@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

ادبیات افسانه ای

دوره آموزشی ادبیات افسانه ای

1- دوره آموزشی ادبیات افسانه ای

...نند که پیشرفت بشر آن را از رده خارج کرده‌است. در نظر یونگ و فروید افسانهشناسی دانشی است که از فرافکنی نمادین تجربیات روانی نوع بشر به وجود آمدهاست.در دوره آموزشی ادبیات افسانه ای شما با ساختار ، علل بوجود آمدن و کارکردهای افسانه آشنا خواهید شد .   ...