@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

هدف ‌بازاریاب ‌این ‌است ‌That ‌جذابیت‌ها ‌And ‌نیازهای ‌Markets ‌خاص ‌The ‌درک ‌And ‌بازاری ‌The ‌انتخاب ‌کند ‌That ‌بتواندنیازهای ‌آن ‌The ‌به ‌بهترین ‌Form ‌تامین ‌نماید. ‌از ‌سویدیگر،بازاریاب ‌می‌تواند ‌Product ‌And ‌کالاهایی ‌The ‌تولید ‌And ‌به ‌این ‌بازار ‌Displayed ‌کند ‌That ‌موجب ‌افزایش ‌ارزش ‌مورد ‌نظر ‌Customer ‌گردد ‌And ‌او ‌The ‌ارضاکند، ‌That ‌در ‌Result ‌فروش ‌شرکت ‌The above ‌می‌River ‌And ‌سود ‌به ‌Hand ‌می‌Comes.
بسیاری ‌از ‌People ‌چنین ‌می‌اندیشند ‌That ‌بازاریابی ‌تنها ‌به ‌معنی ‌فروش ‌And ‌تبلیغ ‌است. ‌If ‌بدانیم ‌That ‌فروش ‌And ‌تبلیغ،فقط ‌بخش ‌نمایان ‌(Mark ‌Great) ‌بازاریابی ‌است ‌جایشگفتینیست. ‌Nowadays ‌نباید ‌بازاریابی ‌The ‌به ‌مفهوم ‌Old ‌آن ‌Namely ‌فروش ‌- ‌معرفی ‌Product. ‌And ‌فروش ‌- ‌در ‌نظر ‌آورد،بلکه ‌Should ‌به ‌مفهوم ‌New ‌آن ‌Namely ‌برآوردننیازهایمشتری، ‌توجه ‌Did. ‌If ‌بازاریاببتواندنیازهای ‌Customer ‌The ‌درککند،محصولاتی ‌The ‌تولید ‌And ‌به ‌بازار ‌مصرف ‌ارایه ‌نماید ‌That ‌از ‌بالاترین ‌ارزش ‌برخوردار ‌Are ‌And ‌قیمت ‌گذاری،توزیع،ترویج ‌And ‌تبلیغ ‌The ‌به ‌روشیکارساز ‌انجام ‌دهد، ‌به ‌طورحتم ‌Product ‌به ‌راحتی ‌به ‌فروش ‌خواهند ‌Went. ‌So ‌فروش ‌And ‌تبلیغ، ‌تنها ‌بخشی ‌Are ‌از ‌معجون ‌بازاریابی. ‌معجون ‌به ‌معنی ‌Set ‌ای ‌از ‌Tool ‌And ‌وسایل ‌بازاریابی ‌That ‌با ‌هم ‌بر ‌روی ‌بازار ‌Effect ‌می‌گذارند.
‌So ‌میتوان ‌بازاریابی ‌The ‌نوعی ‌فرایند ‌اجتماعی ‌And ‌Management ‌دانست ‌That ‌به ‌وسیله ‌آن ‌Members ‌And ‌گروه‌ها ‌Regardless ‌از ‌مرزبندی‌های ‌Common ‌جغرافیایی ‌And ‌نژادی ‌می‌توانند ‌از ‌راه ‌تولید ‌And ‌مبادله ‌Product ‌And ‌ارزش‌ها ‌با ‌دیگران، ‌Needs ‌And ‌خواسته ‌های ‌خویش ‌The ‌مرتفعسازند.
اما ‌سرانجام، ‌مفهوم ‌بازار ‌ما ‌The ‌به ‌مفهوم ‌بازاریابی ‌باز ‌می‌Returns. ‌بازاریابی ‌به ‌معنی ‌Office ‌کردن ‌Markets ‌To ‌پدیدآوردنداد ‌And ‌ستد ‌به ‌منظورارضای ‌Needs ‌And ‌خواستهای ‌انسان ‌است. ‌So ‌One ‌بار ‌دیگر ‌به ‌تعریف ‌بازاریابی ‌توجه ‌می‌To: ‌آن ‌فرایندی ‌است ‌That ‌فرد ‌And ‌گروه ‌از ‌طریق ‌تولید ‌کالا ‌And ‌خدمت ‌And ‌داد ‌And ‌ستد ‌Product. ‌(What ‌از ‌نظر ‌Customer ‌دارای ‌ارزش ‌است) ‌Needs ‌And ‌خواست‌های ‌خود ‌The ‌تامین ‌می‌کند.
