@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار

دوره آموزشی کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار

1- دوره آموزشی کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار

...ده ،کلوخه ، دانه و پودر بکار می روند ولی مهمترین شکل از مواد جامد که دارای اثرات فیزیولوژیک قابل توجه می باشد ، گرد و غبار آنهاست . زیرا از طریق استنشاق وارد بدن شده و اثرات خود را ظاهر می سازد. بنیاد آموزش مجازی ایرانیان در دوره آموزشی کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار بصورت جامع و کامل مدیریت مواد شیمیایی خطرناک را به شما آموزش میدهد . ...