@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

امروزه با توجه به ابعاد گسترده علم پزشکی ، عم پزشکی هسته ای در امر تشخیص و درمان بیماریها ارز ش والایی را کسب کرده است و به دلیل اهمیتی که استفاده از اشعه یونیزان و رادیو داروها در امر تشخیص و درمان و تحقیق بیماریها دارد ، نیاز بهتربیت افرادی که آشنا به کاربرد این علم و استفاده از آن در علم پزشکی باشند ، ازاهمیت خاصی برخوردار است .
بدین منظور و در اجرای بند ۱۲ و اصل سوم و اصل بیستو نهم و سی ام و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، باید بهموازات تربیت پزشکان متخصص و متعهد به تربیت سریع کادانان ماهر در رشته پزشکی هستهای نیز همت گماشت.

 
-۱تعریف و هدف

در کاردانی پزشکی هسته ای با توجه به آشنایی دانشجویان این שדה با کاربرد چشمه های باز رادیو داروها در تشخیص و درمانبیماریها فارغ التحصیلان این دوره آموزشی قادر خواند بود در مراکز بهداشتی و درمانیسراسر کشور ، زیر نظر متخصصین این رشته کلیه خدمات مورد لزو را انجام دهند.

 
-۲طول دوره و شکل نظام

متوسط طول دوره کاردانی پزشکی هسته ای ۲ سال و نظامآموزشی آن مطابق آیین نامه آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب شورای برنامهریزی است :
دروس بصورت نظری و عملی و کار آموزی در عرصه ارایه می شود که در طی جلسات متعدد هفتگی ، השכלה مورد نظر انجام می یابد.

 
-۳ضرورت و اهمیت

با توجهبه روز افزون روشهای پزشکی هسته ای و نیز گسترش روز افزون پزشکی هسته ای در تشخیص ودرمان بیماریها و همچنین توسعه مراکز آموزشی و بخش های پزشکی هسته ای در سراسر کشورجهت اجرای دستورات صحیح متخصصین این رشته نیاز به تربیت کاردان تکنولوژی پزشکی هستهای احساس و لذا رشته فوق ایجاد می گردد.
درسهای رشته :
ردیف
نام درس
1
פרסיים
2
آمار و ریاضی
3
آناتومی (تشریح انسانی (
4
اخلاق پزشکی
5
اخلاق و تربیت اسلامی
6
اصطلاحات و کلیات پزشکی
7
اصول تاریکخانه و ارزیابی تصاویر
8
اصول کامپیوتر
9
بافت‌شناسی و آسیب‌شناسی
10
تربیت بدنی ۱
11
حفاظت در برابر پرتوها
12
دوزیمتری پرتوها
13
رادیو بیوشیمی و رادیوفارماکولوژی
14
رادیوبیولوژی
15
روشهای پزشکی هسته ای ۱
16
روشهای پزشکی هسته ای 2
۱۷
לועזת
۱۸
شناخت دستگاه های پزشکی هسته ای
۱۹
فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو
۲۰
فیزیولوژی انسانی و فیزیوپاتولوژی
۲۱
فیزیک عمومی
۲۲
کارآموزی در عرصه بیمارستانی
۲۳
کمکهای اولیه و مراقبت از بیمار
۲۴
معارف اسلامی ۱

بازار کار :
فارغ التحصیلان دوره فوق دیپلم (دوره کاردانی ) تکنولوژی پزشکی هسته ای باید مهارتهای نظری و عملی زیر را کسب کرده باشند.
אלף)فراگیری نظری تشعشعات یون ساز اشعه گاما ، اشعه ایکس و ذرات باردار و چگونگی تولید آن ، مواد رادیواکتیور وقوانین مربوط به آن .
ב ..)انجام تکنیک های (روشهای ) مختلف تشخیصی و درمان از زیرنظر مستقیم پزشک متخصص پزشکی هسته ای
C) فراگیری طرق مختلف حفاظت در برابرتشعشعات یون ساز

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

דעות

קורסי הדרכה לבטיחות במחסנים
הדרכה של אופטימיזציה של אתר (זה)
مدیریت ارتباط با مشتری CRM
دوره آموزشی برنامه نویسی اندروید
קורסי אנגלית עסקית באנגלית עסקית 1
קורס חשבונאות מקצועי
دوره آموزشی مباحث علوم سیاسی
הכשרה ליזמות
دوره آموزشی بهداشت مادر و کودک