فرایند ‌داد ‌And ‌ستد ‌نیاز ‌به ‌کار ‌دارد: ‌فروشنده ‌Should ‌در ‌جستجوی ‌خریدار ‌برآید. ‌نیازهایاو ‌The ‌شناسایی ‌کند. ‌کالا ‌And ‌خدمات ‌مناسبی ‌The ‌طرح ‌ریزی ‌And ‌قیمت ‌آنها ‌The ‌تعیین ‌نماید. ‌آنها ‌The ‌ترویج ‌And ‌تبلیغکرده ‌در ‌Store ‌بگذارد ‌And ‌تحویل ‌Will. ‌فعالیت‌های ‌Main ‌بازاریابی ‌عبارتند ‌از ‌: ‌تحقیق، ‌تولید ‌محصول،برقرار ‌کردن ‌ارتباط،توزیع، ‌قیمت ‌گذاری ‌And ‌ارایه ‌خدمات. ‌If ‌چه ‌معمولا ‌ما ‌چنین ‌می‌اندیشیم ‌That ‌بازاریابی ‌به ‌وسیله ‌فروشندگان ‌انجام ‌می‌شود، ‌ولی ‌خریداران ‌هم ‌فعالیت‌های ‌بازاریابی ‌The ‌انجام ‌می‌Do. ‌هنگامی ‌That ‌مصرف ‌کننده ‌ای ‌در ‌صددیافتنکالاییبرمی ‌Comes ‌That ‌با ‌قیمت ‌مورد ‌نظر ‌به ‌آن ‌نیازمند ‌است ‌<بازاریابی> ‌می‌کند. ‌هنگامی ‌That ‌مسئولان ‌Buy ‌شرکت ‌در ‌جستجویفروشندگانیبرمی ‌Come ‌And ‌در ‌مورد ‌Conditions ‌مورد ‌نظر ‌با ‌آنها ‌چانه ‌می‌They ‌<بازاریابی> ‌می‌They. ‌ ‌

●‌شناخت ‌نیاز ‌مشتری،رکن ‌بازاریابی ‌مدرن
خواست‌های ‌People ‌تقریبا ‌نامحدود، ‌اما ‌Resources ‌محدود ‌است. ‌خواست، ‌گونه ‌ای ‌از ‌نیاز ‌است ‌That ‌در ‌Effect ‌Culture ‌And ‌شخصیت ‌فردی ‌متاثر ‌از ‌فضایفرهنگی، ‌اقتصادی ‌And ‌حتی ‌Political ‌حاکم ‌بر ‌محیط ‌Life ‌Members ‌Form ‌می‌Place. ‌So ‌آنها ‌با ‌توجه ‌به ‌مقدار ‌پولی ‌That ‌دارند ‌محصولاتی ‌The ‌انتخاب ‌می‌They ‌That ‌دارای ‌the most ‌ارزش ‌باشد ‌And ‌به ‌بهترین ‌Form ‌ممکننیازهای ‌آنها ‌The ‌برآورده ‌سازد. ‌If ‌خواست، ‌با ‌پشتوانه ‌قدرت ‌Buy ‌Along ‌باشد ‌به ‌Form ‌”تقاضا” ‌درمی ‌Comes. ‌مصرف ‌S ‌Product. ‌The ‌به ‌Address ‌Set‌ای ‌از ‌امتیازات ‌می‌پندارند ‌And ‌محصولاتی ‌The ‌انتخاب ‌می‌They ‌That ‌در ‌ازای ‌پولی ‌That ‌می‌Do ‌بهترین ‌باشد. ‌So ‌سیستم ‌Print ‌Digital ‌به ‌معنیسیستمی ‌با ‌قیمت ‌تمام ‌By ‌کمتر ‌And ‌To ‌تیراژهای ‌محدود ‌And ‌حداکثر ‌۳ ‌رقمی ‌در ‌زمانی ‌Short ‌است. ‌دستگاه ‌Print ‌۴ ‌And ‌۵ ‌And ‌… ‌Color ‌افست ‌سیستمی ‌با ‌کیفیت ‌تر ‌And ‌گرانقیمت ‌To ‌کارهای ‌با ‌تیراژ ‌بالاست. ‌Members ‌با ‌توجه ‌به ‌میزان ‌Facilities ‌And ‌خواسته ‌های ‌خود ‌محصولاتی ‌The ‌Application ‌می‌They ‌That ‌the most ‌مزایا ‌The ‌به ‌آنها ‌برساند ‌And ‌بر ‌میزان ‌رضایت ‌مندیآنانبیفزاید.
بازاریابانبرجستههموارهدرصدد ‌شناسایی ‌نیازها،خواسته ‌ها ‌And ‌تقاضای ‌Clientele ‌خود ‌می‌Are. ‌آنها ‌در ‌مورد ‌مصرف ‌کننده ‌تحقیق ‌می‌They. ‌گروه‌ها ‌The ‌مورد ‌توجه ‌قرار ‌می‌Do. ‌Complaint‌های ‌Clientele ‌The ‌تجزیه ‌And ‌تحلیل ‌And ‌Check ‌می‌The. ‌تضمین ‌های ‌لازم ‌The ‌می‌Do ‌And ‌در ‌باره ‌هر ‌Type ‌خدمات، ‌داده ‌هایی ‌The ‌جمع ‌Collection ‌می‌They. ‌آنها ‌Education ‌می‌See ‌تا ‌هموارهگوش ‌به ‌زنگنیازهایبرآوردهنشده ‌Clientele ‌Are. ‌If ‌Corporative ‌بتواند ‌به ‌Needs ‌And ‌خواست‌های ‌Clientele ‌پی ‌ببرد ‌در ‌Indeed ‌To ‌طرح ‌ریزی ‌Strategy ‌های ‌بازاریابی ‌به ‌یافته ‌های ‌مهمی ‌Hand ‌خواهد ‌یافت.
