@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

دوره آموزشی فرهنگ و تمدن ایران

دوره آموزشی فرهنگ و تمدن ایران

1- دوره آموزشی فرهنگ و تمدن ایران

...لی که در پیرامون ایران هستند نیز نگریست. افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و حتی ارمنستان و گرجستان و همچنین کردهای عراق و ترکیه و پاکستان همگی کم یا زیاد گوشهای از فرهنگ ایران را به ارث برده‌مفيد. حتی سرود ملی پاکستان به زبان پارسی است.در دوره آموزشی فرهنگ و تمدن ایران شما با فرهنگ و تمدن ایران قبل و بعد از اسلام آشنا خواهید شد . ...