×

درخواست گواهینامه لاتین مرکز

مدرک بنیاد لاتین

درخواست گواهینامه لاتین مرکز

گواهینامه های به زبان انگلیسی بسیار در رزومه داخلی و خارجی متقاضیان تاصیر به سزایی دارد و هزینه ترجمه آتی در صورت نیاز را برای شما صرفه جویی می نماید.


مدرک لاتین بنیاد

این تاییدیه به زبان لاتین برای کلیه دوره های آموزشی بنیاد قابل صدور است و می توانید همراه با هر دوره ای که ثبت نام می نمایید درخواست مدرک به زبان لاتین را با پرداهت هزینه ارائه نمایید.


اخذ مدرک لاتین معتبر

جهت درخواست دانشنامه لاتین بنیاد آموزش مجازی ایرانیان با هزینه ۵۰۰۰۰ تومان بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: 50000 تومان

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

کارت ویزیت