رمان پاپیون داستان تلاشهای هانری شاریر است که به اتهام واهی قتل دستگیر و به حبس ابد با اعمال شاقه در مستعمرات فرانسه محکوم شده است. این کتاب با مضمون جذاب و نفس گیری که دارد خواننده را به اتمام آن ترغیب می کند. هرچند این داستان شرح زندگی مشقت بار و تلاشهای محکوم به شکست قهرمان این داستان برای فرار از زندان و رسیدن به آزادیست ولی در ورای این لحظات خشن و پرتنش ناگفته هائی از ارزشهای انسانی و بایدها و نباید ها وجود دارد که خواننده بطور غیر مستقیم به ان واقف می شود…..
هانری شاریر از نویسندگان قرن بیستم میلادی فرانسه است و کتاب پاپیون وی از پرفروشترین کتابها محسوب می شود که فیلم موفق پاپیون نیز از روی آن ساخته شده است.

دانلود متن کامل رمان پاپیون نوشته هانری شاریر به کاربران گرامی توصیه می شود.

Print Friendly, PDF & Email