@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

تنظیم شده توسط مجمع امور صنفی توزیعی – خدماتی اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک

نمونه قرارداد پیش فروش

ماده ۱ –طرفین قرارداد

۱-۱ فروشنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از کد ملی متولد ساکن تلفن با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب

۱-۲ خریدار فرزند به شماره شناسنامه صادره از کد ملی متولد ساکن تلفن با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب

ماده ۲ – موضوع قرارداد

عبارتست از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرایط مورد توافق طرفین و انتقال آن طبق مقررات به خریدار در برابر دریافت عوض معلوم .

ماده ۳ – مشخصات مورد قرارداد

دانگ احداثی در پلاک به مساحت متر مربع . اختصاصی ضلع طبقه دارای نقشه و پلان که مشخصات مورد معامله تماما به اطلاع خریدار رسیده است .

۲-۳ مشخصات مورد معامله از حیث مصالح مورد استفاده . لوازم و منصوبات و سایر موارد به شرح پیوست این قرارداد است . که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینکفی از این قرارداد خواهد بود .

تبصره : تغییر مشخصات ساختمانی با تراضی طرفین بلامانع خواهد بود .

ماده ۴ – قیمت مورد معامله

قیمت مورد معامله از قرار هر متر مربع ریال که جمعاَ ریال تعیین گردید که بصورت نقدی یا مبلغ ریال نقداَ و باقیمانده قیمت ریال . طی قسط . هر یک به مبلغ ریال به تاریخ / / ۱۳ طی چک / چکهای شماره پرداخت خواهد شد.

ماده ۵ – تسلیم مورد معامله

فروشنده مکلف است مورد معامله را حداکثر تا تاریخ / / ۱۳ با توجه به شرایط مقرر در قرارداد . احداث ، تکمیل و به خریدار تسلیم نماید .

ماده ۶ – شرایط و آثار قرارداد

۱-۶ فروشنده مکلف است قبل از عقد قرارداد پیش فروش نسبت به اخذ مجوز ساخت از شهرداری و مراجع ذی صلاح دیگر اقدام نماید . مجوز مذکور پیوست قرارداد بوده و جزء لاینکفی از قرارداد خواهد بود .

۲-۶ فروشنده مکلف است کلیه ضوابط و مقررات و نظامات دولتی و آیین نامه های مربوطه از قبیل اخذ پروانه ساختمانی ، تراکم ، پایان کار و غیره را رعایت کند .

۳-۶ فروشنده مکلف است کلیه آیین نامه های مهندسی مربوط به ساخت و مقاوم سازی در برابر زلزله را رعایت نماید

۴-۶ فروشنده مکلف است بعد از تکمیل مورد معامله و تحقق شرایط ماده ۴ جهت تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار در تاریخ / / ۱۳ در دفتر اسناد رسمی شماره واقع در حاضر گردد .

تبصره : در صورت عدم حضور هر یک طرفین و عدم ثبت معامله به هر علت سردفتر ، گواهی عدم حضور را با ذکر مورد صادر خواهد کرد .

۵-۶ اگر مورد معامله بعد از احداث از نظر متراژ زیادت و نقصانی در حد عرف داشته باشد ارزش مساحت اختلافی بر اساس قیمت هر متر مربع بین طرفین محاسبه خواهد شد . در صورتیکه این زیادت و نقصانی غیر متعارف باشد ، خریدار علاوه بر اختیار فسخ قرارداد می تواند ارزش مورد معامله را از فروشنده دریافت نماید .

۶-۶ این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقالمورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر خریدار منع می کند . در صورت تخلف وانتقال به غیر به عنوان فروش مال غیر تلقی و فروشنده مکلف است نسبت به جبران کلیه خسارت وارده به خریدار اقدام نماید .

۷-۶ فروشنده مکلف است تا قبل از تاریخ مقرر برای تنظیم سند کلیه مجوزها و مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی از قبیل مفاصا حساب مالیاتی ، شهرداری و غیره را اخذ نماید .

۸-۶ قیمت مورد معامله قطعی بوده و به هیچ عنوان از قبیل بالارفتن قیمت مصالح و یا سایر هزینه ها قابل افزایش نمی باشد .

۹-۶ فروشنده مکلف است در صورت تخلف و تاخیر در اجرای تعهدات مبنی بر تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله به ازای هر روز تاخیر معادل مبلغ ریال به عنوان خسارت و تاخیر در اجرای تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد . این خسارت مانع از الزام متعهد به انجام تعهد اصلی نیست .

۱۰-۶ در صورتیکه خریدار ثمن مورد معامله مذکور در ماده ۴ را پرداخت ننماید یا ترتیبی جهت بقیه اقساط ندهد . به ازای مبلغ باقیمانده در صد به عنوان خسارت دیر کرد مکلف به پرداخت به فروشنده خواهد بود .

۱۱-۶ در صورتیکه پس از تحویل مورد معامله در یک دوره سه ماهه که به عنوان تحویل موقت می باشد . معایبی در مورد معامله حادث شود که ناشی از افراط و تفریط خریدار نبوده باشد . فروشنده مکلف است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید.

۱۲-۶ فروشنده مکلف به بیمه نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی بوده و در صورت ایراد خسارت مکلف به جبران آ‹ خواهد بود . بدیهی است در مورد خسارت ناشی از این بند ، خریدار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .

۱۳-۶ فروشنده مکلف است مشخصات مورد معامله و نقشه تفصیلی ساخت را روشن و بدون ابهام به خریدار تفهیم و آن را اجرا نماید . در صورت اختلاف در خصوص مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد نمود .

۱۴-۶ هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و شهرداری به عهده فروشنده و هزینه حق ثبت و حق التحریر به عهده می باشد .

ماده ۷

کلیه اختیارات به تراضی طرفین در این قرارداد اسقاط گردید .

ماده ۸

در صورتیکه مورد معامله دارای وام بانکی باشد و خریدار بخواهد از تسهیلات بانکی استفاده نماید . مخارج تنظیم سند رهنی بانک وام دهنده به عهده خواهد بود .

المادة 9

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان بطور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

المادة 10

این قرارداد در تاریخ / / ۱۳ در دفتر مشاور املاک به نشانی در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک ، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم نماید و نسخه سوم ر در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشد .

المادة 11

موارد حقوقی این قرارداد و ضمائم آن مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود.

توضیحات : ( نوع مصالح ذکر شود )

امضا فروشنده …………. امضا خریدار…………………..

Print Friendly

نمونه قرارداد پیش فروش By 13 مستخدم مؤكد يتم التصويت عليها 4 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

آراء

دوره آموزشی علوم تربیتی(الإدارة والتخطيط التربوي)
فهم بالطبع تسويق التأمين
دورة للتدريب على إدارة السياحة
دوره آموزشی نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک
دورة للتدريب على إدارة العلاقات العامة
المبادئ مسار ريادة الأعمال
تدريب الحج
دورة تدريبية لإدارة الاستثمار في الأوراق المالية
دوره آموزش تدابیر و مبانی طب سنتی