‌به ‌Address ‌مثال، ‌بانک‌ها ‌در ‌America ‌به ‌خوبی ‌می‌دانند ‌That ‌هر ‌American ‌در ‌ماه ‌24 ‌چک ‌صادرمیکند ‌And ‌شرکت‌های ‌تولید ‌کننده ‌دارو ‌از ‌این ‌امرآگاهی ‌دارند ‌That ‌در ‌سال ‌52 ‌میلیون ‌قرصآسپرین ‌And ‌30 ‌میلیون ‌قرصخوابآور ‌In America ‌مصرف ‌می‌شود. ‌هر آمریکایی ‌هر ‌سال ‌۱۵۶ ‌ساندویچهمبرگر، ‌95 ‌ساندویچسوسیس،۲۸۳ ‌تخم ‌مرغ،۵ پوندماست،۵ پوندنشاسته،۲پوندارده، ‌26 ‌بسته ‌ذرت ‌بو ‌داده ‌And ‌… ‌مصرف ‌می‌کند. ‌شرکت ‌تولید ‌کننده ‌جاروبرقی ‌(هوور) ‌دستگاه ‌زمان ‌سنج ‌به ‌این ‌جاروها ‌Set up ‌Did ‌تا ‌ببیند ‌People ‌به ‌چه ‌اندازه ‌از ‌آنها ‌Use ‌می‌They ‌And ‌به ‌این ‌Result ‌رسید ‌That ‌در ‌هر ‌هفته ‌35 ‌دقیقه ‌از ‌این ‌دستگاه ‌Use ‌می‌شود. ‌هر ‌دستگاهی ‌در ‌سال ‌۴ ‌کیلو ‌گرد ‌And ‌خاک ‌جمع‌Collection ‌می‌کند ‌And ‌هر ‌دستگاهی ‌در ‌سال ‌از ‌6 ‌کیسه ‌Use ‌می‌کند. ‌در ‌Indeed ‌تقریبا ‌What ‌ما ‌مصرف ‌می‌To ‌به ‌Form ‌Accurate ‌تحت ‌Control ‌تولید ‌S ‌است. ‌
‌So ‌بیشتر ‌شرکت‌هایی ‌That ‌در ‌زمینه ‌بازاریابی ‌فعالیت ‌میکنند ‌پاسخ‌هایی ‌The ‌درباره ‌نوع،مکان، ‌زمان ‌And ‌چگونگیتقاضاهای ‌Clientele ‌می‌دانند.اطلاعاتجزیی ‌به ‌تدریجانباشته ‌می‌شود ‌And ‌To ‌طرح ‌ریزی ‌Strategy ‌های ‌بازاریابی ‌مطالبمهمی ‌در ‌Authority ‌Hand ‌اندرکارانقرار ‌می‌Place.
بازاریابان ‌To ‌اینکه ‌بر ‌تقاضای ‌Clientele ‌Effect ‌بگذارند ‌Should ‌درباره ‌One ‌پرسش ‌دیگر ‌هم ‌پاسخ ‌مناسبیبدستآورند ‌And ‌آن ‌این ‌است: ‌پس ‌از ‌آگاهی ‌از ‌چه،کجا ‌And ‌چگونه ‌بودنتقاضا ‌آنها ‌Should ‌در ‌مورد ‌علت ‌ها ‌(چهچیز ‌باعث ‌می‌شود ‌That ‌ما ‌خواهان ‌چیزهاییشویم ‌That ‌می‌خریم؟) ‌همبدانند. ‌And ‌این ‌سخت ‌Most ‌پرسشی ‌است ‌That ‌Should ‌به ‌آن ‌جوابداد.
