×

شما اینجا هستید :

کشت پنبه

شیوه کشت پنبه

بازدید : 14 دسته :
روش‌های کاشت بذر پنبه آماده‌سازى زمین براى پنبه براى آماده‌سازى زمین سه مرحله شخم، دیسک و ماله‌کشى انجام مى‌گیرد: - شخم: شخم یکى از کارهاى مهم در آماده‌سازى زمین براى کشت پنبه است که به‌صورت عمیق و نسبتاً عمیق و براى زیر و رو کردن خاک انجام مى‌شود. بیشتر کشاورزان در فصل بهار شخم مى‌زنند. برخى نیز در فصل پائیز یا زمستان این کار را انجام مى‌دهند. - دیسک: بذر براى بهتر سبز شدن نیاز به بستر نرم و آماده دارد. به‌همین دلیل در ماه‌هاى اسفند و فروردین عمقى از خاک زراعى را که بذر در آن قرار خواهد گرفت، به‌وسیله دیسک که با تراکتور کشیده مى‌شود، نرم مى‌کنند. - ماله‌کشى: پس از دیسک‌زنى با استفاده از ماله‌هاى چوبى یا غلطک، زمین را هموار و بستر بذر را فشرده و آماده کاشت مى‌کنند. آماده‌کردن بذر پنبه کرک‌گیرى بذر پنبه داراى کرک‌هائى است که به آن 'لینتر' گفته مى‌شود، حتى درصورتى‌که بذر در کارخانه لینترگیرى شود، باز مقدارى کرک روى دانه مى‌ماند که هنگام کاشت اشکال‌هائى به‌شرح زیر ایجاد مى‌کند: - کرک مانع جذب آب توسط بذر مى‌شود و در نتیجه بذر دیرتر سبز مى‌شود. - کرک باعث آلودگى بذر به انواع قارچ‌ها مى‌شود. - کرک باعث به‌هم چسبیدن بذرها مى‌شود و در کار ماشین بذرکار اشکال ایجاد مى‌کند. - ضدعفونى کردن بذرهاى کرک‌دار دشوار است. - کرک مصرف بذر را افزایش مى‌دهد. - براى جلوگیرى از این اشکالات بذر را به سه روش کرک‌گیرى مى‌کنند: کر‌گ‌گیرى دستى: در این روش کشاورزان بذر پنبه را با مخلوطى از آب و خاکستر یا خاک معمولى مالش مى‌دهند تا کرک‌ها روى دانه خوابانده شود و دانه‌هاى به‌هم چسبیده از هم جدا شوند - (این روش در واقع کرک‌گیرى نیست بلکه با روش‌هائى مانع به‌هم چسبیدن بذر و برخى از اشکالات مى‌شود که نام برده شد) کرک‌گیرى با حرارت: این روش به‌طور آزمایشى انجام شده و بین کشاورزان رایج نیست. در این روش بذر را در کارخانه سریعاً از روى شعله آتش عبور مى‌دهند در نتیجه کر‌ک‌ها مى‌سوزند. روش شیمیائى: با استفاده از اسید کلریدریک یا اسید سولفوریک کرک‌ها را از بین مى‌برند. ضدعفونى کردن بذر پنبه بذر پنبه را پیش از کاشتن در مقابل بعضى از آفت‌ها (آگروتیس و مگس هیلمیا) و عوامل بیمارى‌زا با استفاده از سموم قارچ‌کش و حشره‌کش مناسب (مانند براسیکو) به نسبت ۶ در هزار ضدعفونى مى‌کنند. (یک هزار کیلو بذر، ۶ کیلو سم مصرف مى‌شود)
  دوره آموزشی کشت پنبه

جهت ثبت نام در دوره آموزشی  کشت پنبه بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی کشت پنبه  قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

 
  زمان کاشت بذر پنبه زمان کاشت پنبه در نقاط مختلف کشور متفاوت است، در مناطق گرمسیر( جیرفت و اهواز) زودتر و در مناطق نیمه گرمسیر و در مناطق نیمه‌گرمسیر و معتدل (گرگان ، خراسان، ورامین و .... ) دیرتر مى‌کارند. در استان گلستان (منطقه گرگان و گنبد) که یکى از مراکز مهم پنبه‌کارى کشور است، کاشت از نیمه اول فروردین آغاز و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد. برخى از کشاورزان پس از برداشت محصول گندم و جو در اواخر خرداد و اوایل تیر و در همان زمین، پنبه مى‌کارند. کشت پنبه در این زمان بسیار دیر است و بوته‌هاى سبز شده، رشد کافى نمى‌کنند و محصول ناچیزى مى‌دهند. روش‌هاى کاشت بذر پنبه کاشت دستپاش: در کشت سنتى و بذر پاشى دستی، بوته‌ها فاصله مشخص و معینى ندارند و کشاورز در هنگام وجین و تنک کردن، تعداد بوته‌ها را در واحد سطح به دلخواه تنظیم مى‌کند. کاشت ماشینى: در کشت ردیفى و بذرکارى با ماشین، با تنظیم بذر پاش ( بر اساس فاصله ردیف‌هاى کاشت و فاصله بوته‌ها روى ردیف ) تعداد معینى بذر در هر هکتار مى‌کارند. عمق کاشت بذر و فاصله بوته‌ها در پنبه در زراعت‌هاى معمولى و نیمه مکانیزه فاصله خطوط کاشت ۵۰ تا ۶۰ سانتى‌متر، درزراعت مکانیزه ۷۵ تا ۸۰ سانتى‌متر و در زراعت‌هائى که با ماشین برداشت مى‌شوند، فاصله ردیف‌ها ۹۰ تا ۹۶ سانتى‌متر تنظیم مى‌شود. فاصله بوته‌ها روى خطوط کاشت به‌نوع بذر، جنس زمین و مقدار آب در دسترس بستگى دارد و معمولاً به‌گونه‌اى انتخاب مى‌شوند که در نهایت ۵۰ تا ۶۰ هزار بوته پنبه در هکتار باشند. عمق کاشت بذر ۴ تا ۸ سانتى‌متر تنظیم مى‌شود. مقدار بذر پنبه بذر در هکتار به‌ عوامل گوناگونى از جمله روش کاشت، جنس زمین و نوع بذر بستگى دارد و به روش‌هاى زیر است: - در کشت دست‌پاش (کرتى و ردیفی) بذر مصرفى حدود ۵۰ کیلوگرم در هکتار است، براى زمین‌هاى ُرسى سنگین این رقم به ۶۰ کیلوگرم مى‌رسد. - در کشت ردیفى با استفاده از بذرکار ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم بذر کاشته مى‌شود. - در کشت کپه‌اى ۲۰ کیلوگرم بذر در هکتار مصرف مى‌شود و در هر کپه ۴ تا ۷ عدد بذر قرار داده مى‌شود
ادامه مطلب
پرورش کرم ابریشم

پرورش کرم ابریشم

بازدید : 31 دسته :
مقدمه : نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم وتولید فرآورده های ابریشمی ازجمله فعالیتهایی جانبی است که درکنار فعالیتهای اصلی کشاورزان هرمنطقه می تواند طی یک دوره کوتاه مدت ضمن ایجاد انگیزه اقتصادی و بکارگیری بخشی از نیروی کار روستا، درآمد نسبتاً مناسبی را برای روستانشینان فراهم نماید. افزایش روز افزون مصرف فرآورده های ابریشمی درجهان وکاهش یا توقف فعالیت نوغانداری درکشورهای توسعه یافته به سبب محدودیت زمین برای احداث توتستان، آب مورد نیاز برای آبیاری، انرژی گران و ... فرصت مناسبی برای کشورهای درحال توسعه فراهم کرده است تا با توجه به داشتن نیروی انسانی، انرژی ارزان، آب و خاک فراوان، فعالیتهای نوغانداری و تولید ابریشم را درکشور خود گسترش دهند. باید اذعان داشت، اگر چه نوغانداری به عنوان فعالیت جانبی تلقی می گردد اما با توسعه تکنولوژی وصنعتی کردن این فعالیت، امکان بهره برداری بیشتراز آن به صورت شغلی دائمی وجود دارد به طوری که درشرایط نسبتا" مطلوب اقلیمی به دلیل سرعت رشد درخت توت وامکان پرورش کرم ابریشم ۲ تا ۳ بار (درمناطق معتدله) و ۴ تا ۵ بار (درمناطق نیمه گرمسیری وگرمسیری) درسال می تواند به عنوان یک شغل کامل تامین کننده درآمد خانوار روستایی باشد، بنابراین گسترش صحیح آن متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف می تواند به عنوان برنامه ای مناسب درجهت رفع پاره ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بویژه تامین نیازهـــای ارزی کشورهای نوغان خیز، نقش ارزنده ای ایفاد نماید. تاریخچه نوغانداری: اگر چـــه اززمان آغاز پرورش کرم ابریشم اطلاع کاملا" دقیقی دردست نیست و درمورد پیدایش ابریشم روایت های گوناگونی ازجمله یافتن تارهای آن توسط شاهزاده چینی درهنگام تفرج وجوددارد اما اسناد ومدارک قدیمی، منابع ابریشم را به حدود ۲۶۵۰ سال پیش از میلاد مسیح درزمان پادشاهی امپراطور چو درچین باستان متعلق می دانند. به عقیده بسیاری از مورخین، چین موطن اصلی و مهد نوغانداری بوده و اولین کشوری بود که با استفاده از برگ توت به پرورش کرم ابریشم و تولید پیله مبادرت ورزیده است. این کشور از دیرباز قطب این حرفه شناخته شده وازاینرو بود که یونانی ها ورومی ها این کشور را سرس یعنی کشور ابریشم می نامیدند. طی قرون متمادی ابریشم درچین باستان از اهمیت ویژه ای برخورداربوده و تا سالها تولید ومصرف آن به خاندان امپرطور، اشراف زادگان و اعیان محدود می گردید و برای آنان افتخاری بزرگ محسوب می شد، حتی انتشار فنون پرورش کرم ابریشم در پاره ای از موارد عقوبت سنگینی به همرا ه داشت. مجاورت با چین سبب گردید تا مردم شبه جزیزه کره درحدود ۱۲۰۰ سال پیش از میلاد مسیح با ورود چینی های مهاجر ازاولین کسانی باشند که پس ازچینی ها به پرورش کرم ابریشم اقدام نمایند. بنا به روایت های موجود، با بروز جنگ میان کره و ژاپن درسه قرن قبل ازمیلاد، نوغانداری به ژاپنی ها معرفی گردید و پس از آن بود که با حمایت امپراطوران مختلف آن کشور بررونق ورواج آن افزوده شد و همزمان با میلاد مسیح به سایرکشورها ازجمله هند، هندوچین، اندونزی و... راه یافت، اگرچه برخی از مورخین هندی براین باورند که کرم ابریشم درکوهپایه های هیمالیا اهلی شده و در حکایت های تاریخی وجود کرم ابریشم وحشی درهندوستان درادبیات سانسکریت نیز بیان گردیده است. تردیدی نیست جاده معروف ابریشم (با طول بیش از ده هزار کیلومتر) نه تنها به طوراعم به عنوان راهی برای بسط دوستی وتبادلات فرهنگی وتجارت مابین کشورهای خاوردور، آسیای میانه و حتی کشورهای حوزه مدیترانه بوده است بلکه به طور اخص درمعرفی، رواج و توسعه نوغانداری، تولید، تجارت ابریشم ومحصولات ابریشمی ازکشورچین تا بازارهای اروپایی نقش بسیار ارزنده ای را ایفاء نموده است. باید اذعان داشت ابریشم از طریق دریا نیز انتقال می یافته است که ازجمله مبادی ورودی آن می توان به خلیج فارس و سواحل دریای عمان اشاره داشت. عده ای از مورخین نظیر پاریزه بر این باورند موطن اصلی پرورش کرم ابریشم ایران بوده است و برخی دیگراز آنان این کشور را از جمله مناطقی می دانند که همزمان با چین به پرورش کرم ابریشــــم، تولید و تجارت ابریشم مبادرت می ورزیده است و بعضی دیگر آغاز این حرفه را به دوره های بعدی مربوط می دانند، آنچه مسلم است این فعالیت در ایران از سابقه و قدمت نسبتا ً طولانی برخودار است. این ادعا زمانی باور بیشتری به خود می گیرد که در بسیاری از آثار قدیمی و بویژه دست نوشته ها همواره نشانه ها و ردپایی مبنی بر وجود ابریشم در این سرزمین کهن دیده می شود. سوابق علمی و فنی این فعالیت به خصوص اقداماتی که بمنظور بهبود کمی و کیفی آن صورت پذیرفته است، با دستیابی به نژادهای اختصاصی کرم ابریشم ایران نظیر نژادهای هراتی، خراسانی، بغدادی و سایر نژادهای محلی، همگام با سوابق تولیدی آن از قدمت تاریخی برخودار بوده ومبین توجه خاص ایرانیان به این حرفه می باشد. ایران نیز درزمره کشورهای تولیدکننده ابریشم واقع در مسیر جاده معروف ابریشم قرارداشت وبسیاری ازشهرهای مهم آن توسط این جاده با هم مرتبط می شد. این جاده که دردوران رونق خود اثرات مشخص کننده ای در صنعت ابریشم به جای گذاشته وسوابق تجاری و فرهنگی گذشته دوکشوربزرگ چین و ایران را بهم مرتبط می ساخت، خود دلیل دیگری بر سابقه درخشان تولید و تبدیل ابریشم واهمیت آن درایران قدیم است. مردم ایران با داشتن امکانات وسیع و فراوان پرورش کرم ابریشم بویژه قابلیت های اقلیمی همیشه این موقعیت راداشته اند که بتوانند درفصول معینی از سال به کار تولید پیله و ابریشم بپردازند، آثار بجای مانده گواه این حقیقت است که در بسیاری از مناطق کشور در دوره های گوناگون این فعالیت انجام شده است. اهمیت اقتصادی و اجتماعی تولید ابریشم: - سرمایه گذاری دراین رشته درمقایسه با پاره ای از فعالیتهای تولیدی کمتر و بازگشت سرمایه سریعتر می باشد. - پرورش درخت توت درغالب خاک ها و کیفیت مختلف توپرگرافی امکان پذیر بوده و در بیشتر نقاط مملکت قابل انجام می باشد. - فعالیت های نهال کاری و توسعه مزارع توت با امکانات کشاورزان قابل انجام می باشد. - کشت توت در کنار انهار، حاشیه رودخانه ها، آبراه ها، مسیل ها، حاشیه روستاها، اطراف مزارع، به صورت تک درخت یا مجتمع و تحت شرایط مختلف آب و خاک عملی می باشد. - دوره بازدهی این فعالیت کوتاه و امکان پرور ش کرم ابریشم ۳ سال بعد از شروع کاشت توتستان ها فراهم خواهد بود. - محصول درخت توت برگی است که درتغذیه کرم ابریشم به مصرف می رسد، عملکرد درخت توت زیاد بوده و همراه با مراقبت نیز مرتبا" افزایش پیدا می کند. - در مناطقی که امکانات طبیعی اجازه دهند می توان این فعالیت را به صورت یک فعالیت مستمر سالانه مورد نظر قرارداد. - این فعالیت امکانات تامین مواد اولیه برخی از منابع نساجی، قالی بافی، پزشکی، نظامی و مخابراتی رافراهم می سازد و از این نظر می تواند به عنوان منبع مناسبی برای درآمد ارزی کشور تلقی گردد. - ابریشم خام دارای بازارهای مناسب اقتصادی در داخل و خارج بوده و کالایی است که می تواند از بازارهای مطمئن و مناسبی برخوردار باشد. - فعالیت های نوغانداری و پرورش کرم ابریشم وصنایع واسطه ای بین تولید پیله وتهیـــــه محصولات نهایی سطوح وسیعی از اشتغالات روستائی و شهری راایجاد می کند و فرصت های شغلی قابل ملاحظه ای را به وجود می آورند. - توسعه فعالیت های تولید ابریشم زمینه توسعه منابع بزرگ ابریشم از جمله نخ کشی و پارچه بافی است. کارآئی اقتصادی این صنعت به گونه ای است که حتی کشورهائی که امکانات تولید ابریشم ندارند به لحاظ ارزش افزوده فراوان تولیدات ابریشمی، نسبت به وارد نمودن ابریشم و تبدیل آن به منسوجات مختلف ابریشمی اقدام می کنند. - پرورش کرم ابریشم علاوه بر امکان استفاده از تمامی نیروی فعال، فرصت بکارگیری بخش غیرفعال جامعه روستائی مانند زنان، کودکان و سالخوردگانی که توان انجام کارهای کشاورزی را ندارند، فراهم می سازد. - حرفه ای است کارگر طلب و اشتغال زا که به صورت شغل فرعی نیز میتواند درمجاورت مشاغل اصلی روستائی موردتوجه قرارگیرد. - پرورش کرم ابریشم برای کشاورزان خرده پائی که نیم تا یک هکتار توتستان دارند قابل انجام بوده و مدیریت چنین واحدهائی درسطوح روستائی بسیار عملی واقتصادی می باشد . - نظر به اینکه این فعالیت تامین کننده مواد اولیه سایر صنایعی می باشد که اکثــــرا" روستائی هستند، لذا می تواند امکان اشتغال زنجیره ای افراد وخانواده های روستائی را فراهم سازد. - با فراهم ساختن منبع درآمد اضافـــی برای روستائیان می تواند به عنوان وسیله ای درجهت جلوگیری ازمهاجرت آنها به شهرها مورد استفاده قرارگیرد. - این فعالیت به واسطه تامین درآمد مستمر می تواند درتوسعه و بهبود وضع زندگی جوامع روستائی موثر باشد. - پرورش کرم ابریشم درمواردی بسته به الگوی زراعی وشرائط اقلیمی، منطبق بر دوره کم کاری کشاورزان بوده و به فعالیت اصلی آنان لطمه ای وارد نمی سازد بلکه از بیکاری پنهان کشاورزان جلوگیری می نماید. - نوغانداری برای توسعه اقتصادی بخشهای عقب مانده جامعه روستایی میتواند به عنوان یک صنعت و فعالیت مفید مورد استفاده قرارگیرد. - توسعه پرورش کرم ابریشم می تواند درصنایع وابسته ساخت وسائل وادوات ماشینهای مربوط به ابریشم و نیز صنایع تبدیلی ابریشم اشتغال جنبی قابل ملاحظه ای بوجود آورد. نوغانداری و تولیدات آن: کرم ابریشم توت ( bombyx mori ) حشره ای است با دگردیسی (استحاله) کامل و ‌دارای چهار مرحله زندگی تخم، لارو، شفیره و پروانه بوده که تنها درمرحله دوم یــــا لاروی ازبرگ توت تغذیه کرده ودرپایان این مرحله که عموما“ ۲۵ تا ۳۰ روز بطول می انجامد با تنیدن تـــار،‌ تولید پیله ابریشمـــی مـی کند. دوره لاروی کرم ابریشم دارای پنج مرحله تغذیه است که به هر مرحله آن یک " سن " می گویند. سنین ۱ ، ۲ و ۳ ، کرم جوان و سنین ۴ و ۵ کرم بالغ نامیده می شود. کرم در فاصله هر دو سن دارای یک مرحله پوست اندازی است که به آن خواب کرم گفته می شود. کرم ابریشم را می توان از نظر نسل به تک نسله،‌ دونسله و چند نسله، از نظر خواب به سه خوابه و چهارخوابه، ازنظر مبداء جغرافیائی به نژادهای ژاپنی،‌ چینی، اروپائی و ... دسته بندی کرد. عموما“ غالب تخم نوغان هایی که امروزه دردنیا مصرف می شوند منشاء چینی و ژاپنی داشته و حاصل هیبریداسیون یا آمیخته گری ازاین دو نژاد می باشند. اگرچه برخی دیگر از گونه های کرم ابریشم نیز تولید تارهای ابریشمی می کنند که به ابریشم موگا، ابریشم تازار، ابریشم اری و... معروفعند اما ابریشم حاصل از کرم ابریشم توت از حیث کمیت و کیفیت بر آنها دارای برتری های بسیار است و از این رو به طور غالب در دنیا به تولید آن مبادرت میگردد. تولید اصلی فرآیند نوغانداری، پیله ابریشمی است که از آن الیاف ابریشمی استحصال می گردد. از میان تمامی تارهای منسوجات، ابریشم به دلیل ویژگی های خاص خود ازجمله سبکی، ‌نرمی، ‌مقاومت درنــوسانات گرمایی، رنگ پذیری، ‌جاذب الرطوبه بودن، عایق پذیری الکتریکی وبه طورکلی لطافت، ظرافت ودوام،‌ جایگاه ویژه و ممتازی را به خود اختصاص داده است و به همین سبب، در دنیای منسوجات، ابریشم را ملکه منسوجات می نامند. ابــریشـــم به عنوان ماده اولیه در تولید محصولاتی مانند فرش، پارچه، ‌پیراهن، شال گردن، آویزهای دیواری و تزئینات داخلی منزل ... استفاده می شود. علاوه برآن درساخت چتر نجات، ‌تودوزی لاستیک، رگهای مصنوعی، نخ جراحی، مواد عایق الکتریکی و... نیز مصرف می گردد. لازم به توضیح است می توان از فضولات پرورش کرم ابریشم به عنوان کود آلی درجهت بهبود وضعیت فیزیکی و حاصلخیزی خاک نیز استفاده کرد. درپرورش کرم ابریشم چهار مرحله مشخص و متمایز وجود دارد: تفریخ تخم نوغان، پرورش لارو ابریشم، تنیدن پیله و برداشت پیله. تفریخ تخم نوغان: به مجموعه عملیاتی که طی آن تخم نوغان های زنده در شرایط محیطی مناسب قرار گرفته و جنین آن به طور طبیعی رشد نموده و به صورت لارو از پوسته تخم خارج می گردند تفریخ می گویند. این مرحله یکی از مراحل مهم و پر اهمیت در پرورش کرم ابریشم می باشد، زیرا به توسعه مناسب جنینی و خروج به موقع و یکنواخت لاروها در زمان تعیین شده کمک می نماید، بدیهی است با انجام مناسب عملیات تفریخ لاروهای قوی بنیه تولید می گردند که این خود به میزان قابل توجه ای بر کیفیت و کمیت پیله تولیدی موثر خواهد بود. برای رسیدن به این هدف مطلوب است از اتاقهای تفریخ استفاده گردد.این اتاق ها می توانند به هر شکل و اندازه های متناسب با حجم کار انتخاب و در آنها شرایط محیطی لازم فراهم آید. در این اتاق ها برای تامین حرارت، رطوبت و نور لازم، می توان از دستگاههای اتوماتیک تامین کننده حرارت، رطوبت و نور استفاده نمود و در صورت عدم دسترسی به این گونه وسایل می توان با استفاده از چراغهای معمولی تولید کننده حرارت (بخاری) برای تامین حرارت و با قرار دادن ظرف آب روی آن برای تولید رطوبت و نصب تعدادی لامپهای فلورسنت (مهتابی) برای تولید نور به این هدف دست یافت از دیگر شرایطی که اتاقهای تفریخ باید داشته باشند، امکان تامین تاریکی و جلوگیری از حمله آفات و مورچه ها است. لازم به توضیح است شروع مرحله تفریخ می بایست با زمان جوانه زنی درختان توت و وضعیت آب و هوایی محل پرورش متناسب باشد. برای اینکه تفریخ به خوبی انجام شود بهتر است که تخم نوغان پس از دریافت از مراکز مجاز بلافاصله به اتاق تفریخ منتقل شده و در داخل جعبه های تفریخ به طور یکنواخت ریخته شوند. بهتر است این جعبه ها به صورت چارچوبی که کف آنها به وسیله پارچه لطیف و نازک، ترجیحا مشکی رنگی پوشانده شده است تهیه گردند. در صورت عدم تهیه جعبه تفریخ می توان از جعبه های مقوایی (به عنوان مثال جعبه شیرینی استفاده نشده) برای انجام عمل تفریخ استفاده نمود . توصیه می شود به علت کمبود فضای مناسب جعبه تخم نوغان، از این جعبه ها برای انجام عملیات تفریخ استفاده نگردد.
   

