@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

Role of Education

چند حقیقت درباره دنیای مجازی

1- Some Truth About Virtual Worlds

...ایجاد مهر باشد یا برعکس نوشته پرخشم و کینه‌ای باشد که فاصله می‌افکند. Phones news or information may serve as a useful function may be immediate, or vice versa, as a means be used to harass or truancy. Cinema is a training role or vice versa to go to work Bdamvzy. رایانه و اینترنت نیز به عنوان فناوری‌های نوین ارتباطی برای بهبود زندگی و تسریع در آموزش و پژوهش و تماس طبعا مفید است اما اگر به عنوان وسیله وقت‌گذرانی یا پراکندن اخبار نادرست یا القای موضوعات مخدوش استفاده شود مضر است. در عین حال باید توجه داشت که در دنیای مجازی الکترونیک و اینترنت موضوع های پیچیده دیگری هم...


آموزش مجازی مدیریت منابع انسانی

2- Training of human resources

... تضمینی برای حل مشکلات کارکنان باشد. بنابراین چنانچه کارکنان یک سازمان خوب آموزش ببینند بهتر می‌توانند در ارتقاء سطح کارایی سازمان سهیم باشند و سرپرستان و مدیران به نظارت زیاد در مورد زیردستان خود نیاز نخواهند داشت و در عین حال می‌توانند آنها را برای احراز مشاغل بالاتر و پرمسئولیت آماده سازند، زیرا کارکنان در پرتو آموزش صحیح است که می‌توانند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند. • The role of education in Mdyrytmvrys (1971) Improved management systems to improve the effectiveness of management in the organization defines. Desired behavior or organizational change is the ultimate goal of improving management. In recent years, much attention of management development and training program to the managers and owners of the place, under the special training to be able to Bazyrdstan, the consumer, clients and Sayrafrad to relate to society. زیرا نتایج مطالعات عدم رضایت از مبانی قدرت را به...


بررسی تأثیرنقش و جایگاه آموزش بر توانمندسازی کارکنان

3- Tasyrnqsh review status of training on employee empowerment

... اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین موانع و تنگناهها است. Some managers do not believe the lack of interest from a number of obstacles to the development of staff training in the field. If training plans as part of the program managers or job promotion and appointment to the posts Vtsdy employee benefits payment to be related training, is very effective indeed.( Babai et al. - تدبیر ۱۲۹ پیگورز و مایرز در زمینه نقش آموزش می گویند : Good education, job dissatisfaction and reduced rework a lot of the staff will help with all your capacity to work . Such a goal can not be achieved unless all the hierarchies of the important (The Executive Director and staff ) The importance of education can . So we can conclude that : یکی از عواملی که تاثیر زیادی بر بهره وری داشته می تواند در بهبود آن نقش مهمی را ایفا کند آموزش نیروی انسانی است . تکنیک های نو و طرح های جدید بهبو...


آموزش مجازی

4- عصر اطلاعات و نقش آموزش مجازی

خلاصه: ICT (ICT) Our age is the fundamental distinction with past. آنچه که امروز تحت عناوين شکاف يا فاصله بين کشور ها، مناطق، ملت ها، طبقات، اقشار، و افراد مطرح است در تحليل نهايي بيش از هر عامل ديگر با "Digital Hکav" And the utilization and application of information and communications technology (ICT) Is in direct proportion. به يک کلام، دنياي معاصر به "The information society" ، "Mosques Stotai" And "Conciseness of the years" Is divided. Meanwhile, the development and application of ICT development index is one of the most Amramvzsh. Phenomenon "Virtual Education" ( (Virtual Educationيا "E-learning" (E-Learning ) Shide پrihamat Trine factor Jhish Hai scientific / پژohisha / Verhnگa and Drntejeh increase Hکav Hey Rupe Rushd strongest. از اينرو، براي کاهش اين شکاف ها گذار از شرايط کنوني به جامعه اطلاعاتي مسيري غير قابل اجتنا...


بازار کار رشته بهداشت عمومی

5- بازار کار رشته بهداشت عمومی

...ا ایجاد نمایند. اهداف : با آگاهی وعملکرد همسو با نیازهای محیط ، جامعه، خانواده وفرد وبا ارزیابی از چگونگی اثر گذاری عوامل انسانی ، محیطی، اقتصادی و اجتماعی بر چگونگی تامین ، حفظ وارتقاء سلامتی در سطوح مختلف آشنا باشند. از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها ، آموزش بهداشت ، کنترل اپیدمی ها ، مراقبت از چگونگی تغذیه وتغییر در شاخصهای سلامتی در سطح سلامت جامعه آگاهی داشته باشند. نقش ها: نقش آموزشی : آموزش به افراد تحت پوشش نقش پژوهشی : کمک به پژوهشهای کاربردی (HSR) در عرصه های بهداشتی کشور نقش مراقبتی : شرکت در برنامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در سطح کل جامعه مانند مراقبت از رشد وتکامل کودکان ، مراقبت از مادران باردار و… با عنایت به سطوح سه گانه وپیشگیری نقش اجرایی : گرایش بهداشت خانواده گرایش مبارزه با بیماریها تعریف رشته : مبارزه با بیماریها شاخه ای از علوم بهداشتی است که دانش آموختگا...


دوره آموزشی برنامه ریزی حمل و نقل

6- دوره آموزشی برنامه ریزی حمل و نقل

در تمام جوامع حمل و نقل، اعم از شهری یا بین شهری، نقش عمده ای را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی بعهده دارد. هیچ جامعه ای بدون یک سیستم حمل و نقل قابل قبول پیشرفته و برنامه ریزی شده، براساس احتیاجات معقول آن جامعه، نمی تواند شاهد پیشرفت در زمینه های فوق بوده و قادر به رقابت با جوامع دیگر داشته باشد. علاوه بر این میزان سرمایه گذاری که معمولاً در زمینه های حمل و نقل و ترافیک بعمل آمده و می آید ارقام بسیار بزرگ و قابل توجهی را تشکیل می دهد لذا بدون توجه به مسائل علمی و برنامه ریزی های صحیح بازده این سرمایه ها ناچیز و باعث حیف و میل اموال عمومی می گردد. امروزه حمل و نقل و ترافیک در زندگی فرد فرد افراد جامعه موثر بوده و اثرات مختلفی در محیط زیست و سلامت جامعه دارد. نقش آموزش و تحقیقات و وجود صاحبنظران لایق در این زمینه کاملاً مشهود و ضروری است. با توجه به موارد فوق، که بسیار مختصر بیان گردید ضرور...