@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

Degree in Business Management

آموزش مجازی مدیریت بازرگانی بین الملل

1- About the Course Management

دپارتمان آموزش مجازی شرکت جهت علاقه مندان به این دوره ی آموزشی توضیحاتی در این رابطه ارائه داده است. To register for this short period of training and a valid teaching certificate in the field of the ( Course Registration ) Visit. University ESCP Europe has been discussing how to control profits and capital costs and optimal use of resources addressing. می توان گفت هدف از این رشته عبارت است ازآشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی به مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه . Taylor C. ...


معرفی 10 رشته برتر فنی مهندسی به ترتیب اولویت بازار کار

2- معرفی 10 Superior engineering disciplines prioritized labor market

... هر شاخه*اي كه درس بخواند، تنها با خواندن چند درس تخصصي مي*تواند در شاخه ديگر نيز فعاليت كند. در نتيجه دانشجو نبايد حساسيت زيادي نسبت به نوع گرايش خود داشته باشد. در اينجا لازم است گفته شود كه رشته مديريت از داوطلبان هر سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني ،*علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي*پذيرد. معرفي گرايشهاي رشته مديريت : مديريت بازرگاني رشته مديريت بازرگاني در مفهوم عام آن شامل طيف وسيعي از مديريت*ها مي*شود زيرا بيشتر سازمانهاي تجاري ، صنعتي و خدماتي مثل بانكها، شركت*هاي بيمه و يا كارخانجات صنعتي به دنبال سود هستند و در نتيجه يك موسسه بازرگاني محسوب مي*شوند. و از همين*رو در كشور ما تا چند سال پيش، گرايش مديريت بازرگاني شامل گرايش*هاي مختلف اين رشته مانند مديريت صنعتي ، مديريت بيمه و مديريت جهانگردي و مديريت بازرگاني بود. اما امروزه با پيشرفت علم مديريت و تخصصي*تر شدن اين رش...