@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

BS 10008

آموزش مجازی مباحث مدیریت اطلاعات الکترونیکی BS 10008

1- مباحث مدیریت اطلاعات الکترونیکی BS 10008

مدیریت اطلاعات الکترونیکی BS 10008 یك استاندارد انگلیسی است كه بهترین اقدامات در مدیریت و ذخیره‌سازی اطلاعات الكترونیكی را تبیین می‌كند. این استاندارد برای كمك به شما در بررسی و تأیید اطلاعات برای اجتناب از خطاهای قانونی ذخیره‌سازی داده طراحی شده است. BS10008 بهترین اقدامات برای انتقال داده‌های الكترونیكی بین سیستم‌ها و تبدیل سوابق كاغذی به فایل‌های دیجیتالی را تبیین می‌كند. این استاندارد همچنین دستورالعمل‌هایی برای مدیریت دسترسی به سوابق لازم به‌عنوان شواهد قانونی فراهم می‌كند....


آموزش مجازی مباحث مدیریت اطلاعات الکترونیکی BS 10008

2- آموزش مجازی مباحث مدیریت اطلاعات الکترونیکی BS 10008

آموزش مجازی مباحث مدیریت اطلاعات الکترونیکی BS 10008...