@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

Virtual Universities

نقش مديريت كيفيت فراگير در آموزش سازمانهای دانش آفرین

1- The role of TQM in education, knowledge creating organizations.

...مولاً مديران سازمانهاي فاقد مديريت كيفيت فراگير نزديك به 30 Percent of their time dealing with the failure of units, communications and problem solving are allocating. BL Anja Ke Mdirit Kievit Fraگar where time spent Gueye Ra Mi Canada, two directors time Peachtree der choose Darend ta do Rhebra Bernamh Rize and پrdazh Andishe Nu Hai Bپrdaznd. Education at all levels as the linchpin of development is. The virtual university and corporate training, virtual learning contexts to facilitate fast. مزيت روشهاي آموزش E.L علاوه بر سرعت انتقال دانش و عدم وابستگي به مكان و زمان، كاهش چشمگير هزينه ها است كه در مقايســه با هزينه هاي برخي دانشگاهها شايد بتوان گفت رقم هزينه در آموزشهاي مجـازي به صفر نزديك مي شود. ويژگي هاي مديران سازمانهاي آموزشي نوين در بيان ويژگي هاي مديريت، به جنبه هاي ...


آموزش از راه دور در یک نگاه

2- Distance Education at a Glance

... را می توان برای آن برشمرد. مهمترين آنها عبارتند از: · امکان ارائه آموزش با کيفيت بالا برای علاقمندان فراگيری موضوعات مختلف علمی با توجه به سطح نسبتا" پايين آموزش در بسياری از دانشگاههای سنتی موجود، علی الخصوص در مناطق دور افتاده. · دسترسی آسان به آموزش عالی برای علاقمندانی که به دليل ظرفيت پايين پذيرش دانشگاههای کشور امکان ادامه تحصيل ندارند. زيرا در آموزش الکترونيکی و دانشگاههای مجازی تقريبا" چيزی به نام محدوديت ظرفيت پذيرش وجود ندارد. · هزينه بسيار پايين تهيه برنامه های آموزش الکترونيکی در ايران در مقايسه با قيمتهای جهانی: وجود توانايی های بالای تکنيکی در ايران و در عين حال سطح بسيار نازل دستمزد که مهمترين بخش هزينه تمام شده ارائه برنامه های آموزش الکترونيکی را تشکيل می دهد در مقايسه با سطح دستمزدهای جهانی شايد مهمترين مزيت پرداختن به اين گونه فعاليت ها در کشور و با رويکرد ورود به بازارهای جهان...