@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

سند اقرار و رضایت در دادسرا

اینجانب : ………………………… فرزند آقای ……………………. و نام مادر خانم ………………….. دارای شناسنامه شماره : …………………… صادره از : ………………….. متولد : ……………. ساکن : ……………………………… ………………… ……………………………….. ……………………………….. بموجب این سند رسمی اقرار می نمایم که چون از خانم / Mr. : …………………………….. فرزند آقای ……………. در خصوص اعلام جرم موضوع کلاسه پرونده شماره : ……….. مطروحه در بازپرسی محترم شعبه ……. دادسرای عمومی تهران راجع به صدور چک بلامحل رضایتم جلب شده علیهذا درخواست موقوفی تعقیب آن را دارم و هر گونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را نسبت به آن دعوی اعم از حقوقی و جزائی و ضمن العقد خارج از خود سلب و سا.. .

Date : …………….. ماه یکهزار و سیصد و …………………………… ۱۳ شمسی .

محل امضاء

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

دوره آموزشی مهندسی مطالعه
Management Training Course Urban Affairs
Course cultivate houseplants
دوره آموزشی مدیریت انگیزه خرید در مشتری
AutoCAD training
Course Understanding Insurance Marketing
دوره آموزشی مهارتهای هفتگانه رایانه (ICDL)
Training of site optimization (THIS)
دوره آموزشی بهداشت مادر و کودک