جهت ثبت نام در دوره آموزشی پرورش کرم ابریشمبر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی پرورش کرم ابریشم قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

 
  شرایط محیطی لازم برای عملیات تفریخ عبارتند از : الف- حرارت: حرارت مناسب برای سه روز اول تفریخ ۱۵ درجه سانتی گراد می باشد. سپس تخم نوغان ها در حرارت ۱۸ الی ۲۰ درجه به مدت ۱ روز حرارت نگهداری می شوند و پس از آن مطلوب است تا خروج لاروها از تخم در حرارت ۲۵ درجه نگهداری شوند. ب- رطوبت: رطوبت نیز یکی از عوامل موثر در عملیات تفریخ و تولید لارو قوی بوده و لازم است رطوبت اتاق تفریخ بین ۷۵ تا ۸۵ درصد(در روزهای ابتدایی ۷۵ تا ۸۰ و در روزهای پایانی ۸۰ تا ۸۵ درصد) باشد. میزان رطوبت کمتر موجب می شود تخمها به راحتی آب خود را از دست داده و تعداد تخمهای مرده افزایش یابد. از طرف دیگر افزایش بیش از حد رطوبت( بیش از ۹۰ درصد) باعث تولید لاروهای ضعیف می گردد. بهتر است به منظور کنترل صحیح حرارت و رطوبت از تعدادی حرارت سنج و رطوبت سنج در داخل اتاق تفریخ استفاده شود. ج- نور: نور در مراحل اولیه تفریخ تا مرحله لکه چشمی (قبل از مرحله آبی شدن) موجب تسریع رشد و نمو جنین خواهد شد اما همزمان با آبی شدن(روشن شدن) تخمها، تاریکی کامل باعث همزمانی رشد لاروها و خروج یکنواخت آنها می شود. به همین دلیل لازم است در تمامی دوران تفریخ روزانه به مدت ۱۶ ساعت از روشنایی کامل و ۸ ساعت تاریکی استفاده گردد. برای تولید روشنایی می توان از لامپهای فلورسنت( مهتابی ) استفاده نمود .لازم است از روز دوازدهم شروع تفریخ، تخمها مرتباً مورد بازدید قرار گرفته و زمانی که مشاهده شد رنگ آنها از تیره به روشن تغییر یافته است، روشنایی داخل اتاق را قطع کرده و تا زمان خروج کامل کرمها در تاریکی مطلق نگه داشته شوند. حتی در زمانی که برای کنترل حرارت و رطوبت به داخل اتاق تردد می گردد از چراغ قوه ای که شیشه آن به رنگ قرمز است استفاده می شود. د: تهویه: تخم نوغان، خصوصا در مراحل انتهایی دوره تفریخ، مقاومت کمتری در برابر افزایش دی اکسیدکربن محیط نشان می دهد، بنابر این لازم است هوای تازه به طور مداوم بخصوص مراحل پایانی تفریخ در اختیار آنها قرار گیرد. شروع پرورش کرم ابریشم: پس از پایان یافتن عملیات تفریخ و خروج کرمها از تخم، تخم نوغان های تازه تفریخ شده به محل پرورش منتقل شده و لازم است موارد ذیل به عنوان مرحله شروع پرورش انجام گردد. - یک روز قبل از شروع پرورش، محل پرورش را کاملا آماده نموده و شرایط محیطی لازم از نظر دما رطوبت ونیز امکانات لازم مهیا می شود. - جعبه های تفریخ اعم از جعبه های طراحی شده و یا جعبه های شیرینی که برای تفریخ مورد استفاده قرار گرفته اند را پس از بیرون آمدن لاروها، به اتاق پرورش منتقل نموده و به آرامی روی بسترهای پرورشی قرار میدهیم و سپس پوشش روی جعبه ها را برمی داریم. - قبل از تغذیه با مواد ضدعفونی کننده ای مثل مخلوط ۵ درصد پودر فرمالدئید و ۹۵ درصد پودر آهک مرده و یا به وسیله پودر آهک مرده، سطح بدن لاروها، با استفاده از پارچه های توری نازک به طور یکنواخت ضدعفونی می گردند. - به منظور انجام عملیات برگدهی لازم است برگها را خرد کرده و به طور یکنواخت در اختیار لاروها گذاشته شود. - پس از برگدهی جهت حفظ رطوبت و جلوگیری از خشک شدن برگها بهتر است بستر پرورش با کاغذهای پارافینی(مومی) پوشانده شود. - حدود ۲ ساعت پس از برگ دهی و زمانی که اطمینان حاصل شد که کرمهای تفریخ شده به برگ چسبیده اند برگها همراه با کرمها از داخل جعبه تفریخ به روی بستر پرورش منتقل می شوند. باید دقت کرد که هنگام انتقال صدمه ای به کرمها وارد نیاید. - مساحت مطلوبی با توجه به میزان و تراکم لاروها در سینی پرورش در نظر گرفته می شود، باید توجه داشت که در این سطح تمامی کرمها به طور یکنواخت قرار گرفته و از تراکم کرم در یک نقطه جلوگیری به عمل می آید. - باید توجه داشت که جثه کرم ابریشم در سنین جوانی به خصوص سن اول و دوم و اوایل سن سوم بسیار ظریف و آسیب پذیر است و برای جابجایی آن نباید از دست استفاده کرد و برای این کار لازم است تعدادی پر مرغ تمیز در اختیار داشته باشیم تا بوسیله آن جابجایی لاروها صورت پذیرد. به کلیه عملیات اشاره شده مرحله شروع پرورش گفته می شود. پس از آن پرورش کرم جوان و کرم بالغ انجام می شود. پرورش کرم جوان : سه سن اول لاروی در دوره زندگی کرم ابریشم، کرم جوان نامیده می شود. کیفیت پرورش کرم جوان به میزان قابل توجه ای در موفقیت پرورش کرم بالغ و بالطبع در کمیت و کیفیت پیله های تولیدی موثر می باشد. باید کوشید با توجه به رشد سریع لارو و حساسیت آن به شرایط مطلوب محیطی، مناسب ترین شرایط حرارتی، رطوبتی، تغذیه ای و بهداشتی برای آن فراهم گردد (به جدول الگویی پرورش کرم جوان مراجعه شود). بنابراین لازم است اتاق پرورش کرم جوان از نظر حرارت، رطوبت، تهویه قابل کنترل باشد. بدین منظور مطلوب است تعدادی حرارت سنج و رطوبت سنج در نقاط مختلف اتاق پرورش نصب گردد. بستر پرورش کرم جوان معروف به سینی پرورش، می تواند ازجنس چوب یا فلز و در ابعاذ مختلف تهیه شود که بسته به حجم پرورش و سطح بستر مورد نیاز و در مقاطع مختلف و متناسب با میزان رشد کرم مورد استفاده قرار می گیرد. برگ توت در تغذیه و تامین سلامتی کرمهای جوان، بسیار موثر می باشد، بنابراین لازم است در انتخاب نوع برگ و برداشت به موقع آنها دقت لازم به عمل آید. ضروری است برگهای مورد استفاده برای دوره کرم جوان لطیف، تازه و پرآب و سرشار از مواد مغذی باشد. برای پرورش کرم جوان برگهای قسمت انتهای شاخه ها(غیر از غنچه ها) استفاده می شوند و بهتر است برای سن اول از اولین تا سومین برگ، برای سن دوم از اولین تا پنجمین برگ و برای سن سوم از اولین تا هفتمین برگ، برداشت شود. باید توجه داشت که اولین برگ راس شاخه، برگی است که از همه برگهای انتهایی شاخه بزرگتر باشد. بنابراین نباید از برگهایی که به صورت جوانه بوده و هنوز کاملاً باز نشده است استفاده نمود. بهترین وسیله برای حمل برگ از محل چیدن تا اتاق پرورش سبدهای پلاستیکی بزرگ است که مانع فشردگی برگها و آسیب به آنها می شود. برگ مورد تغذیه کرمهای جوان باید خرد شود. اندازه این برشها در سنین ۱ ، ۲ و۳ کرم با توجه به قدرت کرم برای جویدن برگ انتخاب شده و ضروری است که این اندازه ها رعایت شوند. برای خرد کردن برگ می توان از کارد تیز آشپزخانه و یک صفحه چوبی استفاده نمود. برای اینکه برگها هنگام برش له نشود بهتر است دقت بیشتری در برشها به عمل آید. چون برگ مورد تغذیه سنین ۱ و ۲ و ۳ خرد می شود و این گونه برگها قدرت نگهداری رطوبت خود را در اثر برش از دست می دهند لازم است به منظور حفظ رطوبت آنها و جلوگیری از پژمردگی، پس از اتمام برگدهی روی بستر با استفاده از کاغذ پارافینی(مومی) پوشانیده گردد. به دلیل حساسیت کرم های جوان به عوامل بیماریزا و به منظور پیشگیری از شیوع بیماری، مطلوب است ضدعفونی بدن لاروها هر صبح و یا حداق یک روز در میان بویژه پس از پوست اندازی کرمها در ابتدای هر سن، پیش از عملیات برگدهی به وسیله پودر ضدعفونی کننده انجام گیرد. لازم به تذکر است که در زمان خواب کرمها از ضدعفونی بدن آنها اکیدا خودداری گردد. پرورش کرم بالغ : به سنین ۴ و ۵ دوره زندگی کرم ابریشم، کرم بالغ گفته می شود. با توجه به بزرگ شدن جثه و اندازه کرمها بالطبع نیاز به سطوح وسیعتر برای ادامه عملیات پرورش، بهتر است پس از پایان پرورش کرم جوان، لاروهای ابتدای سن چهارم به سالن کرم بالغ منتقل شوند. مناسبترین سالنها یا تلنبارهای پرورش کرم بالغ، تلنبارهای نیمه صنعتی می باشند. در این نوع تلنبارها، بسترهای پرورشی به صورت دو یا سه طبقه در طول سالن و به عرض ۵/۱ متر ساخته می شوند. اسکلت بسترها می تواند از آهن یا چوب انتخاب شده و کف بسترها هم بوسیله توری فلزی پوشانده می شود. مزیت این روش این است که می توان از فضای داخل سالن برای افزایش سطح بستر استفاده نمود. برای اینکه امکان کار کردن در داخل طبقات فراهم شود بهتر است ارتفاع اولین طبقه از سطح زمین را ۲۰ سانتی متر، فاصله طبقه اول از طبقه دوم را ۸۰ سانتی متر و فاصله طبقه دوم با سوم را ۵۰ سانتیمتر در نظر گرفت. همچنین می توان از سالنهای مزبور در فصول غیر از پرورش نیز استفاده کرد. به علت حساسیت کرمهای بالغ به شرایط نامناسب تهویه، حرارت و رطوبت زیاد، رعایت میزان حرارت و رطوبت مندرج در جدول الگویی پرورش کرم بالغ و تهویه به موقع سالن به میزان قابل توجه ای در سلامت کرمها و افزایش محصول موثرخواهد بود. برگهای آبدار و تازه رشد کرده برای تغذیه کرم بالغ مناسب نمی باشند. بنابراین لازم است از برگ شاخه های پایین تر درخت که رشد کافی کرده اند استفاده نمود. ضمن اینکه در این دوره نیازی به خرد کردن برگ نبوده و می توان برگ را همراه با شاخه روی بستر کرم قرار داد. به منظور پیشگیری از فشردگی برگها روی بستر، تغذیه مطلوبتر کرمها و تهویه مناسب، توصیه می شود شاخه ها را یکی در میان و به صورت سر و ته روی بستر گذاشته شود، بهتر است در دفعات بعدی برگدهی جهت قرار دادن شاخه ها عکس دفعه قبل باشد تا با ایجاد شبکه اهداف مذکور تامین گردد. برخی نکات مهم در پرورش کرم ابریشم: ۱- تغذیه : - از تغذیه کرمها با برگهای خیس، باران خورده، شبنم دار، خاک آلوده، پژمرده و خشبی باید قویا خودداری گردد. - باید مطمئن بود که هنگام برداشت برگ ، درختان میوه مجاور این درختان سمپاشی نشده باشند زیرا در صورت انجام سمپاشی، احتمال اینکه ذرات سم بوسیله باد روی برگ درختان توت نیز منتقل شده باشد، وجود دارد.تغذیه کرمها با برگهای آلوده به سم موجب نابودی آنها می شود. بنابراین در صورت مشکوک بودن می توان ابتدا تعداد کمی از کرمها را در محل جداگانه ای بوسیله برگ چیده شده مشکوک تغذیه نمود. چنانچه برگها آلوده به سم باشند کمتر از ۲ ساعت پس از تغذیه، کرمها بی تاب شده، سر خود را به اطراف حرکت داده و مایع سبز رنگی از دهان آنها خارج می شود. در این حالت باید کلیه برگهای آلوده و کرمهای مسموم شده را از محیط پرورش دور ساخت. - لازم است برداشت برگ، صبح زود و یا عصر هر روز انجام شود و از برداشت آن در زمان آفتاب شدید اجتناب گردد زیرا برداشت برگ در این زمان باعث خشکیدگی برگها شده و افزایش گرمای برگها موجب تخمیر و ترشیدگی آنها می گردد. - مطلوب است عملیات برداشت برگ طوری انجام شود که همیشه به اندازه یک وعده برگ برای تغذیه کرمها ( به ویژه برای سنین ۴ و ۵ ) ذخیره شده باشد. به گونه ای که برگهای چیده شده درعصرها برای اولین وهله برگ دهی روز بعد و برگ چیده شده صبح برای وهله های دیگر برگ دهی روزانه استفاده گردد. اتاق ذخیره باید محلی خنک و تاریک بوده و قابلیت تهویه را نیز داشته باشد. ضمناً به منظور حفظ رطوبت برگها، پس از پهن کردن آنها بهتر است روی برگ بوسیله پارچه تمیز نمداری پوشانیده شود. - ضروری است برگ دهی چه به صورت خرد شده در سنین کرم جوان و چه به صورت برگ کامل همراه با شاخه در دوره بالغ، به صورت یکنواخت در بستر کرم انجام شود تا کلیه کرمها از میزان کافی برگ برخوردار شده و ضمن تغذیه لازم به طور هماهنگ رشد نمایند. ۲- خواب کرم : کرمهای ابریشم در فاصله سنین یک تا پنج، دارای چهار مرحله پوست اندازی هستند که به هر مرحله پوست اندازی اصطلاحا خواب کرم گفته می شود. علائم پوست اندازی عبارتند از:کاهش تغذیه، کاهش تحرک، متورم شدن ناحیه سینه ای، چسبیدن روی یک نقطه در روی بستر پرورش، قرار گرفتن لارو با حالت زاویه دار و شفاف شدن پوست لارو. رعایت نکات زیر در زمان خواب کرم الزامی است: به دلیل عدم یکنواختی کامل کرمها در زمان خواب و به منظور جلوگیری از تراکم برگ باقی مانده در بستر، میزان آخرین وهله برگ دهی قبل از خواب هر سن کمتر از وهله های قبلی است. مطلوب است با مشاهده علائم خواب کامل کرمها، بستر پرورش به وسیله پودر آهک مرده آهک پاشی گردد. اهداف مورد نظر از این عملیات عبارتند از: ۱- کاهش رطوبت بستر ۲- خشک شدن برگ های باقیمانده در بستر ۳- کاهش فعالیت عوامل بیماریزا. برای تمیز کردن بستر پرورش، می توان از توریهای پلاستیکی استفاده نمود. بدیهی است اندازه چشمه توری ها برای استفاده در دوره کرم جوان کوچکتر و برای دوره کرم بالغ بزرگتر می باشد. همچنین در دوره کرم بالغ که کرمها با شاخه تغذیه می شوند می توان با برداشتن شاخه ها سطح زیرین آنرا تمیز کرده و مجدداً شاخه را روی بستر تمیز شده قرار داد. نکته مهمی که باید در مورد تمیز کردن بستر یادآوری نمود آن است که در مراحل مختلف این عملیات بویژه در دوره کرم جوان که لاروها ریز بوده و امکان مشاهده آنها اندکی مشکل است، باید توجه کافی نمود تا از دور ریختن احتمالی لاروها و یا آسیب های وارده به آنها اجتناب گردد. نکته دیگر اینکه چون تمیز کردن بستر به ویژه در سنین ۴ و ۵ ، نیروی انسانی قابل ملاحظه ای نیاز دارد بهتر است در این خصوص برنامه ریزی لازم صورت پذیرد تا عملیات تمیز کردن بستر و سپس تغذیه لاروها به موقع انجام شوند. ۳- افزایش سطح بستر و یکنواخت کردن کرمها در بستر : همراه با تغذیه و افزایش سن لاروها جثه آنها بزرگتر شده و نیاز به سطح بستر بیشتری دارند. لذا به طوری که در جداول الگویی نیز منعکس گردیده در مواقع لزوم باید به گسترش سطح بستر آنها اقدام نمود. افزایش به موقع سطح بستر پرورش و فراهم کردن بستر مناسب تاثیر بسیار زیادی بر کمیت و کیفیت محصول تولیدی داشته و در پیشگیری از شیوع بیماریهای مختلف به خصوص بیماری گراسری مؤثرمی باشد. عمل گسترش بستر قبل از هر خواب تا دو برابر سطح اولیه و پس از پوست اندازی به اندازه مورد نیاز ضروری است. نکته ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد آن است که در تمامی مراحل پرورش اعم از تغذیه و گسترش بستر از تراکم کرمها در یک نقطه اجتناب کرده و سعی شود کرمها به طور یکنواخت در سطح بستر پراکنده شوند. ضروری است به منظور جلوگیری از وارد آمدن هرگونه صدمه به لاروها، جابجایی آنها در سنین جوانی به وسیله دست انجام نشده و از وسایلی مانند پر مرغ استفاده گردد. ۴- رعایت بهداشت محیط پرورش و ضدعفونی: با توجه به اینکه بیماری های کرم ابریشم قابل درمان نیست، برای پیشگیری خسارات حاصل از بیماریها و آفات لازم است اتاق تفریخ، اماکن پرورشی و کلیه وسایل مورد نیاز در تفریخ و پرورش به شرح ذیل ضدعفونی شوند: ۱- محلول ۲ درصد فرمالین: زمان استفاده از این محلول ۴ روز قبل از شروع عملیات پرورش و یا تفریخ است. محلول شامل یک لیتر فرمالین(۳۷ درصد) و ۱۷ لیتر آب میباشد.برای تاثیر بهتر این محلول لازم است که محیط گرم بوده(۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد) و کلیه منافذ ورود و خروج هوا گرفته شود. ۴۸ ساعت قبل از شروع عملیات، کلیه دربها و پنجره ها را باز نموده تا گاز حاصل از محیط خارج شود.از این محلول برای هر متر مربع به میزان یک لیتر استفاده می شود. ۲- محلول ۱درصد کلر: زمان استفاده از این محلول یک روز قبل از شروع پرورش و یا تفریخ است. محلول شامل ۲۰گرم کلر تجارتی و یک لیتر آب میباشد. در تلمبارهای سنتی این محلول کاربرد راحت تری دارد. ۳- پودر کلر و آهک: این پودر به صورت روزانه در محل ورودیهای سالن پرورشی استفاده میشود و مخلوط شامل ۹۵۰گرم آهک کشته و ۵۰گرم کلر است. به دلیل فراوانی میکروارگانیسم های بیماری زا در کرم ابریشم و احتمال ابتلاء به بیماریهای مختلف، باید در ضدعفونی کردن بستر پرورش و رعایت نکات بهداشتی محیط پرورش دقت فراوانی نمود. برای ضد عفونی می توان از پودرهای ضدعفونی کننده معرفی شده (۹۵ درصد پارافرمالدئید و ۵ درصد آهک) استفاده نمود. پودر را در پارچه نازکی ریخته و با تکان دادن پارچه محتوی پودر روی کرمها، عمل ضدعفونی را انجام داد. عمل ضدعفونی صبحها و قبل از پوست اندازی کرمها و قبل از اولین برگ دهی انجام می شود. البته در صورت اشاعه بیماری باید دفعات ضدعفونی افزایش یابد. معمولاً پس از هر وعده تغذیه کرمها، مقادیری ضایعات تغذیه در راهروهای تلنبار و حواشی بستر ریخته می شود که باید بلافاصله بدون ایجاد گرد و غبار نسبت به جاروی محیط پرورش و خارج کردن ضایعات اقدام و در صورت امکان با استفاده از محلول کلر یا دیگر مواد ضدعفونی کننده، ضدعفونی شوند. ضمن اینکه هنگام ورود به داخل تلنبار باید کفشها تعویض شوند به همین دلیل وجود تعدادی دمپایی در داخل محیط پرورش برای تعویض کفشها ضروری است. این اعمال موجبات ورود عوامل بیماریزا به داخل محیط پرورش را کاهش داده و از ابتلاء کرمها به بیماریها جلوگیری به عمل می آورد. تنیدن پیله و برداشت آن: نشانه های آماده شدن کرم برای تنیدن پیله به قرار زیر است : ۱- کاهش تغذیه ۲- تغییر بافت مدفوع ۳- تغییر رنگ لارو( شفاف شدن) ۴- ترشح مقدار زیادی ادرار ۵ - کاهش حجم بدن ۶- ترشح تارهای ابریشمی ۷- بالاگرفتن سر با بروز این علائم بستر پرورش کاملا تمیز شده و تغذیه لاروها به صورت تک برگ انجام می شود. در زمان تنیدن پیله مطلوب است محل پرورش از دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و ۷۰ درصد رطوبت برخوردار باشد. حرارت و رطوبت کمتر و زیادتر از حدود فوق موجب کاهش پیله تولیدی و بروز خسارت اقتصادی محصول می گردد. ضروری است در دوره تنیدن پیله تهویه محیط پرورش به خوبی انجام گیرد، همچنین لازم است از جابجایی کرمها و دست زدن به آنها اجتناب کرد. برای تنیدن پیله از وسایل اختصاصی این کار که اصطلاحا مابوشی نامیده می شود استفاده می گردد. در صورتی که وسایل مذکور در اختیار نباشد می توان از کاه و کلش خرد نشده یا گیاهان محلی خشک شده در آفتاب که دارای انشعاب زیاد بوده و بوی زننده ای نداشته باشند استفاده نمود. وسایلی که برای تنیدن پیله مورد استفاده قرار می گیرند باید ارزان و بادوام بوده و تعداد حفره های آنها زیاد باشد تا کرمها به راحتی در آن حرکت کرده و فضای مناسبی برای تنیدن پیله وجود داشته باشد. دوره تنیدن پیله در شرایط محیطی مناسب ۳ تا ۴ روز به طول می انجامد و لازم است در این دوره نسبت به فراهم آوردن شرایط فوق و جمع آوری لاروهای سرگردان(به پیله نرفته) اهتمام ورزید. ضروری است نسبت به جمع آوری کرمهای مرده و بیمار و معدوم سازی آنها اقدام گردد. در صورت تامین شرایط محیطی مناسب، حدود هشت روز پس از آغاز تنیدن پیله، شفیره کامل شده و می توان پیله ها را برداشت نمود. برای جلوگیری از کاهش رطوبت پیله که موجب کاهش وزن آن می شود باید عملیات برداشت به موقع و سریع صورت گیرد. کرک گیری پیله ها و جداسازی کرمهای مرده و پیله های پوست پیازی و نا مرغوب از محصول موجب افزایش ارزش آن هنگام فروش می گردد. توصیه می گردد جهت حصول اطمینان از مناسب ترین زمان برداشت پیله و پیش از آغاز عملیات فوق، تعدادی پیله از قسمت های مختلف محل پرورش به صورت تصادفی انتخاب شده و شفیره های آنها مورد باز بینی قرار گیرد. بیماریهای کرم ابریشم: مهمترین بیماریهای کرم ابریشم شامل موسکاردین ها، آسپرژیلوس، فلاشری، گراسری و پبرین هستند که بیشترین خسارات را به کرم ابریشم وارد می سازند. در اینجا به طور مختصر علائم بیماری، نحوه سرایت بیماری و نحوه کنترل و پیشگیری تشریح می شود. ۱- موسکاردین(نقلک یا گچ میر): موسکاردین نوعی بیماری قارچی است و شامل چهار نوع سفید، زرد، سبز و سیاه می باشد. علائم بیماری: در انواع مختلف متفاوت است ولی به طور کلی عدم تحرک، کاهش اشتها و پیدایش لکه های سفید و سیاه در نقاط مختلف سطح بدن از علایم بیماری است. لاشه کرمهایی که در اثر موسکاردین از بین می روند ابتدا نرم بوده ولی به تدریج سخت شده و در نهایت حالت مومی شکل به خود می گیرند. لاشه کرمهای مرده به هنگام سخت شدن ابتدا سفید شده و سپس بسته به نوع موسکاردین تغییر رنگ می دهند. سرایت بیماری: از طریق پوست انجام می شود و چنانچه پوست بدن کرمها به قارچ آلوده شود، عامل بیماری از پوست عبور کرده و با رخنه به داخل بدن کرم، وارد خون شده و تکثیر می گردد. پس از مرگ کرمهای مبتلا، قارچهای موجود در لاشه کرم مرده تکثیر یافته و در محیط پخش شده و یا از طریق تماس دستهای کارگران به کرمهای سالم سرایت می نمایند. عامل بیماری می تواند از طریق برگ آلوده نیز به کرمها منتقل شود. کنترل بیماری: لازم است با مواد ضدعفونی کننده، بسترهای پرورشی و سطح بدن کرمها ضد عفونی گردند، همچنین کرمهای بیمار جمع آوری شده و پس از ریختن در محلولهای ضد عفونی معدوم گردند. نکته مهمی که در مورد ضدعفونی بستر پرورش باید یادآوری نمود این است که به منظور جلوگیری از مسمومیت کرمها به وسیله مواد ضدعفونی، تغذیه کرمها باید ۳۰ دقیقه پس از اتمام ضد عفونی انجام شده و از مصرف برگهای خیس نیز خودداری گردد. ۲- بیماری آسپرژیلوس: این بیماری غالبا در دوره کرم جوان بروز می کند. پیشرفت این بیماری در سنین اولیه کرم بسیار سریع بوده و موجب خسارات زیادی می گردد. علایم بیماری: تغذیه کرمهای مبتلا به بیماری از روز دوم کاهش یافته، بدنشان کوچک، رنگشان شفاف و رشدشان نا منظم می گردد و از روز سوم یا چهارم به تدریج می میرند. در این حالت هیچ علامت خاصی روی لاشه کرمهای مرده دیده نمی شود. قارچ عامل بیماری در بدن لاروهای مرده تکثیر یافته و موجب انتشار بیماری می گردد و به همین علت ، لاروهای مرده به رنگ سبز مایل به زرد یا قهوه ای تغییر شکل می یابد. چنانچه بیماری در خواب سنین سوم و یا چهارم و یا اوایل این سنین رخ دهد، انواع کرمهای نیمه پوست انداخته، پوست اندازی نکرده و کرمهایی که قسمت انتهایی بدنشان کثیف است در بستر پرورش می توان یافت. سرایت بیماری:عامل این بیماری نیز مانند موسکاردین، از طریق پوست وارد بدن لارو می گردد. این قارچ در سالنهای پرورشی روی قسمتهای چوبی، کلش برنج، پارچه ها، مدفوع کرم ابریشم و ضایعات پرورشی رشد کرده و تکثیر می یابد. این بیماری در مواقعی که رطوبت محیط بالا باشد سریع تر رشد کرده و گسترش می یابد. کنترل بیماری: لازم است با مواد ضدعفونی کننده، بسترهای پرورشی و سطح بدن کرمها ضد عفونی گردند، همچنین کرمهای بیمار جمع آوری شده و پس از ریختن در محلولهای ضد عفونی معدوم گردند. ۳-فلاشری ها (سیاه میر یا لسه میر): فلاشری نام تعدادی از بیماریهای کرم ابریشم می باشد که علایمی مشابه نشانه های عمومی موسکاردین دارند. علایم بیماری: کاهش تغذیه، ناهماهنگی در رشد و پوست اندازی، چین خوردن میان روده ای و خالی شدن آن و سپس اسهال و استفراغ. سرایت بیماری: نحوه ابتلاء کرمها به این بیماری به دو صورت می باشد: ۱- از طریق دستگاه گوارش : مدفوع کرمهای بیمار دارای مقدار زیادی عامل بیماریزا است و در اثر تماس برگ با مدفوع این کرمها آلوده شده و به این ترتیب عامل بیماری از طریق دهان وارد دستگاه گوارش کرمهای سالم شده و آنها را مبتلا می سازد. ۲- عامل بیماریزا از راه زخمهای ایجاد شده روی بدن کرمهای سالم وارد بدن آنها می شود. کنترل بیماری: دقت و مراقبت در هنگام پرورش، جلوگیری از زخمی شدن کرمها ، جمع آوری و سوزاندن کرمهای مریض، نظافت بستر پرورش و خارج کردن مدفوع از محیط پرورشی از روشهای کنترل بیماری است. ۴-گراسری(مخوس یا زردمیر): علایم بیماری: به تدریج کرمها اشتهای خود را از دست می دهند، پوست بدنشان شل و متورم می شود که این تورم در فاصله بین حلقه ها بیشتر می باشد به طوریکه بدن کرمها به شکل نی با گره های مشخص در می آید. پوست بدن کرم با کوچکترین ضربه ترکیده و مایع شیری رنگی از محل ترکیدگی از بدن کرم خارج می شود، کرمها حالت بی قراری داشته و در سطح بستر حرکتهای نامنظم و سریعی را که بیشتر شبیه حالت فرار و حرکت به حاشیه بستر می باشد، انجام می دهند. حساس ترین مرحله آلودگی و بروز بیماری گراسری اواخر سن چهارم و اوایل سن پنجم بوده و علایم اشاره شده بیشتر در این زمان مشاهده می شوند. سرایت بیماری: ابتلاء کرمهای سالم به بیماری از طریق تغذیه برگهای آلوده به عوامل بیماریزا و از راه زخمهای حاصل روی بدن آنها می باشد. کنترل بیماری: به منظور پیشگیری از بیماری باید از زخمی شدن کرمها در طول دوره پرورش جلوگیری شده و کرمهای مشکوک به بیماری از محیط پرورش خارج و معدوم گردند. ۵- پبرین: پبرین یکی از مهم ترین و خطرناک ترین بیماریهای کرم ابریشم بوده و بروز آن موجب لطمه اقتصادی فراوانی به صنعت نوغانداری می گردد. امکان ابتلاء کرم ابریشم به این بیماری در تمام مراحل زندگی آن وجود دارد و تنها بیماری است که از طریق تخم منتقل می شود. علائم بیماری: رشد لاروها در سنین اولیه نامنظم شده و پوست اندازی آنها با اشکال مواجه می شود. پس از پوست اندازی، بدن لاروها نرم شده و رنگ آنها شفاف به نظر می رسد. گاهی اوقات لکه های نا منظم قهوه ای رنگ مایل به سیاهی در سطح بدن کرمها پدیدار شده و در بعضی حالات نیز پاهای شکمی علایم سیاه رنگی را نشان می دهند. کرمهایی که در سنین اولیه دچار این بیماری میشوند تا پایان سن چهارم دوام نیاورده و از بین می روند. همان طور که اشاره شد این بیماری از طریق تخم نیز انتقال یافته و کرمهایی که از این راه آلوده شده باشند عموما تا پایان سن دوم از بین خواهند رفت. سرایت بیماری: عامل بیماری علاوه بر انتقال از طریق تخم، از راه دستگاه گوارش و تغذیه برگ آلوده
ادامه مطلب

مشاور خانواده

بازدید : 22 دسته :
مشاوره، کلمه‌ای عربی و یک مصدر است. معنای واژگانی آن، مشورت کردن و اقدام به تشکیل شورا و مشورت با دیگران است.مشاوره دارای ابعاد و انواع بسیار و گسترده‌ای است؛ به طور عمومی‌مشاوره تخصصی از رشته ها و مهارت های زیر مجموعه روانشناسی است. مشاور خانواده یعنی بررسی نوع روابط حاکم بر خانواده و پیدا نمودن علل مشکلاتی که باعث ناراحتی اعضاء خانواده می شود و همچنین ارایه روشهای که باعث تسهیل مشکلات می شود را می توان مشاوره خانواده تعریف نمود( این تعریف فی البداهه می باشد نیاز به ویرایش دارد ) .و مشاور خانواده کسی است که دارای تخصص درزمینه روانشناسی و بهتر است مشخصا در زمینه خانواده آموزش دیده باشد ویا دارای تجربه کافی باشد .  فواید مشاوره به اعضاء خانواده بسیار  زیاد است . مشاوره و حل مشکلات خانوادگی باعث بهبود کیفیت زندگی اعضاء خانواده ، افزایش عمر ، بهبود عملکرد افراد خانواده در شغل و تحصیل و... و در نهایت باعث جلوگیری از اختلالات روانی می گردد . و... نکته : این دوره شامل ۷۳۵ دقیقه فایل صوتی آموزشی نیز می باشد.
ادامه مطلب
موتورهای DC

آشنایی با موتورهای DC

بازدید : 19 دسته :
اساس کار: استاتور موتور های جریان مستقیم توسط یک منبع خارجی تغذیه میشود که در نتیجه آن جریان جاری شده در استاتور یک میدان یکنواختی را زیر قطب ها به وجود می آورد حال اگر آرمیچر نیز توسط منبع خارجی و یا جریان خود استاتور تغذیه شود یک میدان مغناطیسی در آرمیچر نیز پدید خواهد آمد .از برهم کنش میدان های استاتور و آرمیچر چرخش حاصل میشود که نتیجه آن تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی خواهد بود.(در تصویر بالا میدان استاتور را اهن ربای دائم تامین میکند.) راه اندازی موتورهای DC:در هنگام راه اندازی موتور های جریان مستقیم به دلیل صفر بودن نیروی ضد محرکه Ea جریان زیادی وارد موتور می شود.که این جریان زیاد می تواند مشکلات زیر را به جود آورد: ۱- ایجاد جرقهٔ زیان‌آور هنگام کموتاسیون ۲- آسیب‌دیدن سیم‌پیچ آرمیچر و از بین رفتن عایق بر اثر گرمای بیش از اندازه ۳- گشتاور راه‌اندازی بالا و شتاب سریع که به قسمت‌های متحرک ماشین آسیب می‌رساند. ۴- افت زیاد ولتاژ تغذیه بنابراین برای راه‌اندازی مناسب ماشین لازم است که جریان راه‌اندازی محدود شود، که این کار با قرار دادن مقاومت خروجی بر سر مدار آرمیچر انجام می‌شود. البته این مقاومت باید به تدریج از سر راه مدار برداشته شود، زیرا در هنگام کار عادی ماشین باعث کاهش سرعت کار ماشین و تلفات سلفی انرژی و در نتیجه کاهش بازدهی ماشین می‌شود. کنترل سرعت موتور های جریان مستقیم به سه روش امکان پذیر است: ۱-کنترل ولتاژ آرمیچر کنترل شار میدان کنترل مقاومت آرمیچر کنترل ولتاژ ارمیچر در موتور های تحریک مستقل و سری مورد استفاده قرار میگیرد در این روش برای تغییر ولتاژ می توان از یک منبع ولتاژ متغییر اسفاده نمود البته باید توجه شود که فوران تحریک و مقاومت آرمیچر ثابت باشند. کنترل شار میدان به وسیله تغییر جریان تحریک صورت می پذیرد. روش “کنترل مقاومت آرمیچر” یا رئوستایی احتمالاً قدیمی‌تر روش کنترل سرعت است که امروزه هنوز به ویژه در موتور سری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش ولتاژ پایانه و جریان تحریک (و یا فوران) ثابت هستند و کنترل سرعت توسط تغییر مقاومت آرمیچر به وسیله رئوستایی که در مسیر آرمیچر قرار دارد صورت می‌پذیرد.روش کنترل مقاومت آرمیچر بدلیل داشتن تلفات اضافی دیگر کاربردی ندارد و با توجه به پیشرفت تکنولوژی الکترونیک قدرت روش های اول و دوم بیشتر کاربرد دارند.
  دوره آموزشی موتورهای DC

