شکل گیرد و سپس میتوان به راه‌حل‌های زیر اشاره کرد:

1) استفاده از روشهای نوین حسابداری در بنگاههای تولیدی و خدماتی

2) تغییر دیدگاه مدیران در بنگاههای ایرانی نسبت به سرمایهگذاری روی برند

3) تقویت و تاسیس موسسههای ارزشگذاری و رتبهبندی برند تجاری

4) تعیین ارزش برند شرکتها از سوی شورایعالی واگذاری و سازمان خصوصیسازی در جریان قیمتگذاری شرکتهای قابل واگذاری

5) تعیین و تدوین استاندارد ارزشگذاری برند شرکتها از سوی سازمان حسابرسی و توصیه آن به موسسههای ارزیاب سهام و دارایی‌ها

6) پیگیری اهمیت برند از سوی تشکلهای حرفه حسابداری

7) ورود ارزشگذاری برند در ادبیات دولت درخصوص مصوبات و دستورالعمل‌های خصوصی‌سازی و واگذاری واحدهای دولتی

8) ערך‌گذاری برند شرکت از سوی خود بنگاه و ورود ارزش تعیین شده به ترازنامه شرکت‌ها

9) ایجاد بازار برند به منظور خرید، فروش (مزایده)، ‌اجاره و ادغام برندها در یکدیگر

10) تاکید مبلغان و شرکتهای تبلیغاتی روی برند (برندینگ) شرکت‌ها به منظور فرهنگ‌سازی

11) برگزاری جشنواره محلی، جشنواره ملی، نمایشگاه برند و

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

דעות

دوره آموزشی مهندسی مطالعه
دوره آموزشی گرامر زبان انگلیسی
مدیریت ارتباط با مشتری CRM
دوره آموزشی بهداشت مادر و کودک
אימון חאג '
دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA
כמובן כלכלה כללית
دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت-محیط زیست(HSE-MS)
הדרכה של אופטימיזציה של אתר (זה)