@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

پیامد های زیست محیطی

2041

1- Training course on environmental impact assessment(EIA)

در حال حاضر بدلیل دستیابی به توسعه پایدار در کشور و به منظور پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست ، کلیه فعالیت های عمرانی و توسعه ای در کشور با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی صورت می گیرد . بر همین اساس پیش از اجرای بسیاری از پروژه های عمرانی و توسعه ای ، پیامدها و اثرات اینگونه طرح ها بر محیط زیست منطقه شناسایی و پیش بینی گردیده و اقدامات لازم به منظور کنترل و کاهش آنها بکار بسته می شود که طرح های تو.سعه ای مربوط به نفت و گاز نیز از آن جمله می باشند. ...


تخفیف شهریه به مناسبت روز ملی ایمنی در زلزله

2- Discounted Fees National Day of the Earthquake Safety

...یند 20% Tuition discounts are considered. Related courses are as follows:: * مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001 : 2007 * Training course on environmental impact assessment(EIA) * دوره آموزشی آشنایی با سیستم م...


15 خرداد روز جهانی محیط زیست

3- 15 خرداد روز جهانی محیط زیست

...ه به شرح زیر دعوت به شرکت می نماید: * Course Introduction to Safety Management Systems - Health - Environment(HSE-MS) * Training course on environmental impact assessment(EIA) * مباحث مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004...