@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

این کتاب ابزاری لازم برای مدیران پروژه و برای حرفه مدیریت پروژه و مرجعی اساسی برای کتابخانه هر مدیر پروژه ای بوده است. راهنمای PMBOK – ویرایش پنجم مسیر رو به تعالی در مدیریت پروژه را با استانداردی که درک و پیاده سازی آن آسان است، ادامه داده است. در سال ۱۹۸۳ موسسه مدیریت پروژه آمریکا، اولین گردآوری از گستره دانش مدیریت پروژه را فراهم ساخت. امروز، راهنمای PMBOK به عنوان یک استاندارد جهانی برای مدیریت پروژه و یکی از بهترین و همه جانبه ترین منابع در دسترس برای این حرفه میباشد. راهنمای PMBOK ، حاوی راهکارهای اساسی مورد نیاز برای تمامی مدیران پروژه، در راستای دستیابی به استانداردهای بالا برای پروژه است. بیش از دو میلیون نسخه از راهنمای PMBOK هم اکنون در حال استفاده میباشد. اززمان انتشار راهنمای PMBOK – ویرایش چهارم، PMI هزاران توصیه ارزشمند از جامعه جهانی مدیریت پروژه در راستای بهبود و شفافیت، دریافت کرده است که آنها را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم در ویرایش پنجم لحاظ نموده است. ویرایش پنجم به روزرسانی شده است تا رایج ترین راهکارها و دانش مدیریت پروژه را در برگیرد. حوزه دانش دهم افزوده گشته است تا تعامل مناسب ذینفعان پروژه را در فعالیت ها و تصمیمات کلیدی، تعریف کند. جریان اطلاعات و داده های پروژه مجددا تعریف شده اند تا سازگاری و همسویی بیشتری با مدل داده، اطلاعات، دانش و خرد) DIKW ( که در زمینه مدیریت دانش بکار برده می شود، داشته باشد. چهار فرایند برنام هریزی جدید اضافه شده است تا سازگاری را بهبود بخشند، به شفافیت بیافزایند و مفهوم برنامه های فرعی یکپارچه شده در برنامه کلی مدیریت پروژه را در راستای ارائه راهنمایی های بیشتر برای برنامه ریزی و اجرای پروژه، تقویت کنند. راهنمای PMBOK – ویرایش پنجم همکاری و دانش کاری مدیران پروژه را منعکس و بنیان های مدیریت پروژه که در گستره وسیعی از پروژه ها، کاربرد دارند را فراهم می کند. این استاندارد شناخته شده بین المللی، ابزارهای لازم برای بکارگیری مدیریت پروژه و تحقق نتایج مورد نظر سازمان را در اختیارمدیران پروژه قرار می دهد علاوه بر تمام این ها شما می توانید با کلیک بر روی ניהול פרויקטים קורס הכשרה به صورت کامل آشنایی یافته و بر آن مسلط گردید و علاوه بر اینها می توانید مدارک معتبر داخلی و بین المللی را اخذ نمایید.

 

Print Friendly

معرفی کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه על ידי 24 משתמש שאושרו מדורג 5 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

דעות

دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان
הכשרת AutoCAD
הכשרה ליזמות
אימון שם משתמש (CATIA)
פעולות ניהול אימונים
הדרכה והתקנה של דלתות אוטומטיות
יסודות של יזמות
אימון מומחה כדי לשמור על חיות מחמד
دوره آموزشی مهندسی مطالعه