@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

Hive

معرفي كتاب آشنایی با زبان خاک و خشت - معماری سنتی در ایران

1- Book language instruction and clay soil - Traditional architecture in Iran

...Rjha, roof, building designs and materials, the analysis and scrutiny Mausoleum plan is. In Chapter IV (Religious buildings, ritual): Religious buildings such as mosques (Mzgt) And has been discussed Saqakhaneh. In Chapter five public buildings such as: 1) Late 2) Fort, castle, Var 3) Convent 4) Gymnasium and 5) کوره پرداخته شده در فصل ششم: ساختمان‌های مسکونی و پیشینه‌ی خانه‌سازی و معماری صخره‌ای کندوکاو می‌شود و ساختمان‌های سنگی در دوره‌ی هخامنشیان؛ معماری در دوره‌ی اشکانیان ، معماری ساسانی و طاق کسری مورد بررسی قرار می‌گیرد. In Chapter VII: Familiar with architectural materials and some of the terms such as 1) Plaster 2) Lime 3) Mortar 4) Lime paste 5) Flowers bastard 6) Clay soil and such: Dyvarsazy history, types of mud walls, ceiling (Arch) , Types of roof in Persian monuments, coatings or wooden frame, arched ceilings, built-spray coating multiplicative manner, how the floor covering..


آموزش مجازی مبانی کارآفرینی

2- Entrepreneurship Theory and Principles

...Is the . Peter Drucker : Small business entrepreneur is someone who starts his new Basrmayh can ¬ . مک کله لند : An entrepreneur is someone who is a Rasazmandhy ¬ ¬ and will increase its production capacity . Bill Gross : Believes that entrepreneurship break the status quo, the accepted way of doing things is denied ¬ ¬ hive makes traditional patterns of behavior change. . کارلند : Individual entrepreneur is to achieve profitable growth, jobs created and managed ¬ to ¬ . Chmvf : An entrepreneur is someone who creates new companies and new jobs will prosper ¬, they will form ¬ . Encyclopedia Britannica : A person or corporation organized and managed the business and the risks it assumes ¬. New dictionary D. ...


آموزش مجازی مدیریت سرپرستی سازمان(مقدماتی)

3- General supervision concepts

...هی از کارگران وکارمندان رادرخط مقدم کار وتولید به عهده دارد. But the boss is a word used to Rvdvmrbvt Byshtrdrsazan public office or the department of public organizations. Defining Director: کلمه ی مدیر نیز در ذهن غالبا بامیز بزرگ و اطاق کارمفروش و مجلل تداعی میکند .همچنین واژه ی سر کارگر معمولا به سرپرستی اطلاق می شود عده ای کارگر رادرکارخانه اداره می کندویا بر کار عده ای کارگر غیرمتخصص نظارت دارد.مدیر شخصی است که مسئولیت عملکرد یک یا چند نفر از افراد درسازمان را عهده دارمی باشد.مدیران با مجموعه متعددی از عناوین مثل:Supervisor, Rhbrgrvh, director, deputy managing director of the association's most valuable resources, the human resources Sazmanbh are Vjz’. Definition of supervisor: A person caretaker is through communicating to the organization's activities by subordinates(Frontline troops Karvtv..


آموزش مجازی اصول پرورش زنبور عسل

4- Beekeeping courses Principles

زنبور عسل یکی از حشرات مفید برای انسان است که متعلق به رده دوبالان می‌باشد. Bees long before humans appeared on earth and lived approximately 150 Million years ago, there were at birth. منتها با این تفاوت که در آن فاقد یک زندگی اجتماعی بوده و مثل خیلی از زنبورهای غیر عسلی امروزی ، زندگی انفرادی داشته و هر زنبور لانه مخصوص بخود را داشته و در آن زندگی می‌کرده است. Local hive where the bees are born, worked, sisters and brothers reared its food and its storage are required. زنبور عسل دارای نژادهای مختلف است و ساختمان بدنی پیچیده‌ای دارند. ...