●‌مشکل ‌ <‌Close ‌Nose ‌در ‌بازار>
اشتباهبسیاری ‌از ‌ارایه ‌دهندگان ‌کالا ‌یا ‌خدمات ‌(Product.) ‌این ‌است ‌That ‌بیشتر ‌توجه ‌خود ‌The ‌معطوف ‌به ‌فیزیک ‌محصولاتی ‌That ‌به ‌People ‌ارایه ‌می‌Do ‌می‌The ‌And ‌به ‌منافع ‌And ‌مزایای ‌ناشی ‌از ‌آن ‌Product ‌توجه ‌Not‌The. ‌چنین ‌به ‌نظرمی سد ‌That ‌ ‌آنها ‌خود ‌The ‌فروشنده ‌Product. ‌می‌دانند ‌And ‌نهبرآورندهنیازهای ‌مصرف ‌کننده. ‌تولید ‌کننده‌ای ‌That ‌پوسترهایتبلیغاتی ‌Food ‌غذایی ‌یا ‌کتاب ‌And‌… ‌Print ‌And ‌تولید ‌می‌کند ‌چنین ‌می‌اندیشد ‌That ‌Customer ‌پوستر ‌یا ‌کتاب ‌And ‌یا ‌هر ‌What ‌او ‌Order ‌می‌Will ‌نیاز ‌دارد. ‌ولی ‌Reality ‌این ‌است ‌That ‌او ‌می‌خواهد ‌نوعی ‌Food ‌غذایی ‌یا ‌کتابی ‌در ‌زمینه ‌مشخص ‌ ‌The ‌به ‌People ‌معرفی ‌And ‌ارایه ‌کند ‌And ‌چنیننیازیدارد.می ‌توان ‌گفت ‌That ‌این ‌دسته ‌از ‌ارایه ‌دهندگان ‌Product. ‌And ‌فروشندگان ‌به ‌مشکل ‌<Close ‌Nose ‌در ‌بازاریابی> ‌دچار ‌By ‌Have. ‌آنانچنان ‌خود ‌The ‌شیفته ‌Product ‌خود ‌می‌سازند ‌That ‌تنها ‌به ‌خواسته ‌های ‌کنونی ‌مصرف ‌کننده ‌توجه ‌می‌‌They ‌And ‌نیازهای ‌Main ‌او ‌The ‌Not‌See. ‌این ‌دسته ‌از ‌فروشندگان ‌متوجهنیستند ‌That ‌Product. ‌فیزیکی ‌چیزیجزوسیله ‌یا ‌ابزاری ‌To ‌حل ‌مساله ‌مصرف ‌کننده ‌نیست. ‌If ‌Product. ‌New ‌یا ‌با ‌کیفیت ‌بهتری ‌Displayed ‌شود ‌That ‌Customer ‌با ‌قیمت ‌کمتریبتواند ‌با ‌آن ‌نیازش ‌The ‌برطرفسازد، ‌این ‌دسته ‌از ‌فروشندگان ‌به ‌دردسرخواهند ‌افتاد ‌And ‌مشتریانی ‌That ‌چنیننیازی ‌داشته ‌Are ‌خواستار ‌این ‌Product. ‌New ‌خواهند ‌بود.

●ارزش،معیار ‌انتخاب‌
در ‌بازار ‌داد ‌And ‌ستد،غالبا ‌Customer ‌با ‌Set‌ای ‌از ‌Product ‌یا ‌خدمات ‌ارایه ‌By ‌مواجه ‌می‌شود ‌That ‌می‌توانند ‌عامل ‌ارضاینیازهای ‌معینی ‌از ‌او ‌Are. ‌در ‌این‌جا ‌این ‌سوال ‌مطرح ‌می‌‌‌شود ‌That ‌او ‌چگونه ‌Should ‌در ‌میان ‌این ‌حجم ‌Product ‌یکی ‌The ‌انتخاب ‌کند؟ ‌پاسخ ‌این ‌That ‌برداشتی ‌That ‌وی ‌از ‌ارزش ‌Product ‌And ‌خدمات ‌Displayed ‌By ‌خواهدداشت،معیار ‌انتخاب ‌نهایی ‌And ‌Buy ‌او ‌ ‌خواهد ‌بود.
ارزش ‌To ‌مصرف ‌کننده ‌Namely ‌تفاوت ‌میان ‌ارزش ‌حاصل ‌از ‌داشتن ‌And ‌به ‌مصرف ‌رسانیدن ‌One ‌Product. ‌And ‌Cost ‌هایی ‌That ‌لازم ‌است ‌او ‌در ‌راه ‌کسب ‌آن ‌Pay. ‌هنگامی ‌That ‌Customer ‌در ‌مقام ‌تصمیم ‌قرار ‌می‌Place ‌That ‌Are ‌از ‌خدمات ‌فلانآژانس ‌خدمات ‌Print ‌ ‌یا ‌شرکت ‌تبلیغاتی ‌And ‌… ‌Use ‌نماید ‌یا ‌خیر، ‌میزان ‌پول، ‌تلاش ‌And ‌Cost‌های ‌روانی ‌The ‌That ‌Should ‌در ‌این ‌راه ‌به ‌مصرف ‌برساند ‌تا ‌به ‌ارزش‌های ‌خاصی ‌That ‌به ‌تصور ‌خود ‌به ‌آنها ‌Hand ‌می‌یابد، ‌با ‌هم ‌مقایسه ‌می‌کند. ‌گذشته ‌از ‌این،او ‌ارزش ‌کار ‌کردن ‌با ‌این ‌شرکت ‌The ‌با ‌شرکت‌های ‌دیگری ‌That ‌در ‌همین ‌زمینه ‌کار ‌می‌There, ‌مقایسه ‌می‌کند ‌And ‌آنگاه ‌Organizational ‌The ‌انتخاب ‌می‌کند ‌That ‌ارزش ‌And ‌Consideration ‌بیشتری ‌به ‌اوببخشد.