@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

نمونه سند رضایت پدر دختر برای ازدواج خارج از ایران

اینجانب …………………………….. فرزند …………………….. بشماره شناسنامه ……………………. صادره از ………………………. متولد ….. / …. / …………… مقیم کشور ……………………………. City …………………………. بموجب این سند رضایت خود را بعنوان پدر دوشیزه ……………………………………. فرزند ………………………. بشماره شناسنامه ………………………. صادره از …………………. متولد …../ ….. / ……………. مبنی بر ازدواج دائم ایشان با آقای ………………………………….. فرزند……………… بشماره شناسنامه ……………….. صادره از …………………. به هر مقدار مهریه و با هر شرط ضمن عقد نکاح و یا هر شرط ضمن عقد خارج لازم اعلام می دارم .

 

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

Android Programming Course
Hajj training
Management Training Course Urban Affairs
Seafood Cooking Course
دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA
دوره آموزشی تعمیرات لپ تاپ
Course Understanding Insurance Marketing
دوره آموزشی استراتژی بازاریابی
Insurance Management