جهت ثبت نام در دوره آموزشی موتورهای DCبر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی موتورهای DC قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

 
    تقسیم بندی موتور های جریان مستقیم: ۱-تحریک مستقل ۲-تحریک سرخود یا خود تحریک موتور های تحریک مستقل:در این موتور های سیم پیچی تحریک و آرمیچر به دو منبع جداگانه وصل می شوند به منبع خارجی تغذیه کننده آرمیچر اکسایتر نیز می گویند. مدار معادل: موتور تحریک مستقل موتور های خود تحریک عبارتند از :۱-شنت ۲-سری ۳-کمپوند(ترکیبی یا مختلط) موتور های شنت:در این نوع موتور سیم پیچ تحریک و آرمیچر با یکدیگر موازی می شوند و سیم پیچ آرمیچر و تحریک از منبع استفاده می کند.در صورتی که ولتاژ ترمینال همواره ثابت باشد تفاوتی بین موتور تحریک مستقل و موتور شنت وجود نخواهد داشت مدار معادل: موتور شنت کاربرد های موتور شنت و تحریک مستقل :این نوع موتورها نباید در زیر بار سنگین راه اندازی شوند چون جریان آرمیچر آن بیش از حد زیاد شده و به آن صدمه می زند، بیشترین کاربرد این موتور در بازهای ثابت مانند هواکش های صنعتی، دمنده ها و . . . است. موتور سری:در این موتور سیم پیچ تحریک و ارمیچر با یکدیگر سری بوده در نتیجه جریان تحریک از آرمیچر عبور می کند.بنابراین تعداد دورهای سیم پیچ میدان سری کم و قطر آنها زیاد است. موتور سری کاربرد موتور های سری:این موتور های دارای گشتاور بالایی می باشند در نتیجه از آن ها در جاهایی که نیاز به گشتاور بالا می باشد مورد استفاده قرار میگیرند.همانند:پرس های ضربه ای، جرثقیل ها، بالابرها و آسانسورها. همچنین بهترین موتور برای وسایل نقلیه مانند اتوبوس های برقی، لوکومتیوها و … می باشد و از این رو از نوع خاصی از موتور سری DC در قطارهای برقی استفاده می شود که اصطلاحا به آن موتور کششی (Traction Motor) گویند. موتورهای کمپوند:این نوع موتور ترکیبی از موتور های سری و شنت است در صورتی که فوران ناشی از سیم پیچی شنت فوران سری را تقویت کند به آن کمپوند اضافی و در صورتی که فوران سیم پیچ شنت ,فوران سیم پیچ سری را تضعیف نماید به آن نقصانی میگویند. هریک از موتور های کمپوند نقصانی و اضافی نیز می توانند در دو نوع کمپوند با شنت بلند و کوتاه تقسیم شوند.در موتور کمپوند بلند جریان میدان شنت مستقل از تغییرات جریان بار است ولی در کمپوند کوتاه تغییرات جریان بار باعث تغییرات جریان میدان شنت می شود.بنابراین در موتور کمپوند شار میدان برآیند شار میدان شنت، میدان سری و عکس العمل آرمیچر است
ادامه مطلب
ماهی قزل آلا

نکات پرورش ماهی قزل آلا

بازدید : 84 دسته :
مقدمه: برای ورود به شغل پرورش دهنده ماهی الزامی به داشتن تحصیلات دانشگاهی نیست و بسیاری از ماهرترین پرورش دهندگان ماهی کشور این کار را به صورت تجربی و یا با کسب مهارت و شاگردی در نزد پرورش دهندگان دیگر آموخته اند؛ اما علیرغم این موضوع، داشتن تحصیلات مرتبط با افزایش آگاهی شما از بسیاری از هزینه ها جلوگیری کرده و با افزایش بهره وری نتایج بهتری را برای شما رقم خواهد زد. تحصیلات مورد نیاز و نحوه ورود به شغل پرورش دهنده ماهی فارغ التحصیلان رشته مهندسی منابع طبیعی – شیلات به ویژه گرایش تکثیر و پرورش آبزیان می توانند وارد این شغل شوند. البته گرایشهای ارشدی نیز برای علاقه مندان به تحصیلات عالیه طراحی شده که می توانید تا سطوح بالا ادامه تحصیل داده و سپس وارد کار شوند. (نظیر رشته ارشد شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان). در صورت علاقه مندی به داشتن تحصیلات پایین تر برای ورود به این شغل می توانید در مراکز فنی و حرفه ای در رشته هایی مثل کاردانی ناپیوسته تکثیر و پرورش آبزیان زینتی آموزش ببینید و سپس اقدام به کار عملی کنید. در مراکز آموزش فنی و حرفه ای همچنین ۲ دوره مجزا برای پرورش ماهیان سردآبی و ماهیان گرم آبی تعریف شده و توسط مراکز مجاز آموزش داده می شود. در هر صورت پس از پایان تحصیلات، کارکردن در استخرها و مزارع پرورش ماهی حتی برای مدتی کوتاه بسیار مفید و حتی الزامی است تا نسبت به نحوه انجام کار در این بخش به مرور دانش و تجربه لازم را کسب نمایید. شخصیت شناسی شغل پرورش دهنده ماهی در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و … برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند. به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند. شخصیت شناسی پرورش دهنده ماهی بر اساس تست MBTI ESTPاین تیپ شخصیتی از اطلاعات فنی و تخصصی خوبی برخوردار بوده و به خوبی می تواند با ابزارها و مواد مختلف کار کند. او عاشق هیجان و کارهای نشاط آور است. ISTP این تیپ شخصیتی از مشاغل ملموس لذت می برد. او قدرت مشاهده خوبی داشته و به جزئیات توجه زیادی دارد. ESFP این تیپ شخصیتی دوست دارد کارش همراه با تفریح، استقلال و انعطاف کافی باشد. ISFP این تیپ شخصیتی استفاده از حواس پنجگانه خود در کار را دوست دارد. او به کارهایی که با چیزهای واقعی و حقایق سر و کار دارد، علاقه دارد. فرصت های شغلی ، وضعیت استخدام و بازار کار پرورش ماهی معمولاً موضوع استخدام پرورش دهنده ماهی ، موضوع جذابی برای علاقه مندان این شغل نیست و اکثر آنها سعی می کنند تا مستقل کار کرده و کسب و کار خود را داشته باشند. افراد علاقه مند ممکن است با راه اندازی یک تعاونی تولید روستایی با افراد علاقه مند دیگر به صورت گروهی مشغول به کار شوند. اما به هر حال عده ای نیز به دلایل مختلف (کمبود سرمایه، نداشتن روحیه و استعداد کارآفرینی یا مستقل کار کردن، علاقه به مشاغل استخدامی و …) به دنبال استخدام به عنوان پرورش دهنده ماهی هستند. روی سخن ما در این بخش با گروه دوم است: شما که تحصیلات دانشگاهی مرتبط دارید، چنانچه بیشتر علاقه مند به کارهای دفتری و اداری در حوزه تکثیر و پرورش ماهی هستید، می توانید در سازمان ها و شرکت های دولتی مرتبط مانند سازمان شیلات ایران یا مؤسسه تحقیقات شیلات ایران و یا شرکت های خصوصی مرتبط با پرورش ماهی به عنوان کارمند اداری استخدام شوید. و چنانچه علاقه مند به کار اجرایی هستید می توانید با دنبال کردن آگهی های استخدام و یا سرکشی به مراکز دولتی و خصوصی تکثیر و پرورش ماهی به عنوان پرورش دهنده ماهی به استخدام این مراکز درآیید که البته در این بخش حتماً سابقه کار عملی و تجربی برایتان مفید خواهد بود. در این سال ها که بحث کارآفرینی و خود اشتغالی بسیار مطرح است، حوزه کاری پرورش ماهی در کنار همه سختی ها و مشکلاتی که دارد، به عنوان یکی از بهترین و پردرآمد ترین زمینه های کاری شناخته شده است . به گفته مدیرعامل تعاونی پرورش ماهیان زینتی استان تهران در یک محیط ۱۰۰ متری با چند آکواریوم دو نفر میتوانند مشغول کار شوند و با توجه به استقبال خوبی که از فروش ماهیان زینتی در کشور صورت گرفته می توانند درآمد خوبی داشته باشند. در سال های اخیر نیز وزارت جهاد کشاورزی طرح پرورش ماهیان زینتی را جزو طرح اشتغال خانگی قرارداده است و وام هایی را در این خصوص اعطا می کند. بنابر گفته یکی از پرورش دهندگان با تجربه کشور، در طراحی یک مزرعه تولید ماهی (خوراکی) رعایت اصول زیر برای دستیابی به حداکثر تولید توصیه می شود : جانمایی دقیق و صحیح محل احداث پروژه استفاده از طراحی استخرهای پرورش به شیوه مدار بسته استفاده از آب برگشتی تا حداکثر ممکن استفاده از حداقل مصرف انرژی طراحی بر اساس ماژولهای جداگانه (به دلیل امکان احداث چند مرحله ای ،مدیریت آسانتر ،عدم تسری بیماری احتمالی به تمام مزرعه و …) هوادهی قبل از ورود آب به استخر جلوگیری از ریز شده مواد جامد معلق در استخرها جداسازی آب غلیظ و رقیق در خروجی هر استخر استفاده از فیلتراسیون چند مرحله ای (هیدرولیکی-فیزیکی-بیولوژیکی_شیمیایی ) نزدیکی مزرعه پرورش ماهی به بازارهای مصرف استفاده از آب چاه و دوری از آلودگیهای و استرس های رودخانه ای وضعیت استخدام پرورش دهنده ماهی در برخی از کشورهای جهان استرالیا – در ۵ سال گذشته میزان استخدام پرورش دهندگان ماهی رشد ۶۰.۳ درصدی داشته و پیش بینی می شود در آینده رشد کاهشی داشته باشد. درآمد پرورش دهنده ماهی درآمد پرورش دهنده ماهی (خوراکی یا زینتی) تابعی از شرایط و عوامل گوناگون است. اقلیم منطقه، دانش و تجربه پرورش دهنده، میزان استفاده از تسهیلات بانکی و دولتی، سرمایه اولیه و سایر عوامل هر یک به اندازه ای در میزان درآمد پرورش دهنده ماهی مؤثر است. متأسفانه در این خصوص اطلاعات دقیقی در کشور منتشر نشده است. اما برای افرادی که به استخدام یک مزرعه پرورش ماهی یا شرکت فعال در این زمینه درمی آیند حقوق و مزایای قابل پیش بینی وجود دارد و معمولا از حقوق دستمزد تعیین شده در قانون کار پیروی می کند. همچنین کارکنان شیلات و سایر سازمان های مرتبط دولتی نیز بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت خواهند کرد. درآمد پرورش دهنده ماهی در برخی از کشورهای جهان استرالیا – متوسط درآمد سالیانه در این شغل ۳۸.۲۰۰ دلار ( قبل از کسر مالیات) می باشد. انگلستان – متوسط درآمد سالیانه کارگران این بخش بین ۲۰.۰۰۰ تا ۲۷.۰۰۰ دلار و برای مدیران این حوزه حدود ۵۷.۵۰۰ دلار می باشد
 

جهت ثبت نام در دوره آموزشی  اصول پرورش ماهی قزل آلا بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی  اصول پرورش ماهی قزل آلا قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴


  کمبود منابع آبی در کشور ما و نیاز مردم به مواد پروتئینی سالم باعث شده است تا بهره برداری دو یا چند منظوره از منابع آب همواره مورد توجه قرار گیرد که پرورش ماهی یکی از آنها می باشد. ماهیان پرورشی از لحاظ دامنه تحمل دمایی به دو گروه سردابی و گرمابی تقسیم می شوند. ماهیان سردابی در۱۸-۱۲ درجه سانتیگراد و ماهیان گرمابی در ۲۷-۲۰ درجه سانتیگراد بهترین رشد را دارند. ماهیان گرمابی شامل چهار گونه اند وشامل: کپور معمولی، آمور، فیتوفاک و سرگنده می باشند که به سه گونه اخیر اصطلاحا کپور ماهیان چینی گفته می شود و تنها گونه ماهی سردابی که در ایران پرورش داده می شود ماهی قزل آلای رنگین کمان است که در اصطلاح عامیانه به آن قزل آلا گفته می شود. با توجه به اینکه استان خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع شده و اکثر مناطق آن دارای آب و هوای سرد می باشد پتانسیل خوبی در زمینه پرورش قزل آلا دارد شرایط فیزیکو شیمیایی مناسب آب جهت پرورش قزل آلا: الف) دما دمای مناسب جهت پرورش قزل آلا ۱۸-۱۲ درجه سانتیگراد می باشد. البته مناسب ترین دما برای پرورش این ماهی ۱۵ درجه سانتیگراد است. دمای بالاتر و پایین تر از این محدوده باعث کاهش رشد می شود و دمای بالاتر از ۲۴ درجه موجب تلفات میگردد. ب) PH یا اسیدیته آب PH مناسب جهت پرورش قزل آلا ۸/۴-۶/۸ می باشد. PH خارج از این محدوده باعث تلفات می شود. ج) اکسیژن محلول میزان اکسیزن محلول در آب به فاکتورهای متعددی از جمله ارتفاع، دما، شوری و... بستگی دارد ولی در هر حال اکسیژن خروجی نباید کمتر از ۵ میلیگرم در لیتر باشد. جهت افـــــزایش اکسیژن محلول راههای متعدد وجود دارد از جمله استفاده از هواده ها که امروزه انواع مختلف داشته و عملکردهای متعدد دارند. د) شوری به طور کلی افزایش شوری آب موجب کاهش درجه اشباع اکسیژن می شود.آبهای شیرین دارای شوری ppt1-0/1 می باشند و ماهی قزل آلا تا شوری ppt 30 را تحمل می کند. شوری به میزان ppt 10 برای پرورش قزل آلا مناسب می باشد. ه) شفافیت قزل آلا ماهی است شکارچی و گوشتخوار به همین دلیل شفافیت آب تاثیر بسزایی در رشد آن دارد به عبارت دیگر ماهی باید غذای خود را ببیند تا آنرا بخورد. به طور کلی در پرورش قزل آلا شفافیت باید تا کف استخر تامین شده باشد و میزان مواد معلق آن باید کمتر از ۳۰ میلیگرم در لیتر باشد. منابع آب جهت پرورش قزل آلا ماهی قزل آلا به طرق مختلف و در منابع آبی مختلف پرورش داده می شود. چشمه ها، رودخانه ها، قنوات و چاههای کشاورزی از مهمترین منابع پرورش قزل آلا در کشور می باشد. ساخت استخرهای پرورشی: در ساخت استخرها باید نکاتی را مد نظر داشت: - شیب زمین به گونه ای باشد که آب به حالت ثقلی از استخر خارج گردد ونیاز به صرف هزینه نباشد. - ورودی و خروجی استخر به طور صحیح ساخته شود. خروجی باید به صورت سه شیاره ساخته شود تا بتوان اولا سطح آب را در استخر بسته به شرایط تنظیم نمود و ثانیا آب کف استخر خارج گردد. -آب قبل از وارد شدن به استخر به بالای برجک هواده منتقل شود تا گازهای مضر از آب جدا شوند. - شیب ۲درصد برای استخرها ( ورودی به خروجی)در نظر گرفته شود تا فضولات کف همراه با جریان آب از استخر خارج شوند. بچه ماهی قزل آلا را می توان در تمام طول سال در مزارع رهاسازی نمود. وزن رهاسازی بهتر است حدود ۱۰ گرم باشد تا هم دوره پرورش خیلی طولانی نشود و هم تلفات کمتر شود.(تلفات در وزن زیر ۱۰ گرم بیشتر است) تعداد ماهی رهاسازی شده بستگی به مقدار دبی آب و وزن هدف دارد. به طور کلی به ازای ۷ لیتر در ثانیه می توان یک تن ماهی برداشت نمود حال اگر وزن هدف ۴۰۰ گرم باشد برای تولید یک تن ماهی به ۲۵۰۰ قطعه بچه ماهی نیاز می باشد. ۱۵-۱۰درصد هم باید به عنوان تلفات در نظر گرفت. ظرفیت و تناژ پرورش بستگی به آب ورودی دارد و بر این اساس تعداد استخرها نیز متفاوت است ولی در هر حال چنانچه شیب زمین اجازه بدهد برای اینکه بتوان از آب حداکثر را نمود استخرها در در دو یا سه ردیف ویا حتی بیشتر احداث می نمایند.بطوریکه استخرهای بچه ماهی در ردیف اول، پیش پرواری در ردیف دوم و در ردیف سوم ماهیان پرواری و آماده صید قرار می گیرند. برای بهترین بازده ارتفاع ریزش آب از یک ردیف به ردیف بعدی حدود ۷۰ سانتیمتر می باشد.دیواره های بین استخرها باید به شکلی باشد که بتوان برای غذادهی وصید بر روی آنها حرکت کرد. غذا دهی: اگر مزرعه ای به بهترین شکل ممکن ساخته شود و بهترین بچه ماهی هم در آن رهاسازی گردد ولی مدیریت تغذیه در آن اعمال نگردد مسلما این مرکز به سودآوری نخواهد رسید.انتخاب نوع غذا و مقدار جیره روزانه مهمترین اصل در زمینه غذادهی می باشد. تعداد دفعات غذادهی نیز بستگی به وزن ماهی دارد به طوریکه بچه ماهی های حدود ۱۰ گرم تا ۶ بار در روز و ماهیان پروراری ۱تا ۲ بار در روز غذادهی می شوند. در پرورش ماهی تامین غذا بیشترین هزینه تولید را دارد. پس هرچه بتوان در این قسمت مدیریت بهتری اعمال نمود سودآوری کار بیشتر خواهد شد. برای اینکار باید به یک سری نکات توجه کرد: - با محاسبه میانگین وزنی ماهیان و مشخص کردن مقدار ماهی موجود در استخر(بیومس) و دمای آب مقدار دقیق غذای روزانه مشخص شود. - از مکملهای معدنی و ویتامینی در جیره غذایی استفاده شود. - نحوه غذا دهی باید به شکلی باشد تا همه ماهیان استخر از غذا استفاده نمایند و غذا هدر نرود. - غذای مورد نیاز باید در مکانی خنک و دور از نور مستقیم خورشید قرار گیرد و هنگام خرید غذا حتما به تاریخ تولید و مصرف آن توجه شود. - پاکتهای غذا باید بر روی پالت چوبی قرار گیرد. - تهویه انبار باید به نحو مطلوب انجام گیرد. رقم بندی: رقم بندی از جمله کارهایی است کــــه معمولا در همه استخرهای پرورش ماهی صورت می گیرد. علت آن هم این است که چون در زمان تغذیه ممکن است غذا به تمام ماهیها به طور یکسان نرسدو یا در زمان رهاسازی بچه ماهیها یک دست نبوده باشند پس از مدتی در ماهیها اختلاف وزن دیده می شود که در این صورت باید ماهیها رقم بندی شوند یعنی ماهیهای کوچک و بزرگ از یکدیگر جدا شوند. مهمترین دلایل آن بدین شرح است: - به دلیل ریز و درشت بودن ماهی و خطا در میانگین وزنی محاسبه جیره غذایی دقیق نخواهد بود. - ماهیهای کوچکتر در رقابت غذایی با ماهیهای بزرگتر موفق نیستند و بنابراین رشد نخواهند کرد یا رشد بسیار کندی خواهند داشت. بهداشت: رعایت نکات بهداشتی در امر پرورش ماهی تضمین کننده بقا و سود آوری یک مرکز پرورشی خواهد بود و با بکارگیری و توجه بــه یکسری مسائل کوچک می توانــد از بروز مشکلات بزرگ جلوگیری نمود. مشاهده شنای غیر طبیعی می تواند علامت شروع یک بیماری باشد که باید سریعا به اطلاع کارشناس شیلات برسد. هرگونه تلفات در استخر باید سریعا از استخر خارج و به طور بهداشتی دفن گردد. البته تلفات موردی، طبیعی است درصورت استمرار تلفات یا تلفات با حجم بالاحتما باید مراتب را به اطلاع کارشناسان شیلات رساند. استفاده از مکملهای ویتامینی باعث مقاومت ماهی در برابر بیماریها شده و به طور قابل ملاحظه ای از بروز بیماری و تلفات ناشی از آن جلوگیری می نماید. افزایش تولید در واحد سطح: با توجه به کمبود منابع آبی و ادامه روند خشکسالی و همچنین افزایش جمعیت و تقاضای روز افزون ماهی یکی از راههای افزایش تولید استفاده از امکانات جانبی برای افزایش تولید در واحد سطح می باشد. هواده ، مدیا و دستگاههای فیلتراسیون از جمله این امکانات می باشند. ساده ترین و کم هزینه تریت آنها هواده ها می باشند. امروزه هواده های بسیار متنوع با عملکردهای مختلف وجود دارد. معروفترین آنها هواده اسپلش می باشد که کاربرد این هواده در استخرها می تواند به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد بر حلالیت اکسیژن اضافه می کند. مشکلی که این قبیل هواده ها دارند این است که به دلیل اینکه این قبیل هواده ها می توانند فضولات ماهی را به ذرات ریز تبدیل کند که حذف آنها از استخر مشکل بوده و تاثیر نامطلوبی بر روی طعم و مزه ماهی می گذارد. به همین منظور دستگاههای مخلوط کننده اکسیژن جهت مزارع پرورش ماهی پیشنهاد می گردد. مزایای این دستگاهها نسبت به هواده به طور مختصر عبارت است از: - حلالیت اکسیژن آب به میزان ۴ تا ۶ برابر - افزایش تولید ماهی به میزان ۴ برابر حالت معمول که با رهاسازی لایه ای این میزان به ۸ برابر خواهد رسید. - کاهش ضریب تبدیل غذایی از ۲ در سیستمهای سنتی به ۱/۱  
ادامه مطلب
اسیب شناسی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی

بازدید : 42 دسته :

                                                                                      آسیب شناسی ورزشی

رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی شامل مجموعه یافته های علمی در حوزه های آسیب شناسی ورزشی ، حرکات اصلاحی ، پیش گیری و بازتوانی آسیب های ورزشی ، تربیت بدنی ویژه و ورزش معلولین است که برای دانشجویان علاقه مند به مطالعه در حیطه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی تامین می شود. هدف از تأسیس دوره آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، تربیت افراد علاقه مند و متخصص است تا بتوانند با آموزش و پژوهش برنامه ریزی ، راهنمایی و مشاوره ، مربیگری و ارائه خدمات ورزشی به افراد تحت پوشش خود در ارتقای سلامت جسمی و روانی و نیز بهبود فعالیت های حرکتی و ورزشی آنان تلاش نماید. این افراد گسترده ای از مبتلایان به ناهنجاری های جسمی و حرکتی که به درجاتی از هنجارهای تندرستی جامعه فاصله دارند ، افراد شرکت کننده در فعالیت های بدنی و ورزشی تفریحی و رقابتی که در معرض خطر آسیب دیدگی ورزشی قرار دارند ، کم توانان جسمی ، ذهنی و رفتاری را که به درجاتی ازهنجارهای تندرستی جامعه پایین تر بوده و به عنوان کم توان ، بیمار و معلول شناخته می شوند ، در بر می گیرد. نقش و توانایی دانش آموختگان این دوره دارای توانایی های زیر خواهند بود. توانایی های عمومی الف – برنامه ریزی برای بهره گیری از یافته های علوم آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در موقعیت های واقعی ب – تحلیل وضعیت های مربوط به مسائل حوزه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ج- توانایی تحقیق و به کارگیری یافته ها در فرایند تدریس / یادگیری د – انجام پژوهش درگرایش های تخصصی خود و همکاری در امور پژوهشی سایر گرایش های رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ه – تدریس دروس مربوط به گرایش تخصصی خود در دوره های کاردانی و کارشناسی رشته های گوناگون علوم ورزشی و حرکتی توانایی های تخصصی گرایش حرکات اصلاحی الف- توانایی ارائه راهکارهای مناسب برای پیش گیری ، اصلاح و جلوگیری از پیشرفت ناهنجارهای وضعیتی در آحاد مردم ب- استفاده از آزمون های میدانی و آزمایشگاهی متناسب برای سنجش وضعیت بدنی اقشار مختلف و تشخیص ناهنجاریهای وضعیتی ج- توانایی برنامه ریزی و تجویز حرکات اصلاحی مناسب متناسب با سنین گوناگون و جنس د- انجام خدمات مشاوره ای در حوزه حرکات اصلاحی در مدارس ، ادارات ، کارخانه ها و باشگاه های عمومی و خصوصی ه – راهنمایی ، مشاوره و برنامه ریزی برای آشنایی مربیان و ورزشکاران به اصول علمی و تکنیک های ساده در کنترل آسیب های ورزشی ناشی از ناهنجاری های وضعیتی گرایش امدادگر ورزشی الف- دانش آموخته این دوره دارای توانایی پیش گیری ، تشخیص ، مدیریت بالینی و بازتوانی آسیب های اسکلتی عضلانی ورزشکاران می باشد. ب – امدادگرهای ورزشی می توانند خدمات تخصصی خود را در دبیرستان ها ، دانشگاه ها ، تیم های حرفه ای ورزشی ، بیمارستان ها ، کلینیک های بازتوانی و مؤسسات صنعتی ارائه دهند. ج- دانش آموخته این دوره به عنوان عضوی ازتیم مراقبت های بهداشتی فارغ التحصیل امداگر ورزشی تحت نظر یک پزشک و با همکاری دیگر اعضای تیم پزشکی ( مراقبت های بهداشتی ) ، مدیران ، مربیان و خانواده ها کار می کنند. د – راهنمایی ، مشاوره و برنامه ریزی برای آشنایی مربیان و ورزشکاران به اصول علمی و تکنیک های ساده در کنترل آسیب های ورزشی و پیشگیری از وقوع آن ها .   بدون تردید در هنگام ورزش،مخصوصا ورزش حرفه ای ،ممکن است آسیب ها و صدماتی به ورزشکار وارد شود که با پیشگیری و اقدامات لازم می توان از آن آسیب دیدگی جلوگیری کرد و یا با درمان های اولیه ،از وخیم شدن آسیب جلوگیری کرد تا ورزشکار هرچه سریعتر به حالت اولیه خود بازگردد و تمرینات را از سر بگیرد. آسیب شناسی ورزش ،شامل تمامی این موارد اعم از پیشگیری و کنترل و شناسایی آسیب ها و راه های درمان و بهبودی سریعتر آنها میباشد. آسیب شناسی در همه ی رشته های ورزشی کاربرد دارد و بیشتر بر اقدامات اولیه در هنگام آسیب دیدگی تمرکز دارد که باید توجه داشت در هنگام بروز صدمات شدیدتر باید به یک دکتر و یا فیزیوتراپ مراجعه کرد. به هر ترتیب آسیب های شدید خیلی کمتر از آسیب های رایج و شایع اتفاق می افتد که البته با شناخت کامل بر آسیب شناسی و راه های پیشگیری حتی می توان از بروز صدمات شدید نیز جلوگیری کرد. در این بخش آسیب ها در تمامی نقاط بدن از بالا تا پایین مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و راه های تشخیص و درمان نیز درج گردیده امید است این مطالب برای شما ورزشکاران و ورزش دوستان مفید و موثر واقع شود. در بررسی و شناخت آسیب ها ، آنها را به دو دسته تقسیم می کنیم: آسیبهای ورزشی حاد(Acute) مثل پیچ خوردگی ها,دررفتگی ها,کبودی ها,خراشیدگی ها, کشیدگی عضلات , رباطها , شکستگی ها , آسیب مغزی , کمر درد حاد , زانو درد حاد و سر درد معمولاً به دنبال ضربه و تروما رخ می دهند.شایعترین آسیب و صدمه ورزشی حاد را کبودی ها و خراشیدگی ها تشکیل می دهند.آسیب و درد مچ پا را شایع ترین آسیبهای ورزشی اسکلتی عضلانی محسوب می کنند و شایع ترین آسیب مچ پا هم پیچ خوردگی مچ پا می باشد که سبب درد پا می شود. علائم و نشانه های آسیبهای ورزشی حاد عبارتند از: ۱-درد شدید و ناگهانی ۲-تورم ۳-عدم توانایی در تحمل وزن بدن روی اندام تحتانی ۴-حساسیت در لمس ناحیه ۵-عدم توانایی در حرکت مفصل در تمام دامنه حرکتی آن ۶-ضعف شدید اندام ۷-در رفتگی یا شکستگی قابل مشاهده آسیبهای ورزشی مزمن(choronic) معمولاً‌ ناشی از فعالیت بیش از حد و اعمال نیرو بر روی یک بخش خاص از بدن در هنگام ورزش رخ می دهد. علایم و نشانه های آسیبهای ورزشی مزمن عبارتند از : ۱-دردی که با انجام حرکات ورزشی تشدید و با استراحت بهبود می یابد. ۲-درد از نوع گنگ و مبهم است. ۳-تورم
دوره آموزشی آسیب شناسی ورزشی

جهت ثبت نام در دوره آموزشی آسیب شناسی ورزشی بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی  آسیب شناسی ورزشی با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

 
ادامه مطلب
هنر کافی شاپ داری

تهیه میلک شیک

بازدید : 41 دسته :
شکلات، بیسکوییت یا میوه مورد علاقه خود را تصور کنید که حالا با بستنی مورد علاقه شما به یک ترکیب جادوویی بدل شده اند. یک دسر مقوی، خوشمزه و البته قابل نوشیدن که خیلی سریع آماده می شود. به تنهایی و یا با اضافه کردن چند پیمانه مکمل پروتئینی می تواند یک میان وعده مقوی مخصوصا پس از تمرینات ورزشی باشد. طعم و ترکیبات "میلک شیک" به سلیقه و دوست داشتنی های شخص شما بستگی دارد اما روش میکس این ترکیبات را می توانید در ادامه بخوانید. بخش اول: انتخاب مواد اولیه ۱ یک فنجان و نیم یا ۳ اسکوپ بستنی وانیلی برای هرنوع میلک شیکی که قصد دارید درست کنید به بستنی وانیلی به عنوان یک ماده اولیه ثابت نیاز خواهید داشت حتی میلک شیک شکلاتی یا توت فرنگی. میزان شیرینی بستنی وانیلی به قدری است که با اضافه کردن دیگر ترکیبات مانند بسته های شکلات یا شربت مورد علاقه میلک شیک بیش از اندازه شیرین نخواهد شد. از بستنی واینلی باکیفیت استفاده کنید که از غلظت، تراکم و پیوستگی خوبی برخوردار باشد. برای تشخیص نوع بستنی مناسب برای تهیه میلک شیک، دو نوع بستنی با مقدار معین از نظر حجم را در دست بگیرید؛ بستنی سنگینتر بستنی مناسبتری برای تهیه میلک شیک خواهد بود. بستنی های سبک تر میزان بیشتری هوا در خود جای داده اند و هنگام میکس شدن غلظت مناسب را به شما نخواهند داد. انواع دیگر بستنی را نیز می توانید برای تهیه میلک شیک استفاده و تجربه کنید. گاهی ترکیب بستنی طعم دار دردسر تهیه دیگر مواد را کمتر خواهد کرد. می توانید به جای ترکیب بستنی وانیلی و شکلات تنها از بستنی شکلاتی استفاده کنید. ۲ ۶۰ میلی لیتر شیر شیر با کیفیت و پرچرپ برای تهیه میلک شیک مناسب است زیرا طعم قویتر و غلظت بهتری به میلک شیک می دهد اما اگر ترجیح می دهید از شیر کم چرب، شیر سویا یا انواع دیگر نیز استفاد کنید مانعی ندارد. از آنجایی که استفاده از دیگر انواع شیر ممکن است از غلظت میک شیک بکاهد بهتر است مقدار شیر را در ترکیبات کمی کاهش دهید یا بستنی بیشتری برای تهیه میلک شیک استفاده کنید. ۳ مواد خوراکی مورد علاقه بیسکوییت: کره ای، شکلاتی، ... عصاره وانیل انواع شکلات میوه: انبه، موز، توت فرنگی، ... پودر شکلات شربت بخش دوم: طرز تهیه میلک شیک ۱ اجازه دهید بستنی کمی نرم شود. دمای مناسب بستنی برای تهیه "میلک شیک" ۷- درجه سانتی گراد است. بستنی در داخل فریزر به دمای ۱۸- درجه سانتی گراد می رسد. بگذارید بستنی در دمای اتاق برای چند دقیقه بماند و نرم شود. هنگامی با استفاده از اسکوپ مخصوص یا قاشق به راحتی قابل جدا کردن باشد برای تهیه میلک شیک آماده است اما به خاطر داشته باشید که بستنی نباید به قدری بماند که آب شود. اگر بستنی را در حالی که خیلی سرد است درون میکسر بریزید، برای تهیه میلک شیک و میکس ترکیبات مجبور می شوید مقدار بیشتری شیر استفاده کنید و این موضوع نسبت مناسب شیر و بستنی را نامتعادل می کند که در نهایت میلک شیک به غلظت مناسب نرسیده و روان خواهد شد. به همان دلیل ذکر شده در بند بالا نباید برای تهیه میلک شیک از یخ استفاده کنید. یخ استفاده شده آب می شود و با رقیق کردن میلک شیک، علاوه بر کاهش طعم باعث می شود میلک شیک شما در اصطلاح آبکی شود. ۲ ۳ اسکوپ یا معادل یک فنجان و نیم بستنی درون میکسر بریزید. در صورت امکان بهتر است از میکسر مخصوص میلک شیک استفاده کنید زیرا این نوع میکسر همزمان میلک شیک را تکان دهی و هوا دهی می کند. اما اگر قصد ندارید برای خرید تحهیزات حرفه ای خزینه کنید، استفاده از مخلوط کن یا میکسر های معمولی نیز قابل قبول است. اگر هیچکدام از این وسائل را دراختیار ندارید تمام ترکیبات را درون یک کاسه بزرگ بریزید و با استفاده از همزن آنها را با هم ترکیب کنید. هنگام شروع به درست کردن میلک شیک ابتدا لیوان هایی که قصد سرو کردن میلک شیک را دارید ئرون فریزر قرار دهید تا به دمای مناسب برای سرو میلک شیک برسند. ۳ یک چهارم فنجان یا ۶۰ میلی لیتر شیر را به همراه دیگر ترکیبات مورد علاقه درون میکسر بریزید. میزان دیگر ترکیبات بهتر است در حدود ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری باشد. ۴ ترکیبات را برای ۱ دقیقه با یکدیگر میکس کنید. اگر از مخلوط کن معمولی استفاده می کنید، آن را روشن نکنید و به حال خود رها کنید. در این مدت زمان یک دقیقه، چندین بار میکسر را خاموش و مخلوط را با استفاده از قاشق به صورت دستی میکس کنید. استفاده از این روش نتیجه ای مشابه میکسر های حرفه ای مخصوص میلک شیک را به شما خواهد داد. مهم نیست که از چه روشی (استفاده از همزن، مخلوط کن یا میکسر مخصوص) برای میکس کردن مواد استفاده می کنید. در نهایت قصد داریم که از غلظت میلک شیک کم نشود. غلظت باید به قدری باشد که وارد کردن و خارج کردن یک قاشق درون مخلوط میلک شیک با کمی مقاومت همراه باشد. اگر دوست دارید میلک شیک کامل یک دست نشود، مواد را تنها برای ۳۰ تا ۴۰ ثانیه میکس کنید. اگر میلک شِیک شما بیش از اندازه غلیظ شده تنها کمی شیر به اندازه نصف قاشق غذاخوری اضافه کنید. اگر میلک شیک شما بیش از اندازه آبکی شده به اندازه نصف فنجان یا یک چهارم فنجان بستنی اضافه کنید و میکس کنید. ۵ میلک شیک را درون لیوانی که از پیش خنک شده است بریزید. اگر غلظت میلک شیک در حد مناسب باشد برای خارج کردن میکس و ریختن درون لیوان به قاشق نیاز خواهید داشت اما اگر مخلوط نهایی بی هیچ زحمتی به راحتی از میکسر خارج می شود، بیش از حد میکس یا رقیق شده است و می بایست برای رسیدن به غلظت مناسب، مقدار بیشتری بستنی بریزید. میلک شیک خود را می توانید با مقداری خامه زده شده، تکه های میوه، پودر شکلات و هرآنچه که با میلک شیک شما همخوانی داشته باشد تزئئین کرده و به همراه یک قاشق و نی سرو کنید.
    دوره آموزشی هنر کافی شاپ داری  

جهت ثبت نام در دوره آموزشی هنر کافی شاپ داری بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی هنر کافی شاپ داری قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴


  بخش سوم: میکس میلک شیک با دلخواستنی ها ۱ میلک شیک شکلاتی ۳ اسکوپ یا یک فنجان و نیم بستنی وانیلی ۶۰ میلی لیتر یا یک چهارم فنجان شیر یک قاشق چای خوری عصاره وانیل ۶۰ میلی لیتر سس شکلات ۲ میلک شیک توت فرنگی ۳ اسکوپ یا یک فنجان و نیم بستنی وانیلی ۶۰ میلی لیتر یا یک چهارم فنجان شیر یک قاشق چای خوری عصاره وانیل ۶۰ میلی لیتر شربت توت فرنگی یا یک فنجان توت فرنگی تازه ۳ میلک شیک بیسکوییتی ۳ اسکوپ یا یک فنجان و نیم بستنی وانیلی ۶۰ میلی لیتر یا یک چهارم فنجان شیر یک قاشق چای خوری عصاره وانیل ۳ عدد بیسکوییت مورد علاقه ( تا حدودی با دست خرد شود) ۴ میلک شیک موزی ۳ اسکوپ یا یک فنجان و نیم بستنی وانیلی ۶۰ میلی لیتر یا یک چهارم فنجان شیر یک قاشق چای خوری عصاره وانیل یک عدد موز کوچک یا نیمی از یک موز بزرگ. نکته ها: توجه داشته باشید که میزان های ذکر شده برای تهیه میلک شیک به اندازه تنها یک نفر می باشد. در صورتی که قصد دارید برای چندین نفر میلک شیک درست کنید، میزان های ذکر شده را به نسبت تعداد افراد چندین برابر کنید. بهتر است برای سرو میلک شیک از لیوان های بلند و شیشه ای استفاده شود. با اضافه کردن تنها یک قاشق چای خوری قهوه فوری به مخلوط ساده میلک شیک، یک "موکا شِیک" برای خودتان درست کنید. در صورت تمایل می توانید مقداری شکر نیز به مخلوط اضافه کنید. استفاده بیش از حد عصاره وانیل باعث تلخ شدن مخلوط خواهد شد
ادامه مطلب

بینگو دیماه ۱۳۹۶

بازدید : 96 دسته :

 

هفته سوم دیماه آقای مرتضی عطایی پور

هفته اول دیماه خانم ناهید ساجدی

  
  
  
  
  
  
  
  
