@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

إدارة الجودة الشاملة

معرفی کامل رشته مدیریت و گرایشهای آن

1- مقدمة كاملة في مجال الإدارة والاتجاهات

...ری مدیریت پیشرفته،‌ مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تحلیل آماری، سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته، مدیریت منابع اطلاعاتی، تحقیق در عملیات پیشرفته، تحلیل و طراحی سیستمهای ساختار یافته،‌ سیستمهای مدیریت بانکهای اطلاعاتی،‌ سیستمهای معین تصمیم گیری و خبره، فن آوری اطلاعات، و پایان نامه   دروس تخصصی شامل 8 واحد با توجه به گرایش : گرایش نظام کیفیت فراگیر: مدیریت کیفیت فراگیر، مهندسی رویه های اجرایی و ابزار طراحی فرآیند ها، استانداردهای مدیریت کیفیت فراگیر، نقش فناوری اطلاعات در تحقق مدیریت فراگیر گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی: کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان، مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر، روش شناسی ایجاد سیستمهای اطلاعاتی، موارد عملی سیستمهای اطلاعاتی گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته: سیستمهای خبره، سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری، سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک، ...


مقاله آموزشی مدیریت کیفیت فراگیر

2- مقاله آموزشی مدیریت کیفیت فراگیر

...ان. 3. بررسی تمامی هزینه هایی كه در ارتباط با كیفیت است. 4. توسعه سیستم ها و روش هایی كه بهبود كیفیت را پشتیبانی می كند. 5. توسعه بهبود فرایند مستمر. طبق نظر شولتز ، توسعه تكامل مفهوم كیفیت ، به عنوان سه مرحلة مختلف توسعة كیفیت مدوام است كه هر كدام با یك پارادایم تفكر رویكرد مدیریت جدا شده و به شرح زیر بیان گردید. 1. كیفیت محصول. 2. كیفیت سازمان. 3. كیفیت كاری. 3- اصول مدیریت کیفیت فراگیر TQM به عنوان یک فلسفه یا رویکرد برای مدیریت، دارای اصولی است که این اصول، بیان می کنند که اجرای TQM فقط می تواند از طریق مجموعه ای از اصول که پشتیبان فلسفه ...


مقاله آموزشی ساخت برند معتبر در ذهن مشتری

3- مقاله آموزشی ساخت برند معتبر در ذهن مشتری

...إلى. به علاوه مشتریانی که با نام تجاری سازمان آشنایی دارند، به احتمال زیاد آن را به دوستان و نزدیکان خود نیز توصیه کرده و در چرخه بازخور و ارزیابی محصول سازمان تأثیر می گذارند و این موارد در محیط کسب و کارهای امروزی اهمیت حیاتی دارند.در برخی از شرکت های بزرگ، برنامه های سنجش رضایت و وفاداری مشتری به گونه ای توسعه یافته که رضایت مندی و وفاداری مشتری به عنوان یکی از ارکان اصلی برنامه های مدیریت کیفیت فراگیر آنان به شمار می رود. بسیاری از محققان نظیر الیور مفهوم سازی، وفاداری مشتری را به عنوان یکی از مسایل ضروری که باید در ادبیات وفاداری مشتری مدنظر قرار گیرد، خاطر نشان کرده اند. وفاداری در یک قرن گذشته به یک ساختار واقعی در بازاریابی و به ویژه در رشته در حال ظهور مدیریت رابطه با مشتری تبدیل شده است. به طور کلی وفاداری چیزی است که مصرف کنندگان ممکن است نسبت به نام های تجاری، خدمات، فروشگاه ها، طبقات کالا و فعالیت ها نشان دهن...