@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

کنترل افسردگی

آموزش مجازی کنترل افسردگی و اضطراب

1- دوره آموزشی کنترل افسردگی و اضطراب

اختلالات اضطرابی امراض پزشکی جدی است و شامل احساسات شدید ترس، اضطراب، نگرانی و هراس اغلب با شرایط خاص، رویدادها و یا اشیاء در ارتباط است. علائم فیزیکی احساسات همراه با تپش قلب، لرزش، خشکی دهان، سرگیجه، تهوع و اسهال است.افسردگی یک بیماری روانی‌ است که باعث احساس غم و ناراحتی مداوم و از دست‌دادن علاقه می‌شود. Most people sometimes feel sadness, depression and grief will feel depressed, the body's natural response to life problems and loss of interest in things and people that we are. اما زمانیکه این احساس غم و اندوه شدید، بی‌امیدی، بی‌چارگی و بی‌ارزشی بیشتر از چند روز یا چند هفته طول بکشد، شما دچار بیما...


آموزش مجازی کنترل افسردگی و اضطراب

2- آموزش مجازی کنترل افسردگی و اضطراب

آموزش مجازی کنترل افسردگی و اضطراب...