@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

ISO 14051

آموزش مجازی مباحث مدیریت اطلاعات با استاندارد ISO 14051

1- مباحث مدیریت اطلاعات با استاندارد ISO 14051

ISO 14051:2011 نوعی رویکرد سیستم اطلاعات مدیریت را که به آن حسابداری هزینه جاری مواد (MFCA) گفته می­شود ایجاد می­کند، که می­تواند برای جریان­های ورودی و خروجی سهام در یک سازمان مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم به شناسایی مواد و انرژی مورد نیاز کمک شایانی می­کند. این اطلاعات در نهایت منجر به کاهش زیان و افزایش سود و بهره­وری سیستم خواهند شد. ISO 14051 من قبل اللجنة الفنية ISO / TC 207 در مدیریت محیطی توسعه داده شده است....


آموزش مجازی مباحث مدیریت اطلاعات با استاندارد ISO 14051

2- آموزش مجازی مباحث مدیریت اطلاعات با استاندارد ISO 14051

آموزش مجازی مباحث مدیریت اطلاعات با استاندارد ISO 14051...