ادامه مطلب
کشت برنج

شیوه تولید برنج

بازدید : 37 دسته :
تهیه بذر برای کاشت در خزانه شالیکاران،بذری را که برای کاشت انتخاب می‌نمایند، عموماً از محصول سال قبل تهیه شده است. کشاورزان بعد از برداشت برنج و خشک کردن آن مقداری بذر را بصورت شلتوک یا بصورت خوشه نگهداری می‌نمایند تا در سال بعد از این بذر جهت کاشت در خزانه استفاده نمایند. گاهی اوقات بعلت خرابی محصول، کمی بذر و یا تغییر رقم محصول، بذر را از نقاط دیگر تهیه می‌نمایند. بذری که به این طریق تهیه شده است در جای خشک و مناسبی نگهداری می‌شود. بطوری که حشرات، پرندگان و جوندگان مثل موش به آن دسترسی نداشته باشند. استفاده از این بذر در استانهای شمالی کشور از حدود دوم الی پنجم فروردین ماه آغاز می‌گردد.   بذرذخیره شده در موقع کاشت باید جهت کاشت آماده شود. بسته به میزان بذر در داخل ظرف یا حوضی که در حیاط منزل معمولاً به این منظور تعبیه شده مقداری آب ریخته و سپس در داخل آن نمک می‌ریزند. معمولاً ۳ تا ۴ کیلوگرم نمک برای ۱۸ لیتر آب مناسب است. دربعضی از مناطق شالیکاران از تخم‌مرغ تازه بعنوان معیار نمک استفاده می‌نمایند. بدین ترتیب غلظت نمک به ۰۸/۱ تا ۱۱/۱ می‌رسد این غلظت در ارقام مختلف برنج متفاوت است و در ارقام ریشکدار کمتر و در ارقام بدون ریشک بیشتر است. وقتی محلول آب و نمک بدین طریق تهیه شد، شلتوکها را در داخل آن ریخته و خوب بهم می‌زنند. بعلت اختلاف وزنی که بین بذرهای سبک و سنگین بوجود می‌آید بذور سنگین در ته و بذور سبک در روی محلول می‌مانند. این بذور که در سطح می‌مانند بی‌ارزشمند و باید درو ریخته شوند، زیرا دارای ارزش جوانه‌زنی نیستند و به اصطلاح پوک هستند. بذوری که در ته می‌مانند سالم و مناسبند و چنانچه کاشته شوند تولید جوانه می‌نمایند. این بذور را جمع‌آوری نموده و بلافاصله با آب خالص بخوبی می‌شویند تا هیچ اثری از نمک روی آن باقی نماند. بذورسالمی را که بدین طریق تهیه شده ، در داخل گونی یا کیسه‌هایی می‌ریزند، البته تمامی حجم کیسه را از بذر پر نمی‌نمایند. چون بذور در اثر جذب آب ازدیاد حجم پیدا می‌نمایند و ممکن است کیسه در اثر این عمل پاره شود. پس از اینکه بذور در داخل کیسه ریخته شده این کیسه یا گونی‌ها را در داخل ظرف یا حوض پر از آب می‌اندازند و بسته به درجه حرارت محیط آنرا بمدت ۲ تا ۳ روز در داخل آب قرار می‌دهند. تا این بذور آب کافی جذب نمایند. در این مدت روزی ۲ تا ۳ مرتبه به ظرف یا حوض، آب اضافه می‌کنند زیرا آب بوسیله جذب شدن توسط بذور کاهش می‌یابد و یا ممکن است از کنار و یا کف حوض نشت نماید. پس از گذشت این مدت بذور آب داده شده را از داخل آب بیرون می‌کشند و سپس در محیطی مناسب در داخل حیاط روی زمین، گونی، پارچه یا حصیری پهن می‌نمایند و بذور خیس شده را روی آن می‌ریزند. سپس روی آنرا با کیسه یا نمدی می‌پوشانند. این عمل ممکن است بسته به درجه حرارت محیط تا یک هفته نیز طول بکشد. پس از این مدت بذور جوانه‌دار شده و آماده جهت کاشت در خزانه می‌باشند. مدت لازم برای جوانه‌دار شده شدن بذر بسته به دمای محیط از ۲ تا ۸ روز متفاوت است. هر چه درجه حرارت بیشتر باشد مدتی که بذر می‌تواند جوانه‌دار شود کاهش می‌یابد. حداقل درجه حرارت لازم برای جوانه‌درا شدن بذر ۱۲ درجه سانتی‌گراد و حداکثر ۲۵ درجه سانتی‌گراد است.
   

جهت ثبت نام در دوره آموزشی  کشت برنج بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی  کشت برنج قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

 
  عملیات تهیه خزانه: درنقاط مختلف کشور کشت برنج به دو روش نشایی و مستقیم انجام می‌شود. دراکثر مناطق کشور کشت به روش نشایی انجام می‌گیرد. در استانهای گیلان و مازندران نیز کشت برنج به طریق نشایی انجام می‌شود. بعلت طیف گسترده علفهای هرز بخصوص در استان گیلان، کشت برنج به طریق مستقیم به هیچ وجه توصیه نمی‌گردد. بدین جهت همزمان و یا قبل از جوانه‌دار نمودن بذر اقدام به تهیه خزانه می‌نمایند. خزانه برنج که در استان گیلان به آن «تمبیجار» می‌گویند‏، قطعه زمین کوچک و محصوری است که در داخل زمین اصلی یا در قطعه‌ای از زمین در خارج مزرعه اصلی تعبیه می‌گردد. زمینی که برای خزانه انتخاب می‌گردد باید در اواخر پاییز به عمق ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر شخم زده شود و در اواخر زمستان قبل از شروع فصل کشت روی آن مقداری کود دامی کاملاً پوسیده بریزند، سپس آنرا کاملاً با خاک مخلوط نمایند. پس از این عمل در خزانه آب ریخته و با ادوات کشاورزی از قبیل تیلر و یا گاوآهن‌هایی که بوسیله حیواناتی مانند گاو کشیده می‌شود. زمین را شخم می‌زنند و سنگ و کلوخ‌های موجود در سطح زمین را جمع‌آوری یا خورد می‌کنند. سپس مقداری کود ازته (شکری) و مقداری کود فسفره (فسفات آمونیم) به زمین می‌دهند، پس از انجام این عمل بوسیله ماله یا وسایل دیگر که کاملاً صاف است سطح زمین را هموار و یکنواخت می‌نمایند، بعداً زمین را به عرض ۵/۲ تا ۳ متر و به طول ۵ تا ۱۰ متر مرزبندی می‌نمایند. بدین ترتیب خزانه برنج آماده برای کاشت بذر جوانه‌دار شده می‌باشد. سه روز قبل از بذرپاسی می‌توان خاک را با سموم بوتاکلر و یا بنتیوکارپ برای کنترل سوروف سمپاشی نمود. دراین موقع باید سطح خزانه حداقل ۳ سانتی‌متر آب داشته باشد. میزان مصرف این سموم به مقدار ۴ تا ۶ سانتی‌متر مکعب سم در ۱۰ متر مربع خزانه می‌باشد. یک روش دیگر که برای تهیه خزانه انجام می‌شود. لگدکوبی زمین پس از شخم است. این بدان دلیل است که اولاً: زمین سفت شود تا ریشه گیاه به عمق زیاد خاک نفوذ نکند و کندن آن برای انتقال به زمین اصلی راحت‌تر باشد. ثانیاً:گیاه از مواد غذایی موجود در سطح خاک بهتر استفاده نماید. خزانه‌های ژاپنی برنج: بهترین نوع خزانه تهیه خزانه به روش جوی پشته‌ای یا ژاپنی می‌باشد. در این روش میزان بذر مصرفی حداکثر ۳۰ کیلوگرم برای ۱۰۰ متر مربع از خزانه است. در حالی که در خزانه‌های سنتی ۱۰۰ کیلوگرم بذر در این سطح مصرف می‌شود. هر چند در این خزانه‌ها کاهش مقدار مصرف بذر باعث رقابت علفهای هرز می‌گردد. ولی در این صورت بذور از غذا، فضا و نور بیشتری بهره‌مند می‌گردد و در نتیجه ریشه‌های سالم و قوی و با قدرت ریشه‌زایی کافی بدست می‌آید. بعلاوه در صورت ضرورت می‌توان مدت بیشتری آنها را در خزانه نگهداری و حفظ نمود. در این نوع از خزانه شخم زمین در دو نوبت یکی در پاییز و دیگری در بهار به عمق ۸ سانتی‌متر انجام می‌شود. سپس زمین ماله‌کشی شده و تسطیح می‌گردد. پس از این عمل زمین را مرزبندی می‌نمایند و در اطراف مرزها جوی‌هایی ایجاد می‌نمایند. آب از این جوی‌ها عبور می‌نمایند و در داخل کرتها نشت می‌یابد. وقتی خزانه به این صورت آماده شد ۳ تا ۶ سانتی‌متر آب در داخل خزانه نگه داشته و بذر را روی سطح آب می‌پاشند که با ته‌نشین شدن، بذرها به زمین می‌چسبند، یا اینکه ابتدا در زمین آب وارد می‌کنند و پس از خیس شدن زمین، آب را خارج کرده و سپس بذرپاشی می‌کنند و آنگاه بذرها را به سطح خاک می‌فشانند. عملیات کاشت بذر در خزانه : بعداز اینکه خزانه آماده شد، داخل هر یک از کرتهای آماده شده تا ارتفاع ۳ سانتی‌متر آب نگه می‌دارند. سپس بذور جوانه‌دار شده را بصورت دستپاش و متراکم در سطح خزانه می‌پاشند. دراستان گیلان بعد از سه روز آب داخل خزانه را خارج کرده و روی بذرها کلش سوخته می‌ریزند زیرا اولاً: سبب تقویت زمین می‌شود. ثانیاً: از برخورد مستقیم نور خورشید به بذور تازه جوانه‌دار شده جلوگیری می‌نماید. ثالثاً: از تبخیر سطح خزانه جلوگیری می‌شود. رابعاً: از حمله آفات نظیر گنجشک به بذرهای جوانه‌دار شده جلوگیری بعمل می‌آورد. ازاین موقع به بعد فقط روزها در داخل خزانه آب وجود دارد و در هنگام غروب آب خزانه را خارج می‌نمایند. این عمل همچنان ادامه می‌یابد تا برنج به اندازه کافی رشد نماید. در بعضی از نقاط استان گیلان بعد از اینکه بذر جوانه‌دار شده را در سطح خزانه پاشیدند روزی چند بار زمین خزانه را آبیاری می‌نمایند و کلش سوخته را بعد از ۲ تا ۳ روز در سطح خزانه برنج می‌پاشند. حدود۴ تا ۵ روز عمل آبیاری خزانه ادامه می‌یابد و پس از آن، آب را وارد خزانه نموده و دیگر عمل آبیاری را انجام نمی‌دهند و این عمل تا رسیدن گیاه به رشد کافی ادامه می‌یابد. بعد از بذرپاشی (حدود ۲ هفته بعد) وقتی سوروف ۲ تا ۳ برگه است، از پروپانیل به مقدار ۱۰ تا ۱۲ سانتی‌متر مکعب برای هر ۱۰ متر مربع خزانه در اغلب نقاط استان‌های گیلان و مازندران عملیات کاشت بذر در خزانه از حدود ۱۰ تا ۱۶ فروردین ماه آغاز می‌گردد. عملیات نگهداری و مراقبت از خزانه: چون کاشت بذر در اوایل فروردین ماه انجام می‌گیرد و در این موقع از سال در اغلب نقاط هوا سرد است بدین جهت در بسیاری از نقاط برنجکاری شمال سطح خزانه را با پلاستیک می‌پوشانند. استفاده از پلاستیک باعث می‌شود که رشد برنج در اثر افزایش دما تسریع یابد. شالیکاران در روزهای آفتابی و گرم اطراف پلاستیک را کنار می‌زنند تا درجه حرارت داخل خزانه کاهش یافته، همچنین اکسیژن به داخل آن نفوذ نماید. حتی در بعضی از مناطق روزها پوشش پلاستیکی را بر می‌دارند و در شب مجدداً بعلت افزایش سرما و کاهش دما روی آنرا پلاستیک می‌کشند. این عمل تا مرحله ۲ تا ۳ برگی شدن نشاء ضروری است و بعد از آن استفاده از پلاستیک ضرورتی ندارد. در گیلان ۲۵ تا ۳۰ روز طول می‌کشد تا رشد نشاء کامل شود و آماده انتقال به زمین اصلی گردد در این حالت نشاء‌های جوان و قوی دارای ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر ارتفاع بوده و ۴ تا ۵ برگی هستند مراقبتهای دیگری که در مدت رشد نشاء‌ها باید از خزانه بعمل آورد عبارتند از : ۱-درمدت رشد نشاء‌ها باید آب داخل خزانه را حداقل روزی یک مرتبه کنترل نمود. ۲-همچنیندر این مدت می‌توان برای تامین مواد غذایی خزانه از کودهای دامی، آلی و معدنی نسبت به مساحت خزانه مورد نظر استفاده کرد. ۳-کودهایشیمیایی از قبیل اوره و سوپر فسفات هر کدام به میزان ۵/۲ کیلوگرم در هکتار می‌توان به سطح خزانه افزود. ۴-کودفسفره را قبل از کاشت بذر در خزانه به زمین می‌دهند. ۵-کودازته را در دو مرحله، یکی قبل از کاشت و دیگری چند هفته بعد از کاشت بذر در خزانه به زمین می‌افزایند. ۶-علفهایهرز خزانه را باید مرتباً وجین کرد و از بین برد. ۷-هرروز باید کنترل خزانه بدقت انجام گیرد تا مورد حمله آفاتی از قبیل پرندگان، مگس خزانه و غیره قرار نگیرند و همچنین عاری از بیماری مختلف باشد. ۸-درصورت مشاهده تراکم علفهای هرز و همچنین آفات و بیماریها باید بطور مناسبی سطح خزانه را سمپاشی نمود عملیات کاشت در زمین اصلی شالیکاراناستان گیلان قبل از کاشت برنج در زمین اصلی اقدام به مرمت و بازسازی مرزها و کرت‌ها می‌نمایند. چون جوی‌ها و رودخانه‌هایی که شالیزار را مشروب می‌نماید، اغلب مشترک می‌باشند، لذا کشاورزان بطور دسته جمعی اقدام به کندن و لایه‌روبی، آنها‌ می‌نمایند. ازعملیات دیگری که قبل از کاشت زمین اصلی انجام می‌گیرد پاک کردن زمین از کاه و کلش و اجسام خارجی دیگر می‌باشد. شخم شالیزار در دو نوبت انجام می‌گیرد: نوبتاول؛ در پاییز یا اواخر زمستان و شخم دوم بوسیله تیلر که در بهار انجام می‌گیرد شخمدوم؛ عمود بر جهت شخم اول انجام می‌گیرد. پس از آن عمل تسطیح و ماله‌کشی که «پیشکاول» نیز نام دارد انجام گرفته و سطح زمین کاملاً هموار می‌گردد. به عمل صاف کردن زمین در بعضی نقاط شمال «لت زدن» نیز می‌گویند. عمل لت زدن باید بدقت انجام گیرد تا سطح زمین کاملاً صاف و یکنواخت گردد و ارتفاع آب در نقاط مختلف سطح زمین یکسان باشد. بعد از این عمل زمین را همانند سال قبل کرت‌بندی می‌نماید درگیلان دو نوع شخم در اوایل بهار و قبل از نشاء‌کاری انجام می‌گیرد و عمل تسطیح زمین و ماله‌کشی حدود چند روز قبل از انتقال نشاء به زمین اصلی صورت می‌گیرد. اندازهکرتها نیز معیار مشخصی نداشته و هر شخصی بنا به تجربه و مساحت زمین و موقعیت آن شالیزار را کرت‌بندی می‌نماید. معمولاًاندازه کرتها در نقاط شیبدار نسبت به زمین‌های مسطح باید کمتر در نظر گرفته شود. شخم زمین در مناطق برنجکاری شمال کشور گاهی بوسیله گاو آهن نیز انجام می‌گیرد. قدمت گاوآهن بسیار زیاد بوده و به هزاران سال قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد و مراحل تکامل آن از چوب به آهن و شکل‌گیری آن در دوره‌های مختلف انجام گرفته است. شخم با گاوآهن احتیاج به انرژی زیاد دارد زیرا عمق شخم را با فشار دادن بر روی دست تنظیم می‌نمایند. گاوآهن‌های ایرانی دارای قدمت سه هزار ساله می‌باشند که تا کنون تغییرات زیادی در ساختمان آن بوجود آمده است. باتوجه به این، متاسفانه هنوز هم استفاده از این نوع وسیله در شخم شالیزار مرسوم است. در هر هکتار از برنجکاری گیلان عملیات لایروبی، مرزکشی و آماده سازی زمین به ۱۷۰ ساعت وقت نیاز دارد. عملیاتانتقال نشاء از خزانه به زمین اصل عملانتقال نشاء از خزانه به زمین اصلی برای انجام عمل کاشت را نشاء‌کاری می‌نامند. دراستان گیلان عملیات نشاء‌کاری از اوایل تا اواسط اردیبهشت‌ماه شروع می‌شود. در این موقع نشاء‌ها به اندازه طبیعی خود یعنی ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر رسیده و دارای ۴ تا ۵ برگ هستند. برای انجام نشاء‌کاری، باید نشاء‌ها از خزانه کنده شده و به زمین اصلی منتقل شوند قبل از کندن نشاء‌ها خزانه باید کاملاً آبیاری شود تا عمل کندن نشاء‌ها به آسانی صورت گرفته و به ریشه‌ها آسیبی وارد نگردد. عملیات کندن نشاء‌ها بطریق سنتی بوده و بوسیله دست انجام می‌گیرد. کاشت نشاء‌ها در زمین اصلی در استان گیلان توسط زنان و در استان مازندران توسط مردان ماهر شالیکار انجام می‌گیرد. نشاء‌ها بدقت و آرامی از داخل خزانه کنده می‌شوند و علفهای هرز آن جدا می‌گردند. از مهمترین علفهای هرزی که در این مرحله در خزانه زیاد دیده می‌شود علف هرز مهم شالیزار به نام سوروف است. که در مراحل اولیه رشد خود بسیار شبیه نشاء‌های برنج بوده و تنها کشاورزان با تجربه می‌توانند آنرا از برنج تشخیص داده و از نشاء جدا نمایند. بطورکلی برنج دارای زبانک و گوشوارک می‌باشد، ولی سوروف فاقد آنها بوده و یا فقط زبانک دارد. بدینطریق براحتی می‌توان برنج را از سوروف تشخیص داد. پس از این عمل نشاء‌ها را بصورت ۱۵۰ تا ۲۰۰ عددی و گاهی بیشتر دسته‌بندی نموده و توسط ظروفی بنام طشت یا قایق‌های چوبی کوچک از محل خزانه به محل کاشت در زمین اصلی منتقل می‌نمایند. نشاءکارها، برنج را در جلوی خود کاشته و بتدریج به عقب حرکت می‌نمایند تا علاوه بر تسریع در عمل نشاء‌کاری از لگدکوب شدن نشاء‌ها جلوگیری بعمل آید. فاصلهکاشت نشاء‌ها بسته به رقم و واریته برنج متفاوت می‌باشد بعنوان مثال در ارقام پر محصول ندا، که تولید پنجه‌های زیادی می‌نماید فاصله کاشت باید بیشتر در نظر گرفته شود. در هنگام نشاء‌کاری باید در داخل زمین شالیزار به اندازه کافی آب وجود داشته باشد زیرا آب مانع رشد علفهای هرز و کم شدن درجه حرارت می‌شود. همچنین وجود آب بعنوان یک قیم برای نشاء بوده و از خوابیدن نشاء‌ها جلوگیری می‌نماید. نشاء‌هابه صورت کپه‌ای کاشته می‌شوند و در هر محل یا نقطه از کاشت بسته به رقم، واریته و همچنین ضعیف یا قوی بودن نشاء ۲ تا ۵ و گاهی اوقات تا ۷ عدد نشاء را اقرار می‌دهند و در بعضی از نقاط، تعدادی نشاء‌ها را بصورت دسته‌ای روی زمین قرار می‌دهند تا در مواقع لزوم در صورت خراب و یا نابود شدن تعدادی از نشاء‌ها از آنها استفاده نمایند اخیراً در بعضی نقاط از ماشین نشاء‌کار جهت عمل نشاء‌کاری استفاده می‌شود. بعد از کاشت باید به زمین شالیزار کود شیمیایی افزود. کودهایی که می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، اوره و فسفات آمونیوم (هر کدام به مقدار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار) می‌باشند.
ادامه مطلب
فست فود