معمولا، ‌Customer ‌ارزش‌های ‌Product. ‌And ‌Cost ‌ها ‌The ‌با ‌One ‌مقیاسعینی ‌And ‌Accurate ‌Not‌سنجد. ‌محک ‌یا ‌معیار،چیزیجز ‌” ‌ارزش ‌مورد ‌تصور ‌” ‌نیست. ‌Namely ‌ارزشی ‌That ‌او ‌To ‌Product. ‌مورد ‌Search ‌قایل ‌است. ‌To ‌مثال، ‌Are ‌شرکت ‌فدرالاکسپرس ‌(One ‌شرک ‌حمل ‌And ‌نقل ‌بسته ‌های ‌پست ‌در ‌America) ‌با ‌سرعتی ‌بیشتر ‌And ‌اعتمادیافزونتر، ‌محموله ‌The ‌به ‌مقصد ‌می‌رساند؟ ‌If ‌چنیناست، ‌Are ‌این ‌خدمتبرتر ‌می‌تواند ‌Cost ‌های ‌بیشتری ‌The ‌That ‌Should ‌از ‌بابت ‌پست ‌پیشتاز ‌این ‌شرکت ‌Pay ‌کرد،توجیهکند؟ ‌شرکت ‌دیگری ‌به ‌نام ‌<پستال ‌سرویس> ‌چنیناستدلال ‌می‌کند ‌That ‌خدماتی ‌The ‌That ‌سازمان ‌به ‌Form ‌پست ‌پیشتاز ‌انجام ‌می‌Will ‌همانند ‌خدمات ‌شرکت ‌رقیباست، ‌ولی ‌Cost ‌های ‌بسیارکمتری ‌The ‌دریافت ‌می‌نماید. ‌If ‌قرار ‌بود ‌بر ‌مبنای ‌سهم ‌بازار ‌درباره ‌این ‌دو ‌شرکت ‌قضاوتکنیم، ‌Type ‌قضاوتچیزی ‌متفاوت ‌از ‌ادعاهایمسیول ‌شرکت ‌پستال ‌سرویس ‌می‌شد. ‌شرکت ‌فدرالاکسپرسبیش ‌از ‌۴۵% ‌بازار ‌حمل ‌And ‌تحویل ‌سریع ‌America ‌The ‌در ‌Hand ‌دارد، ‌در ‌حالی ‌That ‌شرکت ‌رقیب ‌تنها ‌۸% ‌این ‌بازار ‌The ‌به ‌خود ‌اختصاص ‌داده ‌است. ‌Program ‌And ‌هدف ‌شرکت ‌پستال ‌سرویس ‌این ‌است ‌That ‌تصور ‌And ‌پنداشت ‌Customer ‌The ‌درباره ‌<ارزش> ‌دگرگون ‌سازد.

●‌رضایت ‌Customer‌
‌دو ‌عامل ‌در ‌جلب ‌رضایت ‌Customer ‌To ‌تصمیم ‌سازی ‌موثرخواهد ‌بود: ‌عملکرد ‌Product. ‌در ‌ارایه ‌ارزش ‌مورد ‌نظر ‌Customer ‌(با ‌توجه ‌به ‌انتظار ‌خریدار) ‌And ‌کیفیت ‌Product.. ‌If ‌عملکرد ‌Product. ‌از ‌انتظار ‌Customer ‌کمتر ‌شود، ‌خریدار ‌ناراضی ‌And ‌If ‌عملکردهمانند ‌انتظار ‌او ‌باشد ‌خریدار ‌Satisfied ‌است.
‌If ‌عملکرد ‌از ‌انتظار ‌بیشتر ‌شود، ‌خریدار ‌خشنود ‌می‌شود. ‌شرکت‌هایی ‌That ‌از ‌نظر ‌بازاریابی ‌در ‌سطحی ‌عالی ‌قرار ‌دارند ‌می‌کوشند ‌Clientele ‌خود ‌The ‌Satisfied ‌نگه ‌دارند. ‌Customer ‌Satisfied ‌خریدهای ‌خود ‌The ‌Repeat ‌می‌کند ‌And ‌از ‌تجربه ‌های ‌خوبی ‌That ‌درباره ‌Product. ‌دارد ‌دیگران ‌The ‌همآگاه ‌می‌سازد. ‌Key ‌Main ‌Success ‌این ‌است ‌That ‌انتظارات ‌Customer ‌با ‌عملکرد ‌شرکت ‌منطبق ‌باشد. ‌شرکت‌هایی ‌That ‌زیرک ‌And ‌با ‌فراستهستند میکوشند ‌Customer ‌The ‌خشنود ‌There, ‌زیرانه ‌تنها ‌متعهد ‌به ‌ارایه ‌خدمات ‌یا ‌Product. ‌Are ‌بلکهچیزی ‌The ‌That ‌Displayed ‌می‌They ‌بسیبیش ‌از ‌تعهداتشان ‌است.
رضایت ‌Customer ‌با ‌کیفیت ‌Product. ‌And ‌خدمات ‌Relation ‌ای ‌تنگاتنگ ‌دارد. ‌در ‌این ‌سال‌ها ‌بسیاری ‌از ‌شرکت‌ها ‌Program ‌هایی ‌The ‌به ‌نام ‌مدیریت ‌کیفیت ‌کامل (Total‌ Quality‌ Management)‌به ‌اجرا ‌در ‌می‌آورند ‌And ‌هدف ‌این ‌است ‌That ‌پیوسته ‌کیفیت ‌محصولات، ‌خدمات ‌And ‌فرآیندهای ‌بازاریابی ‌The ‌بهبود ‌Achievement. ‌کیفیت ‌Product. ‌بر ‌عملکرد ‌آن ‌اثریمستقیم ‌دارد. ‌بنابراین،موجب ‌افزایش ‌رضایت ‌Customer ‌می‌‌شود.
