@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

استاندارد آموزش

آموزش مجازی دروه آموزشي تجهيزات شبكه CCNA

1- Training course, CCNA network equipment

اين دوره بيانگر توانايي شخص در نصب ،پيکر بندي ،پيادهسازي و عيب يابي شبکه هاي در مقياس متوسط ،در زمينه Routing، Switching و شبکه هاي با ارتباطات راه دهد که از سرويس هاي مخابراتي استفاده ميکنند مي باشد .استاندارد آموزشي اين دوره شامل پروتکل هاي Routing (و و RIP EIGRP OSPF ) پياده سازي شبکه هاي Frame Relay و Access Control List مي باشد. ...


مقایسه میان متدهای آموزش حضوری و غیرحضوری

2- A comparison between conventional and distance training methods

... معتبر: No 2 - distance : دارد (Unfortunately, due to time constraints school students not answer all of the questions and finally some common questions students is answered.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ویژگی: Integrated system of educational standards Education and training : 1-حضوری : • invalid.: No • valid: No 2 - distance : دارد (One of the most fundamental principles in education Mhs Web Content is the most educated person, unfortunately, it is ignored.) --------------------------------------------------------------------------------------------------- ویژگی: ا...


بازار کار رشته مهندسی کامپیوتر

3- بازار کار رشته مهندسی کامپیوتر

...%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1.html"> دروه آموزشی تجهیزات شبکه CCNA این دوره بیانگر توانایی شخص در نصب ،پیکر بندی ،پیادهسازی و عیب یابی شبکه های در مقیاس متوسط ،در زمینه Routing، Switching و شبکه های با ارتباطات راه دهد که از سرویس های مخابراتی استفاده میکنند می باشد .استاندارد آموزشی این دوره شامل پروتکل های Routing (و و RIP EIGRP OSPF ) Implementation of Frame Relay networks, and Access Control List is.     دوره آموزشی NETWORK Network که به فارسی به آن شبکه میگویند معنی لغوی آن شبکه کاری هست (Just شبکه = - = Work کار). زمانی که دو یا چند کامپیوتر ...


قرارداد خريد خدمات آموزشي

4- قرارداد خريد خدمات آموزشي

............................ كه ازاين پس مجري ناميده مي‌شود، از طرف ديگر جهت انجام موضوع تفاهم نامه به شرح مواد ذيل منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند . ماده 2 – نشاني مجري قرارداد : الف – نشاني دفتر مجري : ب – نشاني محل اجراي آموزش : ماده 3 - موضوع قرارداد: Education ........................ Person- ساعت معادل ............................ Person- دوره كارآموز براساس استاندارد آموزشي مهارت........................................................كد ......................................داراي................. ساعت آموزش عملي و ...................ساعت آموزش نظري ( مجموعاً ..................................... ساعت ) كه يك نسخه استاندارد آموزشي مهارت موردتوافق به امضاء طرفين قرارداد رسيده و جزء لاينفك قرارداد محسوب مي شود. تبصره : برگزاري دوره آموزشي فاقد استاندارد مهارت مصوب ممنوع باشد. ماده 4 - مـدت قـرارداد : مدت اين قرارداد از تاريخ ..............