@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

تنظیم شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی

Jahangir Aslam

وزارت کار و امور اجتماعی

نمونه قرارداد کار

این قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷مجمع تشخیص مصلحت نظام، بین کارفرما / نماینده قانونی کارفرماو کارگر (کارمند) منعقد می شود.

۱-مشخصات طرفین : کارفرما / نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/شرکت …………………………………فرزند……………………..شماره شناسنامه/ شماره ثبت …………………. Address : ……………………………………………………………… و کارگر (کارمند) آقای/ خانم : …………………………………..فرزند……………… متولد…………….. شماره شناسنامه …………….. National numbers ……………………. میزان تحصیلات ……………………..نوع و میزان مهارت …………………………………………………..

Address : استان: …………………………………….. City : ……………………………. منعقد می گردد.

آدرس کامل : …………………………………………………………………………………

۲- نوع قرارداد: دائم موقت کار معین

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: ………………………..

۴- محل انجام کار استان : ………………………….. City ………………………………..

۵- تاریخ انعقاد قرار داد :………………………….. ۶- مدت قرارداد : …………………………………………………………

۷- ساعات کار : ………………………. میزان ساعات کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد، ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.

۸- حق السعی:الف) مزد ثابت/مبنا روزانه/ساعتی …………………………………Rails(حقوق ماهانه : ………………………………. Rails)

ب- پاداش افزایش تولید یا بهره وری ………………………………………………….. ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

ج- سایر مزایا: کمک هزینه مسکن ……………………… عائله مندی …………………………… کمک هزینه خواروبار …………………….

مرخصی استحقاقی سالانه ……….. روز مطابق قانون کار و مقررات تبعی) (تعطیل هفتگی ……………………. روز مطابق قانون کار و مقررات تبعی)

۹- حقوق و مزایا بصورت هفتگی/ ماهانه کارگر به حساب شماره ………………………………… نزد بانک …………….. شعبه…………………. توسط کارفرما یا نمایده قانونی وی پرداخت می گردد.

10- Insurance : به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید.

11- عیدی و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای پایان کار: به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق قانون و مصوبه ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳- شرایط فسخ قرارداد: این قرارداد در موارد ذیل، توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است.

فسخ قرارداد …………………… روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام می شود.

14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله بندی نسبت به این قرار داد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه دست کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری (If there) ویک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت یا سایر طرق به اداره کار و امور اجتماعی محل تحویل می شود.

محل امضاء کارفرما محل امضاء کارگر

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

Tourism Management Training Course
دوره آموزشی مدیریت بازاریابی عصبی
Course Topics in Political Science
Course Welding Inspection
Management Training Course Urban Affairs
Hajj training
دوره آموزشی ایمنی در انبارها
AutoCAD training
Customer Relationship Management CRM