@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

این کتاب ابزاری لازم برای مدیران پروژه و برای حرفه مدیریت پروژه و مرجعی اساسی برای کتابخانه هر مدیر پروژه ای بوده است. راهنمای PMBOK – ویرایش پنجم مسیر رو به تعالی در مدیریت پروژه را با استانداردی که درک و پیاده سازی آن آسان است، ادامه داده است. در سال ۱۹۸۳ موسسه مدیریت پروژه آمریکا، اولین گردآوری از گستره دانش مدیریت پروژه را فراهم ساخت. امروز، راهنمای PMBOK به عنوان یک استاندارد جهانی برای مدیریت پروژه و یکی از بهترین و همه جانبه ترین منابع در دسترس برای این حرفه میباشد. راهنمای PMBOK ، حاوی راهکارهای اساسی مورد نیاز برای تمامی مدیران پروژه، در راستای دستیابی به استانداردهای بالا برای پروژه است. بیش از دو میلیون نسخه از راهنمای PMBOK هم اکنون در حال استفاده میباشد. اززمان انتشار راهنمای PMBOK – ویرایش چهارم، PMI هزاران توصیه ارزشمند از جامعه جهانی مدیریت پروژه در راستای بهبود و شفافیت، دریافت کرده است که آنها را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم در ویرایش پنجم لحاظ نموده است. ویرایش پنجم به روزرسانی شده است تا رایج ترین راهکارها و دانش مدیریت پروژه را در برگیرد. حوزه دانش دهم افزوده گشته است تا تعامل مناسب ذینفعان پروژه را در فعالیت ها و تصمیمات کلیدی، تعریف کند. جریان اطلاعات و داده های پروژه مجددا تعریف شده اند تا سازگاری و همسویی بیشتری با مدل داده، اطلاعات، دانش و خرد) DIKW ( که در زمینه مدیریت دانش بکار برده می شود، داشته باشد. چهار فرایند برنام هریزی جدید اضافه شده است تا سازگاری را بهبود بخشند، به شفافیت بیافزایند و مفهوم برنامه های فرعی یکپارچه شده در برنامه کلی مدیریت پروژه را در راستای ارائه راهنمایی های بیشتر برای برنامه ریزی و اجرای پروژه، تقویت کنند. راهنمای PMBOK – ویرایش پنجم همکاری و دانش کاری مدیران پروژه را منعکس و بنیان های مدیریت پروژه که در گستره وسیعی از پروژه ها، کاربرد دارند را فراهم می کند. این استاندارد شناخته شده بین المللی، ابزارهای لازم برای بکارگیری مدیریت پروژه و تحقق نتایج مورد نظر سازمان را در اختیارمدیران پروژه قرار می دهد علاوه بر تمام این ها شما می توانید با کلیک بر روی Project Management Training Course به صورت کامل آشنایی یافته و بر آن مسلط گردید و علاوه بر اینها می توانید مدارک معتبر داخلی و بین المللی را اخذ نمایید.

 

Print Friendly

معرفی کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه By 24 User Confirmed rated 5 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

دوره آموزشی مهارتهای هفتگانه رایانه (ICDL)
دوره آموزشی مبانی کارآفرینی
Horticulture specialist training
Insurance Management
Course Understanding Insurance Marketing
Course Introduction to Safety Management Systems - Health - Environment(HSE-MS)
دوره آموزشی ایمنی در انبارها
Course management, negotiations and meetings
Curriculum, teaching methods and techniques