@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

Distance education

مقایسه میان متدهای آموزش حضوری و غیرحضوری

1- A comparison between conventional and distance training methods

...-------------------------------------------------------------------------- ویژگی : وجود تمرینات عملي نوع آموزش و آموزشگاه : 1-حضوری : • invalid.: Is • valid: Is 2 - distance : دارد (تمرین عملی مطالب آموزشی یکی از موثرترین راه های به خاطر سپاری و تسلط بر مطالب است در آموزش غیرحضوری به دلیل نبود محدودیت زمانی تمرینات بیشتری به دانشجو ارائه می گردد.) -------------------------------------------------------------------------------------------------- ویژگی: پاسخ دهي به تمامي سوالات دانشجويان و برطرف سازي همه نياز های آنان در تمامي سطوح نوع آموزش و آموزشگاه : 1-حضوری : • invalid.: No • valid: No 2 - distance : ...