@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

5s

نقش مديريت كيفيت فراگير در آموزش سازمانهای دانش آفرین

1- The role of TQM in education, knowledge creating organizations.

Without a doubt der moved knighted by Shadan Jahani, Kievit Iike factor Tathirگmar AST. Development of industry and trade, global economic integration, growth and market saturation, quality primary role and one of the most important factors of competitiveness and success in national markets, is one of the regional and global. از این رو بنیاد آموزش های مجازی ایرانیان این مقاله ارزشمند را برای استفاده همگان و آموزش های بنیادین منتشر نموده است، لازم به ذکر است افرادی که تمایل به کسب دانش بیشتری در رابطه با مدیریت و انواع دوره های آموزش مدیریت هستند می توانند به سربرگ امور آموزش مراجعه نمایند و در دوره آموزشی مد نظر ثبت نام نموده و در پایان مدرک معتبر آموزشی دریافت نمایند. The process of globalization of markets and the need to create new models of quality management is a competitive. Mdirit Kievit Fraگar Iike philosophy, theory and Roche Hnasa Nu der Mdirit Kievit and Nzamhaی originated گrvath BL A ...


اعطای نوبل پزشكی به دانشمندان آمریكایی و آلمانی

2- Nobel medicine award to U.S. and German scientists

...7e1dDk4vQVkyvNPdXMkeyOBI4wAoCfd4HPp/COeAO2K5vyH1PUUt402KxJaUjGV7kDr/kV0mY47NnlbauPzqvothKv2nUpklRGl+zR+aT1xvIwfYD8venCfKmxtGtHDDHBFCgaOKNSilOqg8Ejnrjoeo7EZpGT55opZJIwqhbgCMfKu0KVH8XQKuBjcTt57r5hXBR2VgchlJBB9QRyD71XCoqiMDCKB8q8AYBA46dCRWcX3E0TFDJFzKw3o023y0JOPmYk9T86kDJIJDHAxgjrIkzqbgsRI8bHy0G4K5HHHy85+7t4OOnFRuPKEr73+UvHuLD94VUAgZOSNoAx1PAAzTYn3TvmTf8AM2SGDAncSSCODyTyKbVkCPQ/AFwUjvLVjx8sij9Cf/Qa68yc15/4Pl8rVdx/jhdB+an/ANlrsTcjPWvSwta1JJng45clZyXU8JiPm3tsox80yDn/AHhV+ybMY24xgVgLctC6yp95CGXPqOa6GEJBFGoOSZJVJHTCbOf/AB+qzOPws9LBaJo1VtnL20ZDKJnCByp2gnpz3OMnHpg9xVNZYils53gTgsoG3gAAnqwJ4PbPvinsYoZ2f5zM0rbNpwSVKksW7AErgc+nQE00LGIWWSRkx8o82YAKNqn+JuSVZflXmvIUTtCG5EVykkbAOrBkO5W5GD1UkHGQDgnB4qtd3epPKT5sUoJDMWTYWIJI3beo5Pp17YpTtWRjkjEPmsGxniISYAHsQM0x5tvpVJWd0hbmdc3GpsBE0+EYg7IQQvC9/Yc9T2+lO06xeT7VOVLyjALMny/NjGSTk9Scfn3rThtri92pFGTu6cYB+pNa2mCBldIiJEiJTzO0pHUqP7oOBTlVtGyQW1uZcESwryo44AI9utRNAJnDu+1M8nHU+gHf+XuK0rqEQL5twDhjlIuct7n0H6n9aht4FmRr6+JW0U4ABwZCP4V9AO57duemal1AdHDG0JuJT9lsYuDNjMkjD+FPf6cDjOTjORez3OpyRJbxeRbQH9xCpyF9WJ7sccn6DoAKnubibVrpSyhIIxtiiUYVV9AP8/nWlaww26+ZJ8qqMk078i8xruyrHIoVmkQ4jUllHc9l9iThfxFMC7kPl7ZXX5CVyQz70BIHBx8+B6lSQSMGklikuLmS6IKlhhY/Qf40RqkhO9kVcHcz5wo7njn3wOTwACeKcWgaGSKPLlWACSRlYMUbKqgUFgQOoy7gnoNrZBzxOkSi4kIjd4QzRwYODMwcLkHHvuwBnoM/xCKRomi2AW6MWILTOAYwqqVI+bG45YkHOOB7mUJCDM3lRFnV5SpJwsaqWAPOc5+UZ7K/cqatvQk6LQi8OoKHUoyB8qRgrxjBHryK3mvRu+9XM2O21dNhCqIj8o7ZIx0/3TUrX3PWujDr3TycYrzPLPMyK6GwuvMtLUjGIwy464J2g/oiH8a5UScVp6FdILz7NLyshBQZwN3px6jPTqQBXrY6l7Slp0OjDy5J69...


2066

3- دوره آموزشی نظام آراستگی 5S (Japanese management )

5S یا نظام آراستگی منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره وری می گردد . شاید بهتر باشد بگوییم هدف نهایی 5S پیشگیری از اتلاف است . این نظام نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد و نام این نظام هم تشکیل شده از پنج S استاجرای 5S برای رسیدن به هدف های متعددی اجرامی شود.برخی از مهم ترین هدف ها عبارتند از ایمنی و بهداشت ، بهره وری ، صرفه جویی در هزینه ها ،کیفیت و پیشگیری از خرابی ها در محیط هایی که بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند ، اشیا زاید و غیر ضروری وجود ندارد و اقلام موجود با نظمی خاص مرتب می شوند و این امرتا حد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد .شروع چنین حرکتی را به ژاپن نسبت می دهند اما امروزه بسیاری از کشور ها ، این نظام را به اجرا در آورده اند . به ویژه کشور سنگاپور که نظام آراستگی را به عنوان یک نهضت ملی شروع کرده است . سيستمي تحت عنوان 5S ، براي اولي...


مقاله آموزشی مدیریت ژاپنی

4- Original Japanese management training

تاریخچه شكل گیری 5S یا <b class="highlight">مدیریت</b> ژاپنی: نظام 5S برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن شكل گرفت ولی ایده اولیه این سیستم ژاپنی نمیباشد. ژاپنی ها در هنگام بازدید از برخی صنایع آمریكا (همچون كارخانه های مهمات سازی ، كبریت سازی ، داروسازی ، مواد غذایی ، تجهیزات پزشكی و ... ) The phenomenon of House Keeping (Household or industrial ) Met. نظام 5S برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن شكل گرفت ولی ایده اولیه این سیستم ژاپنی نمیباشد. ژاپنی ها در هنگام بازدید از برخی صنایع آمریكا (همچون كارخانه های مهمات سازی ، كبریت سازی ، داروسازی ، مواد غذایی ، تجهیزات پزشكی و ... ) The phenomenon of House Keeping (Household or industrial ) Met. مواردی همچون نظافت ، بهداشت ، نظم و ترتیب ، رعایت كامل ایمنی و جلوگیری از حوادث ...