@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

یکی از مسائل مهم صنایع، ایمن بودن محیط کار برای حفظ جان انسانها و حراست از سرمایه گذاریهای انجام یافته است. بدین منظور لازم است که افرادی با اطلاعات و شناخت لازم عهده دار این مسئولیت شوند. بدین منظور مجموعه کاردانی ایمنی صنعتی با اهداف و مشخصات زیر تشکیل گردیده است….

یکی از مسائل مهم صنایع، ایمن بودن محیط کار برای حفظ جان انسانها و حراست از سرمایه گذاریهای انجام یافته است. بدین منظور لازم است که افرادی با اطلاعات و شناخت لازم عهده دار این مسئولیت شوند. بدین منظور مجموعه کاردانی ایمنی صنعتی با اهداف و مشخصات زیر تشکیل گردیده است.

Definition and purpose:
هدف از Education این مجموعه تربیت افرادی است که با معلومات علمی لازم و اطلاعات و شناخت مسائل فنی و اجرائی کافی قادر به شناخت ایمنی بوده و دستورالعمل های ایمنی را اجرا نموده و مبادرت به چاره جوئی و پیشگیری مقدماتی و آموزش کارگران در مسائل زیر بنمایند.

خطرات ناشی از برق
خطرات ناشی از عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار
خطرات ناشی از کار با ماشین آلات صنعتی
خطرات ناشی از کار در کارگاههای مختلف
حریق و روشهای مبارزه با آن

Alumni این رشته می توانند در واحدهای صنعتی کوچک به عنوان تکنسین ایمنی مستقلاً انجام وظیفه نمایند و یا زیر نظر مهندسان ایمنی در واحدهای بزرگ انجام وظیفه کنند.

طبق نظر دانشجویان این رشته دارای بازار کار خوبی است فارغ التحصیلان که با اصول ایمنی و بهداشت کار آشنا شده اند می توانند در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات مفید واقع شوند.

ردیف نام درس ردیف نام درس
1 استاتیک و مقاومت مصالح ۲ اصول ایمنی (1)
3 اصول ایمنی (۲) ۴ اصول بهداشت محیط
۵ اصول تغذیه و بهداشت مواد غذایی ۶ اصول وسائل اندازه گیری
۷ ایمنی برق ۸ ایمنی ساختمان و معدن
۹ بهداشت آب و فاضلاب 10 بیماریهای شغلی
11 حریق و کنترل آن 12 حفاظت در برابر پرتوهای یونساز
۱۳ Technical Drawing 14 روشهای تولیدی
15 ریاضیات عمومی و مقدمات آمار ۱۶ ریاضیات کاربردی
۱۷ زبان فنی ۱۸ شیمی عمومی
19 عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار 20 عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار
21 فاکتورهای مهندسی انسانی 22 فیزیک ۱
۲۳ فیزیک ۲ 24 قوانین و روابط کار
۲۵ مدیریت ایمنی ۲۶ کارگاه برق
27 کارگاه جوش ۲۸ کارگاه قالبسازی و ریخته گری
۲۹ کارگاه ماشین‌ابزار 30 کارگاه مکانیک و ماشینهای حرارتی

دوره های آموزشی مربوطه :

دوره آموزشی ایمنی در انبارها

یکی از پارامتر های موثر در شناسایی انباری خوب ، تعیین اصول ایمنی و بهداشتی از طرف مدیریت و رعایت آنها از سوی کارکنان است.

لازم است که مدیریت انبار به جای دنباله روی از حوادث ، آنها را پیش بینی کند و تدابیر بی خطر جهت مقابله با آنها در نظر گیرد.(عمل به جای عکس العمل )

It has been tried in the course of short-term safety stock, and full of useful content on this matter

enrollment-cap

 

 

Course Introduction to Safety Management Systems - Health - Environment(HSE-MS)
HSE management system is a management tool for monitoring and improving the performance of health, safety and the environment in all development programs and industrial projects or organizational structure, with a creative cultural context and attitudes..

enrollment-cap

 

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

Management Training Course Urban Affairs
Course cultivate houseplants
Username training (CATIA)
دوره آموزشی مهندسی مطالعه
AutoCAD training
دوره آموزشی ایمنی در انبارها
Horticulture specialist training
دوره آموزشی بهداشت مادر و کودک
Course NETWORK