@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

Employee participation

اصول مدیریت کیفیت

1- Principles of Quality Management

مدیریت کیفیت: Key principles of quality management system based on ISO standards for quality management has been developed by the Committee. Senior managers can, the principles of quality management as Chharch <b class="highlight"> Web </ b> to lead the organization to improve its performance to operate. Principles of Quality Management : مشتری مداری ، رهبری ، مشارکت کارکنان ، رویکرد فرآیندی ، رویکرد سیستمی به مدیریت ، بهبود مستمر ، رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری و روابط دوطرفه سودمند با تامین کنندگان می باشد که در ادامه اصول مدیریت و مزایای آن تشریح می گردد. Use of quality management principles can lead to improved organizational performance. Management Principles What is quality?.


آموزش مجازی مدیریت بحران

2- Positive and negative effects of the crisis, crisis and disaster management organizations

...ردد. اقدامات سازمانها هنگام وقوع بحران اقدامات زيادي مي توانند انجام دهند اما مهمترين آنها عبارتند از: 1 - شناخت بحرانها و اولويت بندي ها براساس نياز سازمان 2 - شناخت عوامل موثر در بروز بحرانهاي اولويت بندي اين عوامل 3 - فراهم کردن امکانات و زمينه هاي لازم براي حل يا کنترل يا کاهش بحران 4 - انتخـــاب راه حل هاي مناسب (بهترين راه حل) 5 - فراهم کردن زمينه مشارکت کارکنان جهت انتخاب راه حلها يا فراهم کردن زمينه ارائه پيشنهادات توسط آنان (و توجيه کارکنان) 6 - تشکيل ستاد بحران 7 - پيامدهاي بحران بررسي شود 8 - بررسي اقدامات انجام شده از زمان وقوع بحران تا حل يا کنترل آن توسط اعضاي ستاد 9 - گاهي مواقع حضور يک نفر مدد کار اجتماعي يا روانشناسي نيز مي تواند موثر واقع شود. 10 - شناسايي مراکز، موسسات و... کـــــه مي توانند در حل بحران به سازمان کمک کنند. ساختار و ويژگی های ستاد مقا...


18 آبان روز ملی کیفیت

3- 18 October National Day Quality

...pan style="color: #0000ff">سرآمدی کسب و کار را به زبان شیوا بیان کرده و یک الگوی نظام‌مند را برای طرح‌ریزی و استقرار نظام‌های مدیریت جامع ارایه می‌نماید و از سوی دیگر ابزار سیستماتیک خود ارزیاب می‌باشند و به سازمان‌ها کمک می‌کند که نظام مدیریت و عملکرد خود را براساس معیارهای معین ارزیابی نموده و با حرکت به سوی نظام کیفیت جامع، اهداف متعالی همچون افزایش رضایت مشتری، افزایش مشارکت کارکنان، بهبود مستمر، دستیابی به نتایج پایدار مالی و اقتصادی را محقق سازند که از اصول مهم کیفیت در جامعه می‌باشند.   و حال بنیاد آموزش مجازی ایرانیان با برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت بصورت مجازی و غیرحضوری و کلاس های آنلاین در زمینه مباحث کیفیت و ...


آموزش مدیریت منابع انسانی

4- Human Resource Management Training

...ودی- Output is established and efficiently run. Soft Approach: Due to the fact that most employees can not be treated because unlike other resources, like other resources, human resources, think and react. در این رویکرد بر استراتژی‌هایی برای دستیابی به تعهد از طریق آگاه ساختن کارکنان از مأموریت، ارزش‌ها، برنامه‌های سازمان و شرایط محیطی، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری در مورد چگونگی انجام امور و گروه‌بندی کارکنان در تیم‌های کاری بدون نظارت رسمی تأکید بیشتری می‌شود. در واقع رویکرد سخت بر فرایند مدیریت امور کارکنان تمرکز می‌کند در حالی که رویکرد نرم بر طرز تلقی کارکنان و چگونگی رفتار با آنان تأکید می‌کند. Hardware approaches, systems, procedures and guidelines and examines how the processes. Soft approach to human factors and behavioral factors to take into consideration. ...


بررسی تأثیرنقش و جایگاه آموزش بر توانمندسازی کارکنان

5- Tasyrnqsh review status of training on employee empowerment

...د. (Nksun 1996). External challenges include: Acceleration changes, the competitive environment, the market's expectations of new customers and new conditions. Internal challenges greater emphasis on maintaining existing staffing, increased levels of motivation, talent and skills development is. (Artztad Page 325) ۱۰ ) Pressure empowering managers and instructions can not be accepted, but is a process which requires a culture of empowerment and involvement is. (Artztad Page 135) ( Aghayari - Devise 135) 11) Empowerment is a process where the conditions provided for Empowerment. Information on various aspects of the analysis, clear goals, decisions and activities of staff performance is in demarcation. Eligibility criteria for staff promotion depends on the level of skill, knowledge and ability. Master of empowering leadership style democracy and support staff encourage them to accept the risk. 12 ) ت...


آموزش مجازی مباحث تعالی سازمانی EFQM

6- مباحث تعالی سازمانی EFQM

EFQM model believes that superior results( مشتریان، کارکنان و جامعه ) Through leadership, strategy and policy, partnerships, resources and processes is achieved. برخلاف بسیاری از چارچوب های اعتبار بخشی که صرفاً به ( فرایندها ) اقدامات توجه می کنند، این مدل به طور یکسان،هم به اقدامات ( توانمند سازها ) و هم به نتایج توجه می کند. Thus, organizational excellence model EFQM helps organizations to improve efficiency and effectiveness in all aspects of effective steps taken thus supplying customers and stakeholders is. اين مدل با مشارکت کارکنان و دخالت دادن آنان در امور فرصت يادگيري و خلاقيت براي همه به طور مساوي فراهم مي کند به طوري که مؤفقيت سازمان را در بلند مدت تضمين مي کند....


