@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

میزبانی

مقاله آموزشی امنیت شبکه

1- مقاله آموزشی امنیت شبکه

...یل خطرناکترین هستند که به آسانی می توانند اجرا شوند ، به سختی رهگیری می شوند (برخی مواقع غیرممکن است) ، و سرپیچی از درخواست حمله کننده آسان نیست حتی اگر این درخواست غیر قانونی باشد. منطق یک حمله DoS ساده است . درخواستهای زیادی به ماشین ارسال می شود که از اداره ماشین خارج است. ابزارهای در دسترسی در محافل زیر زمینی وجود دارد که که این کار را به صورت یک برنامه در می آورند و به آن می گویند در چه میزبانی درخواستها را منتشر کنند. برنامه حمله کننده به راحتی با برخی از پورتهای خدماتی ارتباط برقرار می کند ،شاید اطلاعات عنوان پاکت را که می گوید بسته از کجا آمده را جعل می کند و آنگاه ارتباط را قطع می کند. اگر میزبان قادر باشد که در هر ثانیه به 20 درخواست پاسخ دهد ، و حمله کننده در هر ثانیه 50 درخواست را ارسال کند ،مشخص است که میزبان قادر به پاسخگویی به تمامی در خواستهای حمله کننده ، که کم و بیش غیر قانونی هستند ، نیست . چنین حملاتی در اواخر 1996 و...


دوره آموزشی مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا

2- دوره آموزشی مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا

در ارتباط با غذا خوردن و پذيرائي دلايل گوناگوني براي ارضاي نيازهاي شخصي مردم وجود دارد ، مردم ، يك رستوران را تنها براي صرف غذا انتخاب نمي كنند ، بلكه آنجا را براي ارضاي نيازهاي رواني ، قدرت مالي ، قيمت غذاهاي رستوران ، قدرت سرويس دهي ، موقعيت اجتماعي افرادي كه انتظار مي رود در آن رستوران باشند ، سرپرستان و مديران و كاركنان رستوران انتخاب مي كنند. در دوره آموزشی مدیریت پذیرایی و میزبانی غذا  ، تلاش شده تا به اصول پذيرائي به روش نوين پرداخته شود و به بسياري از موارد مورد نیاز اشاره شده است . جایگاه شغلی :...