‌تعریف ‌Accurate ‌”کیفیت” ‌Phrase ‌است ‌از ‌<بیعیببودن> ‌ولی ‌بیشتر ‌شرکت‌های ‌Customer ‌Axis ‌پا ‌The ‌از ‌حدچنین ‌تعریف ‌محدودی ‌از ‌کیفیت ‌فراتر ‌می‌گذارند. ‌آنها ‌کیفیت ‌The ‌بر ‌حسب ‌رضایت ‌Customer ‌تعریف ‌می‌They. ‌To ‌مثال ‌معاون ‌ریاست ‌بخش ‌Control ‌کیفیت ‌در ‌شرکت ‌موتورلا ‌( ‌Corporative ‌That ‌در ‌زمینه ‌تلاش‌های ‌کیفیت ‌کامل ‌در ‌America ‌پیشرو ‌است) ‌می‌Says: ‌<کیفیت ‌Should ‌چیزی ‌To ‌Customer ‌به ‌ارمغانآورد.> ‌تعریفی ‌That ‌ما ‌درباره ‌نقص ‌یا ‌عیب ‌کالا ‌می‌To ‌چنین ‌است: ‌<If ‌Customer ‌آن ‌The ‌دوست ‌ندارد ‌کالا ‌یا ‌Product. ‌معیوب ‌Is.> ‌به ‌همین ‌Style ‌جامعه ‌Control ‌کیفیت ‌America ‌کیفیت ‌The ‌چنین ‌تعریف ‌می‌کند: ‌<مجموع ‌Total ‌ویژگی‌ها ‌And ‌خصوصیات ‌One ‌Product. ‌یا ‌خدمت ‌That ‌بتواندنیازهای ‌Customer ‌The ‌برآوردهسازد.> ‌این ‌تعریف ‌به ‌اصطلاح ‌Customer ‌محور،بیانگر ‌این ‌است ‌That ‌شرکت ‌تنها ‌زمانی ‌می‌تواند ‌به ‌کیفیت ‌کامل ‌برسد ‌That ‌Product ‌And ‌خدماتی ‌The ‌That ‌ارایه ‌می‌کند،متناسب ‌یا ‌بیشتر ‌از ‌انتظارات ‌Customer ‌باشد. ‌So ‌Nowadays ‌هدف ‌Main ‌جنبش ‌کیفیت ‌کامل،تامین ‌رضایت ‌کامل ‌Clientele ‌است. ‌کیفیت ‌با ‌نیاز ‌Customer ‌شروع ‌می‌شود ‌And ‌با ‌رضایت ‌او ‌پایان ‌می‌یابد.

●‌مدیریت ‌تقاضا ‌= ‌Relation ‌سود ‌آور ‌با ‌Customer‌
برخی ‌People ‌فکر ‌می‌They ‌That ‌مدیریت ‌بازاریابی ‌به ‌معنییافتن ‌Clientele ‌یا ‌خریداران ‌کافی ‌To ‌کالا ‌یا ‌Product ‌است. ‌اما ‌این ‌دیدگاه ‌محدود ‌And ‌ناقص ‌است. ‌هر ‌Organizational ‌To ‌Product ‌خود ‌از ‌سطح ‌معینی ‌از ‌تقاضابرخوردار ‌است. ‌لکنقابل ‌تصور ‌است ‌That ‌در ‌هر ‌مقطع ‌زمانی، ‌شرکت ‌با ‌یکی ‌از ‌Conditions ‌چهار ‌گانهتقاضامواجه ‌شود: ‌هیچ ‌تقاضایی ‌وجود ‌نداشتهباشد،تقاضا ‌به ‌اندازه ‌کافی ‌باشد، ‌میزان ‌تقاضانامنظم ‌شود ‌And ‌بالاخرهبیش ‌از ‌حد ‌توان ‌باشد. ‌مدیریت ‌Should ‌To ‌مقابله ‌با ‌Conditions ‌گوناگونتقاضا ‌راه‌هایی ‌متناسببیابد. ‌
‌To ‌مثال، ‌در ‌فصل ‌تابستانشهربازی‌And, ‌پارک‌ها ‌And ‌استخرهابیش ‌از ‌حدشلوغ ‌می‌گردند. ‌یا ‌اینکه ‌در ‌ماه‌های ‌پایان ‌سال ‌Order‌های ‌چاپیبیش ‌ ماه‌های دیگر ازخواهدشد،گاهی ‌شرکت‌های ‌تولید ‌برق ‌به ‌هنگاماوج ‌مصرف ‌جوابگوی ‌نیاز ‌مصرف ‌S ‌نیستند. ‌در ‌این ‌موارد ‌And ‌سایر ‌مواردی ‌That ‌میزان ‌تقاضابیش ‌از ‌حداست، ‌کار ‌تخصصی ‌مدیریت ‌ایجاب ‌می‌کند ‌That ‌به ‌اصطلاح ‌<بازار ‌زدایی> ‌کند، ‌Namely ‌به ‌Form ‌موقت ‌تقاضا ‌The ‌کاهش ‌Will. ‌Point ‌این ‌است ‌That ‌هدف ‌از ‌این ‌گونه ‌بازار ‌زدایی ‌از ‌بین ‌بردنتقاضانیست،بلکه ‌Should ‌آن ‌The ‌کاهش ‌یا ‌Change ‌داد. ‌So ‌مدیریت ‌بازاریابی ‌در ‌تلاش ‌است ‌To ‌اثرگذاری ‌بر ‌سطح، ‌زمان ‌بندی ‌And ‌Nature ‌تقاضا ‌به ‌گونه ‌ای ‌That ‌به ‌سازمان ‌کمک ‌کند، ‌به ‌هدف‌هایشنایل ‌Comes. ‌به ‌عبارتیبسیار ‌Simple ‌تر”مدیریت ‌بازاریابی” ‌Namely ‌”مدیریتتقاضا”.