مدیریت کیفیت جامع TQM

7- مدیریت کیفیت جامع TQM

...با جلوگیری از انجام کار غلط ناشی می شود نه بازرسی کار غلط . قاعده سه : کیفیت یعنی تامین خواسته های مشتریان . قاعده چهار: کیفیت کار گروهی را می طلبد . قاعده پنج : کیفیت نیاز به بهبود مستمر دارد. قاعده شش: کیفیت مستلزم برنامه ریزی استراتژیک است . قاعده هفت : کیفیت یعنی نتایج . قاعده هشت : کیفیت مستلزم داشتن معیارهای واضح برای موفقیت است . Out of the first: مشتری مداری اصل دوم: رهبری اصل سوم: مشارکت کارکنان اصل چهارم : نگرش فرایندی اصل پنجم: نگرش سیستمی اصل ششم: بهبود مستمر اصل هفتم : تصمیم گیری مبتنی بر واقعیات اصل هشتم : بهره مندی متقابل در ارتباطات با عرضه کننده بهبود مستمر سازمان و وظایف مدیران در این زمینه سازمان باید موثر بودن سیستم مدیریت کیفیت را به طور مستمر بهبود بخشد و این کار را با به کار گیری و استفاده از خط مشی کیفیت ، اهداف کلان کیفیت، نتایج ممیزی ، تجزیه و تحلیل داده ها ، اقدامات اصلاحی و پیشگیر...


مقاله آموزشی بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران

8- مقاله آموزشی بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران

...د را پیوسته، با احساس و خوشبختی و پیروزمندانه آماده انجام آن کنید. توانمندسازی روش ارزشمندی است که بین کنترل کامل مدیریت و آزادی عمل کارکنان توازن برقرار می کند امروزه برای پاسخ به تغییراتی که در محیط رخ می دهد سازمانها به کارکنانی توانمندتر از گذشته نیاز دارند . توانمندسازی اصطلاحی وسیعتر از خودکنترلی است،توانمندسازی به مجموعه تکنیک های انگیزشی اطلاق می شود که بدنبال افزایش سطح مشارکت کارکنان بمنظور بهبود عملکرد آنان است، ویژگی اصلی توانمندسازی کارکنان همسو نمودن اهداف فردی و سازمانی است. توانمندسازی شیوه ای است که برای ایجاد روحیه مشارکت در کارکنان از طریق فرایند دخالت و واگذاری مسئولیت به آنها ، این شیوه کارکنان را تشویق می کند که در مورد کارهای خویش ، خود تصمیم بگیرند و امکان کنترل بیشتر را بر کار داشته باشند . توانمندسازی به مجموعه تکنیکهای انگیزشی اطلاق می شود که بدنبال افزایش سطح مشارکت کارکنان بمنظور بهب...


خط مشی کیفیت

9- خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت رسانه برخط بنیاد آموزش مجازی ایرانیان و نرم افزار دانش بنیان فنی مهندسی ایباما – بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی بر پایه تأمین رضایت کامل ذینفعان و سود آوری با شعار سازمانی "روشن کنید و بیاموزید" , پس از استقرار سیستم های مدیریتی ISO9001:2008 , IWA2:2007 و ISO29990 ضمن حفظ سیستمهای مذکور به دنبال ارتقاء شرکت بر اساس استاندارد های فوق می باشد. لذا مدیریت و کارکنان بنیاد بطور مستمر تلاش نموده و به منظور دستیابی به اهداف فوق بر ارزشها و باورهای زیر متکی هستند: آموزش، ارتقاء مهارتها و دانش پرسنل ، افزایش انگیزه و مشارکت کارکنان کاهش هزینه های خدمات آموزشی جهت علاقه مندان ...


مقاله آموزشی استراتژی های کارکردی مدیریت منابع انسانی

10- مقاله آموزشی استراتژی های کارکردی مدیریت منابع انسانی

...اداش و ترغیب افراد برای تلاش بیشتر در جهت تحقق اهداف سازمانی می‌شود. (Dessler,2005) ه) مدیریت روابط کارکنان اساس الگوی مدیریت منابع انسانی در زمینه روابط کارکنان را میتوان بدینگونه بیان کرد که مدیریت روابط کارکنان، عاملی برای ایجاد و توسعه تعهد در کارکنان، تاکید بر منافع متقابل، تغییر رویهاز چانهزنی گروهی به سوی قراردادهای فردی، بهرهگیری از تکنیکهای افزایش مشارکت کارکنان مانند حلقههای کیفیت یا گروههای بهبود، تاکید پیوسته بر کیفیت، افزایش انعطافپذیری در توافقنامه¬‌های کاری، تأکید بر کار گروهی و هماهنگ ساختن شرایط برای همه کارکنان است. تأثیر فراوانی دارند. ایجاد روابط مناسب با اتحادیهها و کارکنان یکی از استراتژیهای بنیادی هر سازمانی است. این امر باعث ایجاد اعتماد و احترام متقابل، بینشی مشترک در مورد برنامههای آتی، مبادله مستمر اطلاعات، اهداف و فرهنگ مشترک و مشا...