روش تولید همبرگر

بازدید : 36 دسته :
روش تولید همبرگر جهت تهیه همبرگر در کارخانجات معمولاً از لاشه های گاو و با توجه با کمبود گوشت تازه به طور کلی ویاکمبودفصلی گوشت تازه اکثرازلاشه های یخ زده استفاده می شود. جهت تهیه همبرگر در کارخانجات معمولاً از لاشه های گاو و با توجه با کمبود گوشت تازه به طور کلی ویاکمبودفصلی گوشت تازه اکثرازلاشه های یخ زده استفاده می شود.جهت استخوان گیری،لاشه های منجمدگاو بایستی ابتدا دیفراست شوند. مطلوبترین روش نگهداری لاشه های منجمد در دمای۱۶-۱۵درجه سانتیگراد،تازمان کارد خورشدن لاشه ها می باشد.پس ازدیفراست لاشه ها روی تخته های چوبی یا پلاستیکی مخصوص قرار گرفته ،گوشت وچربی از استخوان جداگشته وپس از قطعه کردن برای چرخ شدن آماده می گردد. دراینجا حتی المقدور چربی وپیه های زائد،تاندونها واحتمالا تکه های باقیمانده استخوان از گوشت جدامی گردد ودر خاتمه این مرحله گوشت به قطعات حدود۲۵۰گرمی تقسیم می شود، چون در این مرحله کلیه اعمال توسط دست کارگران انجام مییابد لازم است که بهداشت فردی در تمام مراحل رعایت گردد وحتی المقدور به گوشت فشار نیاید زیرا گوشت له شده درحین نگهداری به حالت انجماد تغییر رنگ می یابد. قطعات گوشت آماده شده به درون چرخ گوشت منتقل شده ودر آنجا دراثر حرکت دورانی تیغه ها برروی پنجره چرخ گوشت ،خرد یا اصطلاحا چرخ می شود.امروزه همبرگرها اغلب دراوزان ۱۰۰گرمی به ضخامت ۸/.-۶/.سانتی متروقطر ۱۳-۱۲سانتی متر به صورت گردشکل گرفته و روی کاغذ مومی و پارافینه قرارداده می شود. عموما قطعات گوشت یکبار با پنجره mm130چرخ می شودو سپس همراه باسایر مواد اولیه یکبار دیگر دردستگاه مخلوط کن چرخ گوشت با پنجره mm 5/2چرخ می گردد، موضوع قابل توجه اینست که هیچگاه نباید ازحداکثرظرفیت دستگاهها استفاده کرد،زیرادراین صورت ضمن چرخ شدن، حرارت گوشت بالا رفته ومحیط مناسبی برای رشد وتکثیر میکروبهای موجود،فراهم می گردد. گوشت همراه با سایر مواد اولیه که آنها نیز قبلا آماده وتوزیع کرده اند براساس فرمول مورد نظر در نسبتهای معین به درون محفظه دستگاه مخلوط کن چرخ گوشت منتقل می شود ابتدا مواد محتوا به اندازه کافی توسط بازوهای مخلوط کن هم زده می شوندتا خمیر یکنواختی حاصل گردد و سپس خمیر حاصل با تیغ وپنجره ۵/۲میلی متری چرخ می شود .خمیر چرخ شده توسط تسمه نقاله یا ظروف پلاستیکی ۲۵تا۶۵ کیلویی به درون محفظه همبرگر منتقل می شود.در کارخانجات مدرن عمل همبرگر زنی وفرم بندی به صورت اتوماتیک صورت میگیرد وخمیر همبرگر به اشکال واندازهای گوناگون و دلخواه درآمده وبر روی کاغذهی مومی یا پارافینه قرار می گیرد.عموما دستگاه طوری تنظیم می شود که ۵یا۱۰همبرگر برروی هم تشکیل یک بسته را می دهند وتوصیه میشود جهت سهولت وسرعت انجماد وهمچنین سرعت دیفراست همبرگرها به هنگام مصرف وبالطبع کاهش امکان گسترش بارمیکروبی،بیش از ۵عددهمبرگر به روی هم گذاشته نشود.پس خاتمه عمل فرم بندی قطعات شکل یافته،همبرگرها برروی سینی ها چیده شده وسینی ها پرشده برروی قفسه های چرخ دار قرارداده شده وقفسه به داخل تونل یا سالن انجماد که دارای برودت ۴۰- الی۳۵- درجه سانتیگراد است روانه میگرددتا اینکه منجمد گردیده ،برودت آنها به۱۸- درجه سانتی گراد برسد.پس از انجماد همبرگرها درون کارتن های باظرفیت ۱۲،۱۰،۹و۱۸کیلویی بسته بندی می شوند وتازمان مصرف درسردخانه ها با انجماد ۱۸-درجه سانتی گراد نگهداری می شوند. کنترل کیفیت همبرگر انواع آزمایش های شیمیایی، میکروبی، فیزیکی و حسی بر روی گوشت و فراورده های آن انجام می پذیرد. در صنعت تولید همبرگر از آزمایش های شیمیایی بیشتر به منظور تعیین درصد ترکیبات تشکیل دهنده مواد اولیه و فراورده های نهایی استفاده می شود.... انواع آزمایش های شیمیایی، میکروبی، فیزیکی و حسی بر روی گوشت و فراورده های آن انجام می پذیرد. در صنعت تولید همبرگر از آزمایش های شیمیایی بیشتر به منظور تعیین درصد ترکیبات تشکیل دهنده مواد اولیه و فراورده های نهایی استفاده می شود. مهم ترین این ترکیبات عبارتند از: پروتئین، خاکستر، رطوبت، چربی و کربوهیدرات . قسمت اعظم ترکیبات مواد غذایی را آب تشکیل می دهد. گوشت های مختلف دارای درصد مختلف رطوبت از ۶۰ تا ۷۰ درصد است. اندازه گیری مقدار آب یا رطوبت در ماده غذایی از نظر تشخیص خلوص و قابلیت نگهداری مواد غذایی حایز اهمیت است. روش های متداول اندازه گیری رطوبت مواد غذایی استفاده از کوره الکتریکی تحت خلاء، روش تقطیر و روش های سریع است. میزان رطوبت یا آب یکی از فاکتورهای اساسی تهیه و قالب بندی همبرگر است و چنانچه میزان آب مواد اولیه همبرگر قبل از فرم گرفتن بیش از حد معمول باشد و مواد جاذب مثل آرد سوخاری در فرمول کم باشد، مخلوط اولیه دچار نقص خواهد شد. ضمنا درصد پایین مواد اتصال دهنده از قبیل آرد سوخاری می تواند در یکنواخت سرخ شدن همبرگر خلل ایجاد کند. پروتئین نیز از فاکتورهای قابل اندازه گیری و مهم در صنعت همبرگر است. میزان پروتئین نهایی در همبرگر وابستگی مستقیم به مواد تشکیل دهنده همبرگر که مهم ترین آن گوشت است، دارد. گوشت با پروتئینی بین ۲۲ ـ ۱۸ درصد، یکی از مواد تشکیل دهنده اصلی همبرگر است. در محصولاتی از قبیل کباب لقمه، تخم مرغ و در همبرگر معمولی سویا به کار برده می شود. مواد اولیه می تواند در تعیین پروتئین نهایی تاثیر مستقیم داشته باشد. یکی از روش های اندازه گیری پروتئین روش کلدال است. اصول آن بر طبق میزان ازت تام در نمونه آزمایش است. با این روش ضریب پروتئین ماده غذایی به دست می آید که نشان دهنده مقدار پروتئین است. میزان املاح موجود در ماده غذایی یا بهتر بگوییم خاکستر، از طریق حرارت دادن مواد در کوره تعیین می شود. فلزات و شبه فلزات مثل سدیم، پتاسیم، منیزیم، منگنز، کلسیم، آهن و املاحی مثل کربنات، فسفات و سولفات به مقدار کمتر از طریق اندازه گیری خاکستر به دست می آید. میزان خاکستر همبرگر با افزایش میزان نمک، سویا و ادویه افزایش می یابد که با کنترل می توان به درصد خاکستر پی برد. نشاسته یا کربوهیدرات قسمت عمده غلات و حبوبات را تشکیل می دهد. با توجه به اینکه در خط تولید فراورده های گوشتی سویا و آرد سوخاری استفاده می شود، میزان کربوهیدرات نهایی حایز اهمیت است. زیاد بودن مقدار نشاسته در فرمول همبرگر موجب می شود که هنگام پخت، واکنش قهوه ای شدن غیر آنزیمی پدید آید و به همین علت رنگ همبرگر سرخ متمایل به قهوه ای تیره می شود. از طرف دیگر مقادیر کم مواد نشاسته ای و درصد بالای گوشت، زمان حرارت دهی لازم برای رسیدن به رنگ مطلوب سرخ شده در همبرگر را کمتر کرده و رنگ حاصله نیز قرمز متمایل تر خواهد بود. چنانچه میزان آرد سوخاری در فرمول برگر زیاد باشد بافت همبرگر به ویژه سطوح خارجی آن ترد و شکننده می شود. از آن جهت که نشاسته محلول فهلینگ را احیا نمی کند می توان برای اندازه گیری نشاسته از آن استفاده کرد. البته قبل از آن باید هیدرولیز کامل انجام گیرد. چربی نیز یکی از فاکتورهای مهم برای اندازه گیری در همبرگر است. عموما میزان چربی همبرگر تابع درصد گوشت مصرفی در فرمول آن است. گوشت مصرفی نیز با توجه به اینکه از کدام قسمت عضلانی دام استفاده شود دارای درصدهای مختلف چربی است به طور مثال قسمت شکمی یا قلوه گاه میزان چربی بالاتری نسبت به چربی قسمت گردن و سردست دارد. طبیعتا هر چه میزان گوشت مصرفی بالاتر باشد چربی همبرگر بیشتر و هرچه میزان چربی بیشتر باشد تردی و آبداری همبرگر بیشتر خواهد بود. همچنین پخش ذرات چربی در مواد اولیه می تواند در کیفیت همبرگر موثر باشد بدین صورت که هر چه پراکندگی ذرات چربی بیشتر و اندازه آن کوچک تر باشد کیفیت همبرگر بالاتر می رود و همچنین قطر سوراخ های چرخ گوشت و نحوه اختلاط مواد اولیه از عوامل موثر در پراکندگی چربی در مواد اولیه است. برای اندازه گیری چربی متداول ترین روش استفاده از حلال های آلی است که در روش (سوکسله) استفاده می شود. از جمله آزمایشات میکروبی در صنعت همبرگر عبارت است از شمارش کلی میکروبی، شمارش کلی فرم ها، جست وجو و شمارش استافیلوکوکوس اوریوس، جست وجوی سالمونلا و در صورت وجود شمارش کپک و مخمر. شمارش کلی میکروبی مبنای قضاوت کیفیت بهداشتی یک ماده غذایی است. این روش در تعیین شرایط بهداشتی و کنترل دما حین تولید و نگهداری محصول، تعیین میزان فساد ماده اولیه، قابلیت نگهداری، بالا رفتن درجه حرارت یخچالی که مواد غذایی فساد پذیر در آن نگهداری می شود، کلیه مواد خاصی که به کارخانه وارد شده و همچنین محصولات تولیدی تحت آزمایش های دقیق میکروبی قرار می گیرد، استفاده می شود. در این محصولات، ترکیبات مغذی و رطوبت لازم برای رشد و تکثیر انواع میکروب ها و قارچ ها در روی آنها وجود دارد. به طور کلی آلودگی میکروبی کیفیت و قدرت حفظ و نگهداری محصول را تقلیل می دهد. فراورده های برگر به صورت منجمد عرضه و توزیع می شود، با فرض اینکه در طول حمل و نگهداری از حالت انجماد خارج نشوند میزان آلودگی در مرحله توزیع بسیار نزدیک به وضعیت فراورده، بعد از انجماد است. غالبا طی دوره نگهداری در سردخانه بار میکروبی همبرگر به مرور زمان به تدریج کاهش می یابد که نشانگر اثر شوک حاصل از انجماد بر روی میکروارگانیسم های همبرگر است. از نقطه نظر فیزیکی میزان جمع شدن و افت وزنی از فاکتورهای قابل بررسی است. یکی از فاکتورهای کیفی مهم در ارزشیابی همبرگر میزان کاهش قطر همبرگر به هنگام پخت است. از عوامل تاثیرگذار در قطر همبرگر چربی، گوشت، رطوبت و سویا است. سویا از کاهش قطر همبرگر تا حدودی جلوگیری می کند. ولی گوشت، چربی و رطوبت رابطه مستقیم با کاهش آن دارد. به طوری که هر چه ذرات بزرگ تر و سوراخ های چرخ گوشت درشت تر باشد اتصال همبرگر ضعیف تر و جمع شدگی بیشتر می شود. از دیگر فاکتورهای فیزیکی هفت وزنی است. هنگام پخت همبرگر همیشه مقداری چربی و عصاره گوشت خارج می شود. با افزایش گوشت در محصول نهایی متعاقبا درصد چربی نیز افزایش یافته و افت وزنی در هنگام پخت بیشتر می شود. اولا چربی بیشتری مذاب می شود و ثانیا عدم وجود سویا در محصول نهایی خروج عصاره گوشت را افزایش می دهد. زیرا سویا خاصیت جذب آب و چربی را دارد که در صورت عدم استفاده در مواد اولیه همبرگر افت وزنی بیشتر مشاهده می شود. همچنین خروج عصاره همبرگر باعث کاهش آبداری و تردی همبرگر می شود. ارزیابی حسی نیز در کنار آزمایش های مختلف قابل بررسی است. این روش طریقی است که مصرف کننده انجام می دهد. در این روش عطر، طعم، رنگ و بافت محصول مدنظر قرار می گیرد. از جهت ارزشیابی، محصولاتی که درصد گوشت بیشتر و درصد کربوهیدرات کمتر داند، قابلیت بهتری دارند. زیرا محصولات با درصد گوشت بالا از جهت شکل ظاهری حالت براق و آبدار دارند در صورتی که محصولات با کربوهیدرات بالا بعد از پخت رنگ ظاهری قهوه ای و بدون جلا پیدا می کنند. میزان گوشت، چربی، رطوبت و سویا در تردی محصول موثر است. با نگهداری طولانی محصول نهایی، حالت آبداری همبرگر به علت تصعید رطوبت کاهش می یابد. به طور کلی میزان اختلاط و اندازه مواد سازنده همبرگر، میزان مواد و حدود ترکیب آنها همچنین یکسانی شرایط در فرآیند تولید در یکنواختی ویژگی های حسی همبرگر موثر است. بافت همبرگر نیز رابطه مستقیم با موادی از قبیل آرد سوخاری دارد به این جهت که این مواد سازنده باعث انسجام و چسبندگی بیشتر محصول نهایی می شود که در صورت کمبود در مواد اولیه بافت همبرگر قوام و فرم اصلی خود را از دست می دهد. انواع آزمایش‌های شیمیایی، میکروبی، فیزیکی و حسی بر روی گوشت و فراورده‌های آن انجام می‌پذیرد. در صنعت تولید همبرگر از آزمایش‌های شیمیایی بیشتر به منظور تعیین درصد ترکیبات تشکیل‌دهنده مواد اولیه و فراورده‌های نهایی استفاده می‌شود.مهم‌ترین این ترکیبات عبارتند از: پروتئین، خاکستر، رطوبت، چربی و کربوهیدرات‌. قسمت اعظم ترکیبات مواد غذایی را آب تشکیل می‌دهد. گوشت‌های مختلف دارای درصد مختلف رطوبت از ۶۰ تا ۷۰ درصد است. اندازه‌گیری مقدار آب یا رطوبت در ماده غذایی از نظر تشخیص خلوص و قابلیت نگهداری مواد غذایی حایز اهمیت است. روش‌های متداول اندازه‌گیری رطوبت مواد غذایی استفاده از کوره الکتریکی تحت خلاء، روش تقطیر و روش‌های سریع است. میزان رطوبت یا آب یکی از فاکتورهای اساسی تهیه و قالب‌بندی همبرگر است و چنانچه میزان آب مواد اولیه همبرگر قبل از فرم گرفتن بیش از حد معمول باشد و مواد جاذب مثل آرد سوخاری در فرمول کم باشد، مخلوط اولیه دچار نقص خواهد شد. ضمنا درصد پایین مواد اتصال‌دهنده از قبیل آرد سوخاری می‌تواند در یکنواخت سرخ شدن همبرگر خلل ایجاد کند. پروتئین نیز از فاکتورهای قابل اندازه‌گیری و مهم در صنعت همبرگر است. میزان پروتئین نهایی در همبرگر وابستگی مستقیم به مواد تشکیلدهنده همبرگر که مهم‌ترین آن گوشت است، دارد. گوشت با پروتئینی بین ۲۲ ـ ۱۸ درصد، یکی از مواد تشکیل‌دهنده اصلی همبرگر است.در محصولاتی از قبیل کباب لقمه، تخم‌مرغ و در همبرگر معمولی سویا به کار برده می‌شود. مواد اولیه می‌تواند در تعیین پروتئین‌ نهایی تاثیر مستقیم داشته باشد. یکی از روش‌های اندازه‌گیری پروتئین روش کلدال است. اصول آن بر طبق میزان ازت تام در نمونه آزمایش است. با این روش ضریب پروتئین ماده غذایی به دست می‌آید که نشان‌دهنده مقدار پروتئین است.میزان املاح موجود در ماده غذایی یا بهتر بگوییم خاکستر، از طریق حرارت دادن مواد در کوره تعیین می‌شود. فلزات و شبه‌فلزات مثل سدیم، پتاسیم، منیزیم، منگنز، کلسیم، آهن و املاحی مثل کربنات، فسفات و سولفات به مقدار کمتر از طریق اندازه‌گیری خاکستر به دست می‌آید. میزان خاکستر همبرگر با افزایش میزان نمک، سویا و ادویه افزایش می‌یابد که با کنترل می‌توان به درصد خاکستر پی برد. نشاسته یا کربوهیدرات قسمت عمده غلات و حبوبات را تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه در خط تولید فراورده‌های گوشتی سویا و آرد سوخاری استفاده می‌شود، میزان کربوهیدرات نهایی حایز اهمیت است. زیاد بودن مقدار نشاسته در فرمول همبرگر موجب می‌شود که هنگام پخت، واکنش قهوه‌ای شدن غیر آنزیمی پدید آید و به همین علت رنگ همبرگر سرخ متمایل به قهوه‌ای تیره می‌شود. از طرف دیگر مقادیر کم مواد نشاسته‌ای و درصد بالای گوشت، زمان حرارت‌دهی لازم برای رسیدن به رنگ مطلوب سرخ شده در همبرگر را کمتر کرده و رنگ حاصله نیز قرمز متمایل‌تر خواهد بود. چنانچه میزان آرد سوخاری در فرمول برگر زیاد باشد بافت همبرگر به ویژه سطوح خارجی آن ترد و شکننده می‌شود. از آن جهت که نشاسته محلول فهلینگ را احیا نمی‌کند می‌توان برای اندازه‌گیری نشاسته از آن استفاده کرد. البته قبل از آن باید هیدرولیز کامل انجام گیرد. چربی نیز یکی از فاکتورهای مهم برای اندازه‌گیری در همبرگر است.عموما میزان چربی همبرگر تابع درصد گوشت مصرفی در فرمول آن است. گوشت مصرفی نیز با توجه به اینکه از کدام قسمت عضلانی دام استفاده شود دارای درصدهای مختلف چربی است به طور مثال قسمت شکمی یا قلوه‌گاه میزان چربی بالاتری نسبت به چربی قسمت گردن و سردست دارد. طبیعتا هر چه میزان گوشت مصرفی بالاتر باشد چربی همبرگر بیشتر و هر چه میزان چربی بیشتر باشد تردی و آبداری همبرگر بیشتر خواهد بود. همچنین پخش ذرات چربی در مواد اولیه می‌تواند در کیفیت همبرگر موثر باشد بدین صورت که هر چه پراکندگی ذرات چربی بیشتر و اندازه آن کوچک‌تر باشد کیفیت همبرگر بالاتر می‌رود و همچنین قطر سوراخ‌های چرخ گوشت و نحوه اختلاط مواد اولیه از عوامل موثر در پراکندگی چربی در مواد اولیه است. برای اندازه‌گیری چربی متداول‌ترین روش استفاده از حلال‌های آلی است که در روش (سوکسله) استفاده می‌شود. از جمله آزمایشات میکروبی در صنعت همبرگر عبارت است از شمارش کلی میکروبی، شمارش کلی فرم‌ها، جست‌وجو و شمارش استافیلوکوکوس اوریوس، جست‌وجوی سالمونلا و در صورت وجود شمارش کپک و مخمر. شمارش کلی میکروبی مبنای قضاوت کیفیت بهداشتی یک ماده غذایی است. این روش در تعیین شرایط بهداشتی و کنترل دما حین تولید و نگهداری محصول، تعیین میزان فساد ماده اولیه، قابلیت نگهداری، بالا رفتن درجه حرارت یخچالی که مواد غذایی فساد‌پذیر در آن نگهداری می‌شود، کلیه مواد خاصی که به کارخانه وارد شده و همچنین محصولات تولیدی تحت آزمایش‌های دقیق میکروبی قرار می‌‌گیرد، استفاده می‌شود. در این محصولات، ترکیبات مغذی و رطوبت لازم برای رشد و تکثیر انواع میکروب‌ها و قارچ‌ها در روی آنها وجود دارد. به طور کلی آلودگی‌ میکروبی کیفیت و قدرت حفظ و نگهداری محصول را تقلیل می‌دهد. فراورده‌های برگر به صورت منجمد عرضه و توزیع می‌شود، با فرض اینکه در طول حمل و نگهداری از حالت انجماد خارج نشوند میزان آلودگی در مرحله توزیع بسیار نزدیک به وضعیت فراورده، بعد از انجماد است. غالبا طی دوره نگهداری در سردخانه بار میکروبی همبرگر به مرور زمان به تدریج کاهش می‌یابد که نشانگر اثر شوک حاصل از انجماد بر روی میکروارگانیسم‌های همبرگر است. از نقطه‌نظر فیزیکی میزان جمع شدن و افت وزنی از فاکتورهای قابل بررسی است. یکی از فاکتورهای کیفی مهم در ارزشیابی همبرگر میزان کاهش قطر همبرگر به هنگام پخت است. از عوامل تاثیرگذار در قطر همبرگر چربی، گوشت، رطوبت و سویا است. سویا از کاهش قطر همبرگر تا حدودی جلوگیری می‌کند. ولی گوشت، چربی و رطوبت رابطه مستقیم با کاهش آن دارد. به طوری که هر چه ذرات بزرگ‌تر و سوراخ‌های چرخ گوشت درشت‌تر باشد اتصال همبرگر ضعیف‌تر و جمع‌شدگی بیشتر می‌شود. از دیگر فاکتورهای فیزیکی هفت وزنی است.هنگام پخت همبرگر همیشه مقداری چربی و عصاره گوشت خارج می‌شود. با افزایش گوشت در محصول نهایی متعاقبا درصد چربی نیز افزایش یافته و افت وزنی در هنگام پخت بیشتر می‌شود. اولا چربی بیشتری مذاب می‌شود و ثانیا عدم وجود سویا در محصول نهایی خروج عصاره گوشت را افزایش می‌دهد. زیرا سویا خاصیت جذب آب و چربی را دارد که در صورت عدم استفاده در مواد اولیه همبرگر افت وزنی بیشتر مشاهده می‌شود. همچنین خروج عصاره همبرگر باعث کاهش آبداری و تردی همبرگر می‌شود. ارزیابی حسی نیز در کنار آزمایش‌های مختلف قابل بررسی است. این روش طریقی است که مصرف‌کننده انجام می‌‌دهد. در این روش عطر، طعم، رنگ و بافت محصول مدنظر قرار می‌گیرد. از جهت ارزشیابی، محصولاتی که درصد گوشت بیشتر و درصد کربوهیدرات کمتر داند، قابلیت بهتری دارند. زیرا محصولات با درصد گوشت بالا از جهت شکل ظاهری حالت براق و آبدار دارند در صورتی که محصولات با کربوهیدرات‌ بالا بعد از پخت رنگ ظاهری قهوه‌ای و بدون جلا پیدا می‌کنند. میزان گوشت، چربی، رطوبت و سویا در تردی محصول موثر است. با نگهداری طولانی محصول نهایی، حالت آبداری همبرگر به علت تصعید رطوبت کاهش می‌یابد. به طور کلی میزان اختلاط و اندازه مواد سازنده همبرگر، میزان مواد و حدود ترکیب آنها همچنین یکسانی شرایط در فرآیند تولید در یکنواختی ویژگی‌های حسی همبرگر موثر است.بافت همبرگر نیز رابطه مستقیم با موادی از قبیل آرد سوخاری دارد به این جهت که این مواد سازنده باعث انسجام و چسبندگی بیشتر محصول نهایی می‌شود که در صورت کمبود در مواد اولیه بافت همبرگر قوام و فرم اصلی خود را از دست می‌دهد.
  Image result for ‫فست فود‬‎