Office ‌کردن ‌تقاضا ‌Namely ‌Office ‌کردن ‌Clientele. ‌تقاضا ‌معمولا ‌از ‌دو ‌گروه ‌به ‌وجود ‌می‌Comes: ‌Clientele ‌New ‌And ‌Clientele ‌Old. ‌Reality ‌این ‌است ‌That ‌بازاریابی ‌سنتیچه ‌در ‌تئوری ‌And ‌چه ‌در ‌عمل،همواره ‌بر ‌Attract ‌Clientele ‌New ‌And ‌فروش ‌افزونترتاکید ‌می‌کرده ‌است. ‌ولی ‌Nowadays ‌این ‌تاکید ‌Change ‌یافته ‌است. ‌مدیریت ‌Furthermore, ‌بر ‌تدوین ‌Strategy‌هایی ‌To ‌جلب ‌Clientele ‌New ‌And ‌انجام ‌دادن ‌معامله ‌با ‌آنها، ‌در ‌صددبرآمده ‌است ‌تا ‌Clientele ‌کنونی ‌The ‌حفظ ‌کند ‌And ‌Relation ‌دایمی ‌با ‌آنها ‌به ‌وجود ‌آورد.
●چرا ‌حفظ ‌Clientele ‌قدیمی؟
‌Why ‌در ‌نگرش ‌New ‌حفظ ‌And ‌نگهداری ‌Clientele ‌مورد ‌تاکیدقرار ‌می‌گیرد؟ ‌در ‌گذشته ‌That ‌شرکت‌ها ‌با ‌One ‌نظام ‌اقتصادی ‌رو .. ‌به ‌گسترش ‌And ‌Markets ‌در ‌حال ‌رشد ‌بسیارسریعروبروبودند، ‌می‌توانستند ‌از ‌روش ‌<دلوسوراخ> ‌در ‌بازاریابی ‌Use ‌They. ‌مقصود ‌از ‌Markets ‌در ‌حال ‌رشد، ‌مراجعه ‌Clientele ‌New ‌Day ‌افزون ‌است. ‌شرکت‌ها ‌می‌توانستند”دلو” ‌بازاریابی ‌The ‌با ‌Clientele ‌New ‌پر ‌کرده ‌And ‌بابت ‌از ‌Hand ‌دادن ‌Clientele ‌قدیمی، ‌به ‌علت ‌وجود ‌سوراخ ‌(معیوببودن ‌کالا ‌یا ‌هر ‌عامل ‌منفیدیگری) ‌در ‌زیر ‌دلو،نگرانینداشته ‌Are. ‌ولی ‌Nowadays ‌شرکت‌ها ‌در ‌بازاریابی ‌با ‌Reality‌های ‌جدیدیروبرو ‌Are: ‌Combination ‌جمعیت،پیوسته ‌در ‌حال ‌Change ‌است. ‌رشد ‌نظام ‌اقتصادی ‌با ‌Music ‌بسیارکندی ‌Form ‌می‌پذیرد. ‌شرکت‌های ‌رقیببسیار ‌Complex ‌تر ‌By ‌Have ‌And ‌تعداد ‌زیادی ‌از ‌صنایع ‌با ‌مازاد ‌ظرفیت ‌روبرو ‌Are. ‌در ‌Effect ‌وجود ‌این ‌عوامل ‌Not‌توان ‌تعداد ‌زیادی ‌Customer ‌New ‌یافت. ‌این ‌است ‌That ‌شرکت‌ها ‌To ‌بدستآوردن ‌سهم ‌بیشتری ‌از ‌بازار ‌Fixed ‌یا ‌رو .. ‌به ‌کاهش ‌Should ‌مبارزه ‌They. ‌So ‌Cost ‌های ‌Attract ‌Clientele ‌New ‌رو .. ‌به ‌افزایش ‌است. ‌در ‌Indeed ‌Cost ‌های ‌Attract ‌Clientele ‌New ‌تا ‌۵ ‌برابر ‌Cost ‌های ‌حفظ ‌Clientele ‌کنونی ‌است.
