@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

5s

نقش مديريت كيفيت فراگير در آموزش سازمانهای دانش آفرین

1- دور إدارة الجودة الشاملة في التعليم، والمنظمات المعرفة خلق.

بدون شك در حركت به سمت جهاني شدن، كيفيت يك عامل تاثيرگذار است. در روند توسعه صنعت و بازرگانی، يكپارچگی اقتصاد جهانی و رشد و اشباع بازار، كيفيت نقش اصلی را ايفا كرده و يكی از مهمترين عامل هاي رقابت سازمان و موفقيت در بازارهای ملی، منطقه ای و جهانی به شمار می آيد. از این رو بنیاد آموزش های مجازی ایرانیان این مقاله ارزشمند را برای استفاده همگان و آموزش های بنیادین منتشر نموده است، لازم به ذکر است افرادی که تمایل به کسب دانش بیشتری در رابطه با مدیریت و انواع دوره های آموزش مدیریت هستند می توانند به سربرگ امور آموزش مراجعه نمایند و در دوره آموزشی مد نظر ثبت نام نموده و در پایان مدرک معتبر آموزشی دریافت نمایند. فرايند جهاني شدن، بازارها و لزوم داشتن توان رقابت باعث ايجاد الگوهاي جديد مديريت كيفيت شده است. مديريت كيفيت فراگير يك فلسفه، نظريه و روش شناسي نو در مديريت كيفيت و نظامهای نشأت گرفته از آ...


اعطای نوبل پزشكی به دانشمندان آمریكایی و آلمانی

2- جائزة نوبل الطب لعلماء أمريكيون وألمان

...7e1dDk4vQVkyvNPdXMkeyOBI4wAoCfd4HPp/COeAO2K5vyH1PUUt402KxJaUjGV7kDr/kV0mY47NnlbauPzqvothKv2nUpklRGl+zR+aT1xvIwfYD8venCfKmxtGtHDDHBFCgaOKNSilOqg8Ejnrjoeo7EZpGT55opZJIwqhbgCMfKu0KVH8XQKuBjcTt57r5hXBR2VgchlJBB9QRyD71XCoqiMDCKB8q8AYBA46dCRWcX3E0TFDJFzKw3o023y0JOPmYk9T86kDJIJDHAxgjrIkzqbgsRI8bHy0G4K5HHHy85+7t4OOnFRuPKEr73+UvHuLD94VUAgZOSNoAx1PAAzTYn3TvmTf8AM2SGDAncSSCODyTyKbVkCPQ/AFwUjvLVjx8sij9Cf/Qa68yc15/4Pl8rVdx/jhdB+an/ANlrsTcjPWvSwta1JJng45clZyXU8JiPm3tsox80yDn/AHhV+ybMY24xgVgLctC6yp95CGXPqOa6GEJBFGoOSZJVJHTCbOf/AB+qzOPws9LBaJo1VtnL20ZDKJnCByp2gnpz3OMnHpg9xVNZYils53gTgsoG3gAAnqwJ4PbPvinsYoZ2f5zM0rbNpwSVKksW7AErgc+nQE00LGIWWSRkx8o82YAKNqn+JuSVZflXmvIUTtCG5EVykkbAOrBkO5W5GD1UkHGQDgnB4qtd3epPKT5sUoJDMWTYWIJI3beo5Pp17YpTtWRjkjEPmsGxniISYAHsQM0x5tvpVJWd0hbmdc3GpsBE0+EYg7IQQvC9/Yc9T2+lO06xeT7VOVLyjALMny/NjGSTk9Scfn3rThtri92pFGTu6cYB+pNa2mCBldIiJEiJTzO0pHUqP7oOBTlVtGyQW1uZcESwryo44AI9utRNAJnDu+1M8nHU+gHf+XuK0rqEQL5twDhjlIuct7n0H6n9aht4FmRr6+JW0U4ABwZCP4V9AO57duemal1AdHDG0JuJT9lsYuDNjMkjD+FPf6cDjOTjORez3OpyRJbxeRbQH9xCpyF9WJ7sccn6DoAKnubibVrpSyhIIxtiiUYVV9AP8/nWlaww26+ZJ8qqMk078i8xruyrHIoVmkQ4jUllHc9l9iThfxFMC7kPl7ZXX5CVyQz70BIHBx8+B6lSQSMGklikuLmS6IKlhhY/Qf40RqkhO9kVcHcz5wo7njn3wOTwACeKcWgaGSKPLlWACSRlYMUbKqgUFgQOoy7gnoNrZBzxOkSi4kIjd4QzRwYODMwcLkHHvuwBnoM/xCKRomi2AW6MWILTOAYwqqVI+bG45YkHOOB7mUJCDM3lRFnV5SpJwsaqWAPOc5+UZ7K/cqatvQk6LQi8OoKHUoyB8qRgrxjBHryK3mvRu+9XM2O21dNhCqIj8o7ZIx0/3TUrX3PWujDr3TycYrzPLPMyK6GwuvMtLUjGIwy464J2g/oiH8a5UScVp6FdILz7NLyshBQZwN3px6jPTqQBXrY6l7Slp0OjDy5J69...


2066

3- دوره آموزشی نظام آراستگی 5S (مدیریت ژاپنی )

5S یا نظام آراستگی منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره وری می گردد . شاید بهتر باشد بگوییم هدف نهایی 5S پیشگیری از اتلاف است . این نظام نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد و نام این نظام هم تشکیل شده از پنج S استاجرای 5S برای رسیدن به هدف های متعددی اجرامی شود.برخی از مهم ترین هدف ها عبارتند از ایمنی و بهداشت ، بهره وری ، صرفه جویی در هزینه ها ،کیفیت و پیشگیری از خرابی ها در محیط هایی که بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند ، اشیا زاید و غیر ضروری وجود ندارد و اقلام موجود با نظمی خاص مرتب می شوند و این امرتا حد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد .شروع چنین حرکتی را به ژاپن نسبت می دهند اما امروزه بسیاری از کشور ها ، این نظام را به اجرا در آورده اند . به ویژه کشور سنگاپور که نظام آراستگی را به عنوان یک نهضت ملی شروع کرده است . سيستمي تحت عنوان 5S ، براي اولي...


مقاله آموزشی مدیریت ژاپنی

4- مقاله آموزشی مدیریت ژاپنی

تاریخچه شكل گیری 5S یا مدیریت ژاپنی: نظام 5S برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن شكل گرفت ولی ایده اولیه این سیستم ژاپنی نمیباشد. ژاپنی ها در هنگام بازدید از برخی صنایع آمریكا (همچون كارخانه های مهمات سازی ، كبریت سازی ، داروسازی ، مواد غذایی ، تجهیزات پزشكی و ... ) ظاهرة البيت مسك (المنزلية أو الصناعية ) التقى. نظام 5S برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن شكل گرفت ولی ایده اولیه این سیستم ژاپنی نمیباشد. ژاپنی ها در هنگام بازدید از برخی صنایع آمریكا (همچون كارخانه های مهمات سازی ، كبریت سازی ، داروسازی ، مواد غذایی ، تجهیزات پزشكی و ... ) ظاهرة البيت مسك (المنزلية أو الصناعية ) التقى. مواردی همچون نظافت ، بهداشت ، نظم و ترتیب ، رعایت كامل ایمنی و جلوگیری از حوادث ...