مهارت زندگي از زنبور عسل

5- Life skills Bee

...شی خستگی ناپذیر: A number of bees during his 15 days in the spring and summer of 70 thousand to Surat flights. The wings on high (Because wing beats 400 times per second, and travels 35 kilometers per hour for 20 kilometers without interruption is) With a wounded wing and the body and blood of the wounded loaded him into a ghost to surrender. ۷) Sacrifice and give without expecting: Eight millimeter distance between the frames in the hive Lanksrvt. Honey bees have a tired body and a bag full of hot summer days, especially at the end of the door flying into the hive and place in a cramped, dark honey (Pink) From the bottom of the hive frames to reach the second and third floors. Interestingly, in the spring and summer, between 90 and 120 thousand bees in each hive there, their crowds are the biggest source of heat and pressure and tight fit. ۸) Organization and division of tasks: Usually an active worker bee..


تغذیه زنبور عسل

6- Bee

This tutorial will acquaint the student learning in relation to feeding bees is available, it is hoped, virtual classroom training, distance learning articles, books introduced. Bee 1 –از مهمترین موارد تغذیه در اواخر تابستان یا اوایل پاییز که هنوز هوا سرد نشده که مقدار شهد در طبیعت کم یا متوقف می گرد در صورتی که غذا کافی در کند...


کندوهای متحرک

7- Moving hives

این مقاله آموزشی جهت آشنایی دانشجویان آموزش مجازی در رابطه با کندوهای متحرک ارائه گردیده است، امیدوار است کلاس های مجازی، آموزش های از راه دور، مقالات آموزشی، کتاب های معرفی شده و کلیه ی فعالیت های خدماتی ما برای شما عزیزان مفید واقع گردد. کندو مقدمه با ساخت کندوهاي جديد لانگستروت و دادانت ، استقبال گسترده اي از اين ابتکار توسط پرورش دهندگان زنبور عسل در سرتاسر دنيا صور...


آموزش تصفیه موم

8- Education wax treatment

...Drink straw that bees will not sink . راه تولید خمیر شکر در اصول زنبور داری نقل شده که عسل را 2بار در سال بگیرند یکی اواخر خرداد و یکی اواخر شهریور .ولی بعضی از زنبور داران به دلایلی عسل اواخر شهریور را برداشت نمی کنند و یکی از دلایل آن ذخیره کردن برای زمستان است و این کار هیچ مشکلی ندارد .بعضی از زنبورداران عسل اواخر شهریور را برداشت میکنند و برای پاییز کندوها جای می گذارند و برای زمستان آن ها ماده ای به نام خمیر شکر تولید میکنند و در 2 To make three promises to bees. Every bee produced there must know sugar paste . Here we refer to the two methods . 2-بامخلوط ک...


عسل را چگونه بشناسیم؟

9- How do you know honey?

...ی باید صرف تولید موم شود. So today as seals and industrial tread a sheet of wax foundation beekeepers are. Either natural or synthetic wax in the human digestive tract can not digest and absorb is excreted unchanged after consumption. Some believe chewing wax will strengthen the digestive system, but in this case there is no scientific data. باید بدانید، در کندوهای سم پاشی شده علیه انگل های جلدی زنبور، احتمال حضور سم در موم بسیار زیاد است و توصیه می شود از جویدن و خوردن موم خودداری کنید مگر آنکه از عدم سمپاشی کندو مطمئن باشید. Two recommendations to consumers of honey : • قیمت محسوس ترین چیزی است که مردم در خرید کالاهای مورد نیاز خود به آن توجه می کنند اما باید بدانیم که قیمت بالا و پایین نشانه خوبی یا بدی کالا نیست. Unfortunately, people of non-jobber honey..


درباره ی کندو

10- About the Hive

This tutorial will acquaint the student learning is presented in conjunction with the hive about hopes and virtual classroom training, distance learning articles, books, activities, introduction of all Our services for you be useful dears. Warm and cool the hive Queen ll need temperatures 35 Needs to come up larvae hatch and grow, then we need a warm hive. If the temperature of the hive and the 35 Degrees . ...


ماساژ تایلندی

11- Thai massage

...Moderate amount of your body's energy system and get to know. Thai Massage Techniques: با انجام فشار ملایم به وسیله دستها و پاها با تنوع گسترده ای از حرکات و جنبش های کششی و کنش پذیر با انجام این دو تکنیک در ماساژ تایلندی که بایستی در محیطی آرام و مرافبه ای انجام پذیردباعث ایجاد فضا در ساختار اسکلتی و ماهیچه ای بدن میشود.بدن شروع به باز شدن و انعطاف پذیری میکندو حرکات و جنبش های بدن آسان میگردد. While the mind gently returns to consciousness, stress and toxins from the joints and muscle tissues are free interface. Thai massage has been likened to yoga for lazy people who dragged it all the muscles and joints open and close and the entire muscle veins.. As well as the skin relaxes find and mental strength increases. Thai massage is a fusion of psychology, religion and art of a professional masseur ...


آموزش مجازی جامعه شناسی خانواده

12- دوره آموزشی جامعه شناسی خانواده

...ان تحت تاثیر قرارداد و عصر جدیدی را در تاریخ بشر رقم زد. Family in modern industrial society ( New ) بسیار آسیب پذیر شده واین آسیب پذیری نگرانی هایی را نیز در جامعه و محافل علمی آن پدید آورده است.بر این پایه جامعه شناسی خانواده که با هدف رصد کردن دگرگونی های ساختاری و شناسایی آسیب های پدید آمده در نهادخانواده پایه گذاری شده ، برآن است تا: 1- آسیب های خانواده در جامعه امروز را به طور مستقیم موضوع کندوکاوها و بررسی های خود قرار دهد. 2- و سپس بکوشد تا این آسیب ها را – ازنظر علمی – تبیین و تحلیل کند...


مقاله آموزشی پرورش زنبور عسل

13- مقاله آموزشی پرورش زنبور عسل

مقدمه زنبورهای یک کندو شامل یک ملکه ، چند صد زنبور نر و چندین هزار زنبور کارگر می‌باشد. در تابستان و بهار که زنبورها فعالیت زیادی برای جمع آوری شیره دارند کندو ممکن است 7 - 5 کیلو زنبور داشته باشد و تعداد زنبورهای نر در این موقع زیادتر از هر موقع دیگر در کندو دیده شوند. هر یک از این دو نوع زنبور وظیفه خاصی دارند ولی منظوری که یک کندو تعقیب می‌نماید عبارت از بقای نسل و یا دفاع و نگهداری کندو می‌باشد و نظر انفرادی در بین نیست و هیچکدام از آنها در نتیجه سعی انفرادی قادر نیستند که برای مدت طولانی زنده بمانند و بنابراین هدف آنها بطور دسته جمعی انجام می‌گیرد . ...


مقاله آموزشی برق ساختمان

14- مقاله آموزشی برق ساختمان

...ی دورون چاه درنظربگیریم جهت تامین رطوبت چاه به طوراستانداردچاه ارت بایدبین ۲تا۵اهم باشد. محل عبورکابل هاوسیم های برق(رایزر): درهنگام اجرابرق کاری یک مکان بایدقسمت رابه عنوان محل مخصوص عبورتمامی سیم وکابل های تاسیسات برقی درنظرگرفته شودکه ان محل رایزرگفته میشوددرون رایزرجهت مرتب کردن وفیکس کردن سیم هاوکابل ازنردبان یالدراستفاده میشود که کابل وسیم هابروی ان حرکت میکندوتوسط بست کمربندی به نردبان فیکس میشود.رایزربایدبه اسانی قابل دسترسی بادیعنی درهرطبقه درب داشته باشدتادرمواقع لازم قابل دسترسی باشد . Network: شبکه هابه دوگروه سیمی وبی سیم تقسیم میشود.۱-شبکه های وایرلس یا بی سیم:دراین نوع شبکه تمامی اتصالات وسیگنال هابصورت بی سیم انجام میشودوازقطعاتی مانند:کارت شبکه های وایرلس ومودم وروتروهاب سویچ های بیسیم استفاده میشود. ۲-شبکه های کابلی:دراین نوع ازشبکه ازهرپریز یاسوکت شبکه ...