@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

سند اقرار و رضایت در دادسرا

اینجانب : ………………………… فرزند آقای ……………………. و نام مادر خانم ………………….. دارای شناسنامه شماره : …………………… صادره از : ………………….. متولد : ……………. ساکن : ……………………………… ………………… ……………………………….. ……………………………….. بموجب این سند رسمی اقرار می نمایم که چون از خانم / Mr. : …………………………….. فرزند آقای ……………. در خصوص اعلام جرم موضوع کلاسه پرونده شماره : ……….. مطروحه در بازپرسی محترم شعبه ……. دادسرای عمومی تهران راجع به صدور چک بلامحل رضایتم جلب شده علیهذا درخواست موقوفی تعقیب آن را دارم و هر گونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را نسبت به آن دعوی اعم از حقوقی و جزائی و ضمن العقد خارج از خود سلب و سا.. .

تاریخ : …………….. ماه یکهزار و سیصد و …………………………… 13 شمسی .

محل امضاء

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان
Project Management Training Course
Entrepreneurship training
Tourism Management Training Course
دوره آموزشی مهندسی مطالعه
مديريت بيمه
Hajj training
دوره آموزشی ایمنی در انبارها
Course Introduction to Safety Management Systems - Health - Environment(HSE-MS)