@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

Cue

قوانین و آموزش روش بازی بیلیارد

1- Terms of learning to play billiards

...ر بود، انجام می شد. Ring and shield the eighteenth century gradually disappeared and the only remaining hole and balls. قبل از سال 1800 این بازی به عنوان بیلیارد اعیان زادگان شناخته می شد اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مردم با حرفه ها و مشاغل مختلف از آغاز این بازی را انجام می دادند. در سال 1600 مردم آشنایی کافی با این بازی پیدا کردند به طوری که شکسپیر در کتاب آنتونی و کلوپاترا به آن اشاره کرده بود. در اواخر 1600 چوب بیلیارد ساخته شد. وقتی توپ در کنار یک باند قرار می گرفت برای ضربه زدن به توپ از چماق به خاطر نوک بزرگش به سختی می شد استفاده کرد به همین دلیل بازیکنان چماق را وارونه و از دسته اش برای ضربه زدن به توپ استفاده کردند. Category ( Blood ) به معنی ( Sequence ) Said that the word is derived from the word cue. First, the tables have vertical walls and flat on the back bands that could prevent the balls from falling. تجهیزات بیلیارد به خاطر انقلاب صنعتی بعد ا...