شرکت‌ها ‌دریافته‌Have ‌That ‌از ‌Hand ‌دادن ‌One ‌Customer ‌چیزیبیش ‌از ‌Hand ‌دادن ‌One ‌قلم ‌فروش ‌است، ‌And ‌به ‌معنی ‌از ‌Hand ‌دادن ‌Total ‌جریانخریدهایی ‌است ‌That ‌Customer ‌می‌توانست ‌در ‌طول ‌Life ‌خود ‌یا ‌Period‌ای از زمان ‌That ‌Customer ‌بود، ‌انجام ‌Will. ‌So ‌تلاش ‌در ‌راه ‌حفظ ‌And ‌نگهداری ‌مشتری، ‌از ‌نظر ‌اقتصادی، ‌به ‌صرفهتر ‌است. ‌شاید ‌Corporative ‌در ‌One ‌معامله ‌خاص ‌از ‌نظر ‌پولی ‌زیان ‌ببیند، ‌ولی ‌حفظ ‌Relation ‌در ‌بلندمدت،منافعبیشتری ‌به ‌بار ‌خواهد ‌آورد.
‌به ‌Address ‌مثال، ‌یکی ‌از ‌Clientele ‌شرکت ‌ال.ال.بین ‌می‌Says ‌That ‌One ‌قایق ‌از ‌آن ‌شرکت ‌خریداری ‌Did ‌And ‌چون ‌Water ‌در ‌آن ‌نشت ‌می‌Did ‌او ‌همه ‌وسایلماهیگیری ‌خود ‌The ‌از ‌Hand ‌داد. ‌او ‌خود ‌The ‌شناکنان ‌به ‌ساحلرساند. ‌قایق ‌The ‌به ‌ساحلکشیدند ‌And ‌به ‌Along ‌Letter ‌ای ‌به ‌شرکت ‌فرستاد ‌And ‌تقاضای ‌One ‌قایقنو ‌And ‌۷۰۰ ‌Dollar ‌از ‌بابتوسایلماهیگیری ‌The ‌That ‌از ‌Hand ‌داده ‌بود ‌Did. ‌شرکت ‌هر ‌دو ‌خواسته ‌The ‌برآورد ‌Did.
Clientele ‌Satisfied ‌بارها ‌And ‌بارها ‌به ‌شرکت ‌مراجعه ‌می‌They. ‌So ‌در ‌دنیایبسیاررقابتی ‌Today ‌If ‌Corporative ‌درصددبرآید ‌Relation ‌ای ‌بلندمدت،محکم ‌And ‌سود ‌آور ‌با ‌Customer ‌برقرار ‌کند ‌Should ‌از ‌مقداری ‌از ‌درآمدهای ‌خود ‌چشمپوشی ‌نماید.
‌Corporative ‌That ‌بخواهد ‌Clientele ‌The ‌Satisfied ‌نگه ‌دارد ‌نباید ‌تنها ‌با ‌اقدامات ‌زیر ‌قانع ‌شود: ‌ایجاد ‌واحدی ‌To ‌رسیدگی ‌به ‌Complaint‌های ‌مشتریان،خوش ‌رو .. ‌بودن ‌And ‌خوشبرخوردبودن. ‌شرکت‌هایی ‌به ‌بهترین ‌راه ‌از ‌عهده ‌این ‌کارهابرمی ‌Come ‌That ‌To ‌ارایه ‌خدمات ‌به ‌مشتریان، ‌استانداردهای ‌بالایی ‌تعیین ‌می‌They ‌And ‌درصدد ‌Are ‌تا ‌با ‌تلاش‌های ‌بسیارزیاد ‌به ‌این ‌Standards ‌Hand ‌یابند. ‌خدمات ‌استثنایی ‌And ‌با ‌ارزش ‌چیزیبیش ‌از ‌Set ‌ای ‌از ‌Politics‌ها ‌And ‌اقداماتی ‌است ‌That ‌شرکت‌ها ‌انجام ‌می‌Do ‌And ‌آنها ‌عبارتند ‌از ‌دیدگاههمگانی ‌به ‌Address ‌جزء ‌Important ‌Culture ‌Normal ‌شرکت. ‌در ‌چنین ‌Corporative ‌هر ‌کس ‌به ‌خود ‌می‌بالد ‌That ‌توانسته ‌است ‌خدمات ‌شایسته ‌And ‌استثنایی ‌به ‌Clientele ‌ارایه ‌کند.
‌If ‌چه ‌هیچ ‌فرمول ‌Simple ‌ای ‌To ‌مراقبت ‌And ‌Satisfied ‌نگه ‌داشتن ‌Clientele ‌وجود ‌ندارد ‌ولی ‌افسانه ‌همنیست. ‌به ‌گفتهرییس ‌شرکت ‌ال.ال.بین ‌<تعداد ‌زیادی ‌از ‌افراد، ‌افسانه ‌هایی ‌درباره ‌ارایه ‌خدمات ‌به ‌Clientele ‌می‌گویند… ‌ولی ‌Type ‌خدماتی ‌The ‌That ‌ما ‌ارایه ‌می‌کنیم،روزمره،همیشگی،بی ‌پایان ‌And ‌دارای ‌پاداش ‌Is.> ‌شرکت‌هایی ‌That ‌چنینامری ‌The ‌به ‌خوبی ‌انجام ‌Do ‌پاداش‌هایی ‌دریافت ‌خواهند ‌Did.

&nbsp;

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

Opinions

مديريت بيمه
دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA
Course cultivate houseplants
Course Topics in Political Science
Hajj training
Tourism Management Training Course
Course Understanding Insurance Marketing
AutoCAD training
Entrepreneurship training