جهت ثبت نام در دوره آموزشی فست فود بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی فست فود قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

 
  همبرگر خانگی سالم ترین دستورپخت یک ساندویچ پرطرفدار تازه رسیده بودم به خانه و نمی‌دانستم چه غذایی بپزم تا سریع‌تر یک میز شام برای خودم و همسرم بچینم... نگاهی به فریزر انداختم تا ببینم برای شام کدام بسته گوشت را می‌توانم بردارم و چشمم به بسته همبرگر آماده افتاد، اما فکر کردم اگر یک بسته گوشت چرخ‌کرده بردارم و خودم مایه همبرگر را تهیه کنم، سالم‌تر است، با توجه به اینکه مدت زمان طولانی‌ای از تاریخ تولید بسته همبرگر آماده می‌گذشت. اگر شما هم با سالم‌سازی این ساندویچ پرطرفدار موافقید، با «دستور آشپزی» این هفته همراه شوید. ● مقدار کالری موادغذایی این غذا در مجموع تقریبا ۱۰۲۵ کیلوکالری انرژی دارد. در صورت تهیه کردن ۴ همبرگر از آنها، مقدار کالری هر یک به حدود ۲۵۶ کیلوکالری خواهد رسید اما از آنجا که این غذا با نان ساندویچی و مقداری سبزی‌های تازه مانند گوجه‌فرنگی و کاهو میل می‌شود، حداقل ۲۰۰ کیلوکالری دیگر نیز به مقدار کالری دریافتی اضافه خواهد شد. ● همراه غذا این غذا با نان سرو می‌شود و بهتر است این نان از نوع سبوس‌دار و کامل باشد. در ضمن، بهتر است سبزی‌های تازه‌ای مانند گوجه فرنگی، کاهو و حتی قارچ را در تهیه آن به کار ببرید. به این ترتیب علاوه بر پروتئین، مقدار املاح و ویتامین نیز دریافت خواهد شد. در ضمن به شما پیشنهاد می‌کنیم که این ساندویچ را با یک لیوان آب میوه تازه (مثلا آب‌پرتقال) میل کنید تا آهن موجود در گوشت به بهترین نحو جذب شود. ● مـواد لازم (برای۴ نفر) گوشت چرخ کرده / ۳۰۰گرم/۵۵۰کیلوکالری پیاز متوسط/۲عدد/۲۵کیلوکالری پودر سیر/۳قاشق غذاخوری/۰کیلوکالری نمک و فلفل سیاه/به میزان دلخواه/۰کیلوکالری روغن کانولا (مخصوص سرخ کردن)/۵قاشق غذاخوری/۴۵۰کیلوکالری ● طـرز تـهـیـه ابتدا گوشت را در یک کاسه گود بریزید و آن را با ادویه‌ها و پودر سیر خوب ورز دهید. در ظرفی دیگر، پیازها را رنده کنید و آبشان را خوب بگیرید و به گوشت اضافه کنید. به این ترتیب گوشت شل نخواهد شد. بعد از اینکه گوشت همبرگر به خوبی مزه‌دار شد، آن را به ۴ گلوله مساوی تقسیم و آنها را به صورت دایره‌های همشکل درآورید. سپس به مدت ۱ ساعت در فریزر قرار دهید تا گوشت خود را به اصطلاح بگیرد. در مرحله بعدی، در تابه‌ای روغن بریزید و بگذارید تا داغ شود آنگاه همبرگرها را سرخ و به صورت ساندویچ سرو کنید. ● پیشنهاد سرآشپز سامان گلریز مدرس آشپزی برگرها گروهی از ساندویچ‌ها هستند که تنوع فراوانی دارند به طوری که در تهیه آنها از انواع گوشت (از انواع ماهی گرفته تا میگو و گوساله) استفاده می‌شود. تاریخچه تولید اولین همبرگر به ایالات متحده برمی‌گردد اما به نظر من بریانی اصفهان هم شباهت‌های بسیاری به این غذا دارد. یادتان باشد اصل این غذا با گوشت ران گاو تهیه می‌شود و به آن همبرگر می‌گویند اما این روزها افراد بدون توجه به نوع گوشت مصرفی، همبرگر تهیه می‌کنند. البته گذشته از نوع گوشت به کار رفته در این غذا، نکته‌های دیگری را نیز باید در حین طبخ آن، مورد توجه قرار داد: ۱. برای تهیه همبرگر حتما باید از گوشت گاو استفاده شود. تجربه نشان داده بهترین گوشت برای هرچه خوشمزه‌تر تهیه?شدن این غذا همان گوشت گاو است اما در صورت دسترسی نداشتن به آن می‌توانید گوشت گوساله را نیز برای تهیه این غذا به‌کار ببرید. ۲. برای مقرون به صرفه شدن این غذا و افزایش حجم آن می‌توانید به نسبت نصف به نصف در آن سویا بریزید. افزودن سویا به این غذا طعم آن را چندان تغییر نخواهد داد. ۳. خیلی‌ها برای هرچه منسجم‌تر شدن مایه همبرگر به آن آرد و تخم‌مرغ نیز اضافه می‌کنند درحالی که سخت در اشتباه هستند. به هیچ‌وجه نباید به همبرگر آرد و تخم‌مرغ اضافه کرد. حتی گاهی می بینیم یک همبرگر آماده به سرعت می‌سوزد و این نشان‌دهنده آن است که در گوشت آن از آرد فراوانی استفاده شده است که به کل اشتباه است. ۴. حتما آب پیاز به کار رفته در این غذا را باید گرفت زیرا در غیر این صورت هم گوشت شل می‌شود و هم بوی بدی از آن متصاعد خواهد شد. ۵. ظروفی که برای سرخ کردن همبرگر توصیه می‌شوند؛ تابه‌های چدنی، صفحه‌های داغ، تابه‌های تفلونی و گریل است. در ضمن، تابه‌های خط داری وجود دارد که استفاده از آنها میزان روغن مصرفی را به حداقل می‌رساند و به شما نیز توصیه می‌کنم که در صورت امکان از آنها استفاده کنید. ۶. فراموش نکنید همراه اصلی این ساندویچ سیب‌زمینی سرخ‌کرده است پس اگر اضافه وزن ندارید، حتما در کنار این ساندویچ سیب‌زمینی سرخ‌کرده هم قرار دهید تا وعده غذایی‌تان طعمی به یادماندنی داشته باشد. ۷. نوشیدنی‌ای که با این غذا پیشنهاد می‌کنم، آب گازدار مخلوط شده با آب آلبالو یا سیب است به این ترتیب از طعم این ساندویچ خانگی به اندازه کافی لذت خواهید برد. ● اگر اضافه وزن دارید بهتر است نصف یک ساندویچ همبرگر را میل و آن را با یک بشقاب سالاد سبزی تازه که از کاهو، گوجه‌فرنگی، جوانه گندم و هویج تشکیل شده‌اند، همراه کنید. البته بهتر است به این سالاد سس نزنید و آن را با یک قاشق مرباخوری روغن زیتون همراه کنید. نوشیدنی مناسب شما برای این ساندویچ هم آب خواهد بود. ● اگر کم خونی دارید گوشت قرمز به کار رفته در این غذا، منبع آهن است و شما می‌توانید با مصرف آن مقدار قابل‌ملاحظه‌ای آهن دریافت کنید. البته اگر این غذا با برش‌های فلفل دلمه‌ای رنگی و کاهو و البته گوجه‌فرنگی همراه شود، جذب این ماده معدنی بیشتر هم خواهد شد. نوشیدنی مناسب برای شما هم یک لیوان شربت آبلیموی تازه خواهد بود. ● اگر یبوست دارید برای رفع یبوست دریافت هر چه بیشتر فیبر و مایعات می‌تواند موثر باشد بنابراین به شما پیشنهاد می‌کنیم که نان ساندویچی‌تان حتما از نوع سبوس‌دار باشد و آن را با سبزی‌های تازه به‌خصوص کاهو، جعفری و چند حلقه پیاز همراه کنید، به این ترتیب فیبر بیشتری دریافت خواهید کرد. نوشیدنی‌تان نیز می‌تواند یک لیوان شربت عرق نعناع باشد که در بهبود عملکرد دستگاه گوارشتان موثر خواهد بود
ادامه مطلب

آخرین دانلودهای رایگان


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php on line 42

دوره های آموزش مجازی دارای مدرک رایگان:

دوره آموزشی حسابداری شرکت ها

دوره آموزشی طراحی و ساخت لوگو

دوره آموزشی نرم افزار Autodesk Revit

EXCEL

مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی

فن ورز ( تکنسین ) بیمه های مهندسی

دوره آموزشی حقوق بین الملل عمومی

مباحث فرآیند حل اختلافات با استاندارد ايزو 10003

دوره آموزشی مدیریت و نظارت چاپ

دوره آموزشی آشنایی با اصول پرواز برای خلبانان

مباحث مدیریت اطلاعات الکترونیکی BS 10008

مباحث تولید و مستندسازی محصولات نرم افزاری ISO 12207

مباحث سیستم مدیریت یکپارچه IMS

تولیدکننده محتوای الکترونیکی درفرآیند آموزش

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش عمران و معماری

دوره آموزشی Ansys

دوره آموزشی پنوماتیک (نیوماتیک )

دوره آموزش نقشه برداری

مهندس طراح سیستمهای Oracle

مباحث مدیریت مصرف آب ISO 14046

مباحث سیستم مدیریت بقای تجارت ISO 22301

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت نفت , گاز و انرژی

مسئول خرید خارجی ( صنایع )

دوره آموزشی مدیریت بیمه

تولید کننده چندرسانه ای با autoware (کارودانش)

دوره آموزشی تئوری های سازمان و مدیریت

دوره آموزشی گلکاری

دوره آموزشی اصول و فلسفه تربیت بدنی

دوره آموزشی مدیریت فرهنگی بقاع متبرکه

کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح کامل)

مباحث سیستم مدیریت انرژی ISO 50001

ویرایش حرفه ای ویدئو باUlead video studio

حسابرسی عملیاتی(سطح مقدماتی)

کاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی دولتی

دوره آموزشی کنترل خشم

ثبت شرکت

دوره آموزشی لینوکس پارسیکس

دوره آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه

کاربر رایانه (کار و دانش)

دوره آموزشی تکنولوژی حمل و نقل

مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهای مجازی و راه دور

دوره آموزشی منشی گری حرفه ای

دوره آموزشی مقاومت مصالح

بررسی جایگاه مهارت آموزی در اقتصاد مقاومتی

دوره آموزش کارشناس فرش

مدیر تولید

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی بازاریابی

بررسی جایگاه مهارت آموزی در اقتصاد مقاومتی

دوره آموزشی کاربرد آمار در مدیریت

دوره آموزشی روابط بین الملل

دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM

تولید محتوای آموزشیCamtasia STUDIO

توسعه دهنده وب با PHP 

مدیریت تغییر و تحول سازمانی

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی صنعت لجستیک

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

رفتار سازمانی

دوره آموزشی طراحی ساختمان با SketchUp

دوره آموزشی زبان برنامه نویسی و طراحی وب سایت ASP.NET

تولید کننده چندرسانه ای درجه۱

دوره آموزشی power mill

سرممیز داخلی

مسئول فروش

نصب و نظارت سرویسهای لینوکس

متصدی فروش بازی های رایانه ای

دوره آموزشی کارشناس بازاریابی خدمات

مسئول صادرات و واردات

دوه آموزش بهداشت و سلامت مواد غذایی

کارور شبکه اینترنت

دوره آموزشی اصول طراحی سایت

رایانه کار FIREWORK

دوره آموزشی تری دی مکس ۳DMax

دوره آموزشی آشنایی با تدوین سینما و تلویزیون

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید

مباحث سیستم مدیریت ایمنی ترافیک جاده استاندارد BS 39001

دوره آموزشی تحلیل سازه

دوره آموزشی حشره شناسی

دوره آموزشی مدیریت ITIL

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی مکالمات تلفنی

سر ممیز داخلی

دوره آموزشی مدیریت ایمیل با Outlook

دوره آموزشی الکترومغناطیس

دوره آموزشی باریستا

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه اتش سوزی

دوره آموزشی بازرگانی بین الملل

مدیر حسابداری فروش

دوره آموزشی بدنسازی

دوره آموزشی مباحث استاندارد SFBB

دوره آموزشی طراحی سازه های فولادی

دوره آموزشی آمادگی آزمون IELTS

دوره آموزشی اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی

دوره آموزشی روانشناسی یادگیری

دوره آموزشی رازهای اصول،فنون و هنر مذاکره

کارشناس اقتصاد بهداشت و درمان

مونتاژ رایانه

دوره آموزشی طراحی آسان صفحات وب با دروپال

مباحث مدیریت خدماتIT ایزو 20000

دوره آموزشی پرورش جوجه گوشتی

دوره آموزشی تاریخ جهان

کاربر امور بانکی

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

کلیپ های آموزشی مرتبط با برندسازی:

ثبت نام در پنل 1 کاربری.mp4

چگونه موز سیاه شده را زرد کنیم

کلید موفقیت چیست؟ ثابت قدمی

چرا مدرسه ای بر روی ابر ها باید ساخته شود؟

ایا ضریب هوشی ما بیشتر از نیاکانمان است؟

چگونه از مغز ها یاد بگیریم؟

چگونه پس انداز کنیم؟

چگونه گاز طبیعی را به انرژی تبدیل کنیم؟

چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟

چگونه سیاره ای شاد داشته باشیم؟

جرا ما به اکتشاف نیاز داریم؟

جگونه درک متفاوتی ازخوشبختی داشته باشیم؟

چگونه یک چنگل بسازیم؟

پیشرفت در عصر تصاویر سه بعدی

چگونه فناوری تغییر شکل اینده را تغییر میدهد؟

چگونه به کودکان کار با کامپیوتر را اموزش دهیم؟

چگونه جرم ها با هواپیما جابجا میشوند؟

چگونه بچه ها را به یاد گیری تشویق کنیم؟

چگونه طراحی بهتری داشته باشیم؟

چرا طراحی پرچم ها طاحی بدی دارند؟

چگونگی رفتن به درون کامپیوتر و برداشتن یک پیکسل

چگونه فقر را کاهش دهیم؟

چگونه اینده ای بدون ترافیک داشته باشیم؟

اثر معماری که حس میکند و پاسخ میدهد

چگونه وسایل دور ریختنی را به اسباب بازی تبدیل کنیم؟

چگونه میتوان از مواد خام توستر ساخت؟

چگونه مسایل پیچیده را اسان کنیم؟

ساخت گوش مصنوعی

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

کارت ویزیت

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک