@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

نمونه سند رضايت پدر دختر براي ازدواج خارج از ايران

اینجانب …………………………….. فرزند …………………….. بشماره شناسنامه ……………………. صادره از ………………………. متولد ….. / …. / …………… مقیم کشور ……………………………. City …………………………. بموجب این سند رضایت خود را بعنوان پدر دوشیزه ……………………………………. فرزند ………………………. بشماره شناسنامه ………………………. صادره از …………………. متولد …../ ….. / ……………. مبنی بر ازدواج دائم ایشان با آقای ………………………………….. فرزند……………… بشماره شناسنامه ……………….. صادره از …………………. به هر مقدار مهریه و با هر شرط ضمن عقد نکاح و یا هر شرط ضمن عقد خارج لازم اعلام می دارم .

 

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

Entrepreneurship training
Professional Accounting Course
Customer Relationship Management CRM
PR Management Training Course
Tourism Management Training Course
آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA
Seafood Cooking Course
Expert training to keep pets
دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان